Asekol_cervene_k_965x100px__04

PRÁCE V DOBĚ NEPLACENÉHO VOLNA A VÝPOČET PODPORY V NEZAMĚSTNANOSTI PO NĚM

Autor: odpověď - JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a. s.

DOTAZ Z PORADNY - V současné době jsem na rodičovské dovolené, do 3 let věku. Vzhledem k tomu, že mi zaměstnavatel nabízí neplacené volno do 4 let věku, neboť nemá vhodnou pracovní pozici, prosím o informaci, zda-li mohu během tohoto neplaceného volna pracovat třeba na částečný úvazek.
V případě, že se během neplaceného volna neuvolní pozice, budu muset odejít od současného zaměstnavatele a tímto budu nucena žádat o podporu v nezaměstnanosti. Z čeho mi bude vypočítána výše podpory, když budu rok na neplaceném volnu?


Související předpisy:
§ 38, 313, 351-362 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p. p.
§ 30, 30b, 31 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění p. p.
§ 50 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění p. p.

Odpověď:
Jednou ze základních povinností zaměstnavatele uvedených v § 38 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP) je povinnost přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy. Tuto povinnost má zaměstnavatel také vůči zaměstnankyni či zaměstnanci, kteří se vracejí do zaměstnání po skončení rodičovské dovolené. Zaměstnavatel by vám měl proto umožnit po dovršení věku 3 let dítěte, a tedy skončení rodičovské dovolené výkon práce podle pracovní smlouvy. Pokud by vaše pracovní místo bylo zrušeno, mohla by přicházet v úvahu dohoda o změně druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě. Upozorňuji, že zaměstnavatel se nemůže odvolávat na to, že pracovní místo bylo obsazeno jiným zaměstnancem (to je sice možné, ale jen na určitou dobu - po dobu trvání rodičovské dovolené).
Pokud se dohodnete se zaměstnavatelem na čerpání pracovního volna bez náhrady mzdy, budete pobírat při splnění stanovených podmínek i nadále rodičovský příspěvek (dále jen RP) do 4 let věku dítěte. Podmínkou nároku na RP je podle § 30 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře skutečnost, že rodič po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Podle § 31 odst. 3 se podmínka osobní celodenní péče považuje za splněnou, jestliže rodič zajistil péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný. Zákon tedy nevylučuje současné pobírání RP a výkon výdělečné činnosti. Výše příjmu není omezena. Výkonu výdělečné činnosti samozřejmě nebrání ani to, že u jiného zaměstnavatele čerpáte pracovní volno bez náhrady mzdy. Upozorňuji na to, že podle § 30b odst. 2 písm. b) náleží RP, jestliže dítě, které dosáhlo 3 let věku, navštěvuje v tomtéž kalendářním měsíci mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně nebo nejvýše 5 kalendářních dnů. Návštěvou dítěte v mateřské škole nebo obdobném zařízení v kalendářním dnu se rozumí každý den, kdy dítě v zařízení pobývá, bez ohledu na délku tohoto pobytu. Můžete pobírat RP a současně vykonávat výdělečnou činnost, pokud bude dodržena délka pobytu dítěte v mateřské škole či obdobném zařízení, popřípadě zajistíte péči o dítě jinou zletilou osobou.
Podle § 313 ZP je zaměstnavatel povinen při skončení pracovního poměru vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm údaje stanovené v odstavci 1. Podle odstavce 2 je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení údaje o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti. Jestliže po dovršení 4 let věku dítěte skončíte pracovní poměr, musíte zaměstnavatele požádat o vydání potvrzení o výši průměrného výdělku. Podle § 50 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti se výše podpory v nezaměstnanosti stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období. Postup při zjišťování průměrného výdělku upravuje ZP v § 351 až 362. Průměrný výdělek se nejprve zjistí jako průměrný hodinový výdělek, ten se pak podle § 356 přepočítá na průměrný hrubý měsíční výdělek a posléze se odečtením pojistného na sociální a zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti zjistí průměrný měsíční čistý výdělek. Obecně se podle § 353 ZP průměrný výdělek zjišťuje z hrubé mzdy či platu zúčtovaného zaměstnanci k výplatě v rozhodném období (předchozí kalendářní čtvrtletí) a z doby odpracované v tomto období. Pokud budete čerpat neplacené pracovní volno, bez ohledu na to, o které kalendářní čtvrtletí (rozhodné období) se bude jednat, nebude v něm odpracována žádná doba a ani dosažena mzda. Zaměstnavatel proto musí postupovat podle § 353. Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, zaměstnavatel použije pravděpodobný výdělek. Pokud zaměstnanec v rozhodném období vůbec nepracoval, zaměstnavatel vychází z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl. Přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Jedná se o obecné zásady a v praxi existuje několik postupů, jak konkrétně pravděpodobný výdělek zjistit, například
- součet tarifní mzdy zaměstnance a pravděpodobné částky nadtarifní mzdy,
-průměr vypočtený že součtu průměrných výdělků zaměstnanců, kteří u zaměstnavatele vykonávají stejnou nebo obdobnou práci,
- použití průměrného výdělku jednoho zaměstnance, který u zaměstnavatele vykonává stejnou práci.
Záleží na zaměstnavateli, který z postupů zvolí. Vzhledem k tomu, že při skončení pracovního poměru byste již 4 roky nepracovala, neměl by vycházet z poslední mzdy, která vám byla poskytována před nástupem na mateřskou dovolenou (během doby určitě došlo u zaměstnanců ke zvýšení mzdy, a pokud byste pracovala, týkalo by se to i vás) a zvolit některý z postupů uvedených na druhém a třetím místě, tzn. použít průměrný výdělek jiného či jiných zaměstnanců vykonávajících stejnou nebo obdobnou práci. Musí mít na zřeteli, že nelze použít průměrný výdělek z dřívějšího čtvrtletí než je rozhodné období. Průměrný výdělek se zjišťuje k 1. 1., 1. 4., 1. 7. a 1. 10. kalendářního roku, vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Rozhodné období, z něhož musí zaměstnavatel vycházet, bude dáno dnem skončení pracovního poměru.

JUDr. Marcela Smutná, 16. 7. 2009, www.otazkyodpovedi.cz


Související odkazy:

 

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359