Asekol_cervene_k_965x100px__04

ODEJMUTÍ DÍTĚTE

Autor: odpověď - Ivana Mikulášková

DOTAZ Z PORADNY - Jak je možné, že si sociálka v našem státě dělá co chce? Jsem úplně normální žena 36let, rozvedená, mám 16letého syna, nejsem trestaná, ani žádná alkoholička atd...Před rokem a půl mi syn začal dělat velké problémy a odmítal mě poslouchat. Dost jsme se hádali, protože chtěl chodit pít s kamarády, na diskotéky, odmítal si uklízet a dělat úkoly do školy, odmítal chodit domů v dobu, kterou jsem mu určila a říkal, že mu nebudu poroučet. Začal kontaktovat svého otce, který se od r. 2000 po rozvodu o něj nezajímal a netuším co mu namluvil..
Bydlela jsem v té době u mých rodičů a můj otec mě před synem několikrát fyzicky napadl, neustále mě urážel a snažil se syna rozmazlovat.
Syn chtěl od 4.třídy na kuchaře číšníka, ale poslední rok ho kamarádi začali blbnout s auty, tak si usmyslel, že chce do jiného města na automechanika. Nikdy k tomu neměl vztah a já byla v té době bez práce - neutáhla bych to finančně. Domluvili jsme se se synem, že si dá přihlášku na obor kuchař číšník, který je v našem městě.
Tady vše začalo. Ve škole se ho ptali, proč si nedal přihlášku na toho automechanika a syn řekl, že na to nemám peníze. Ihned se o to začala zajímat sociálka, která (bez mého vědomí) kontaktovala moji sestru, jestli nechce mého syna do péče, že by dostávala příspěvek, aby mohl jezdit do toho města na automechanika. Syn řekl na sociálce, že je u mě nešťastný a že chce k otci. Sociálka opět bez toho, že by mi dali vědět nebo si cokoliv zjišťovali, dala syna v předběžném opatření k otci a zakázali mu, aby mi cokoliv řekl. Ten mi naštěstí zavolal, že mu ho dali do péče, a že neví co se děje. Já jsem si do té doby myslela, že je syn normálně na víkend u otce...Prostě mi nikdo nic neřekl.
Pak mi po 4dnech přišlo, že mám jít k soudu. U soudu jsem se předdomluvila s bývalým mužem, že si syna vezme do péče, protože potřebuje chlapa. Věděla jsem, že ani on ho rozmazlovat nebude, a že u něj syn bude mít také režim. Takže jsme to tak i u soudu domluvili. Synovi řekl, aby si nemyslel, že nebude poslouchat,a že musí mít nějaké povinnosti...
Uplynul rok a půl a syn přestal k otci jezdit. Neustále se vymlová, že chodí za mnou. Ale já se odstěhovala a on je stále u mých rodičů, kde nemá absolutně žádný dohled a může si chodit kam chce, dělat co chce a děda ho v tom podporuje. Dává mu dost pěněz, kupuje mu drahé věci, syn jen pískne a děda skáče. Babička ta si nedovolí jít ani k němu do pokoje, protože je na ni drzý.
Můj bývalý to začal řešit, byl za synem, aby si vzal věci a šel k němu, jak je to dané od soudu. Ale syn na něj zavolal dědu, který do té doby mě i mému bývalému mnohokrát vyhrožoval, ať syna necháme být nebo že nám zavaří, zakáže styk s ním atd.
Syn s dědou šli ihned po tomto incidentu na sociálku s tím, že syn nechce být u otce. Sociálka opět bez čehokoli vydala předběžné opatření, že má být syn u dědy.
Takto to zatím je, nevím co bude dál, nechápu jak je možné, že sociálka toto dělá. Můžete mi to nějak vysvětlit? Jsem z toho už nešťastná, jak mohou takto jednat.


Předpokládám, že „sociálka" je v tomto případě orgán sociálně-právní ochrany dětí - tedy OSPOD. Jeho činnost je upravena zejména zákonem č. 359/1999 Sb. a veškeré činnosti vykonávané pracovníky OSPOD probíhají v rámci zákonných pravomocí.
Nemůže si tak sociálka v tomto státě dělat, co chce. Měla by podle zákonů dbát stručně řečeno o to, aby byla respektována práva a zájmy nezletilých dětí - zajištěna ochrana blaha dítěte.

Pokud je v dotazu uvedeno, že syna sociálka předběžných opatřením dala cca před rokem a půl nejdříve otci a nyní dědečkovi, sděluji, že předběžným opatřením může dítě svěřit do péče jen soud /nikdo jiný dítě nemůže z výchovy rodiče dítě odejmout - jen soud/. Dříve mohly takové opatření pro ochranu zájmu dítěte udělat odbory sociálních věcí, a pak jejich přístup zkoumal soud - to už ale není možné.
K předběžnému opatření ale musí být důvod nebo je činěno v případě, že existuje reálně stav /obava/, že by dítě bylo poškozeno na svých právech nebo přímo ohroženo na životě, zdraví a vývoji. To vše upravuje zákon - nejde o zvůli. Dál se jedná a prověřuje každý krok úředníků i soudů.
Po předběžném opatření soudy dále jednají v opatrovnickém řízení o úpravě poměrů, která je trvalejší - provádí se bližší zkoumání okolností a podmínek, ve kterých je výchova a péče o dítě zajišťována a pokud je důvod pro změnu, provede ji soud - ne sociálka.
Může nastat i taková situace, že je předběžné opatření soudu zrušeno nebo není prodlouženo a stav se nezmění.

Podle uvedených informací usuzuji na to, že v tomto případě se věci daly do pohybu asi proto, že není mezi rodiči a také prarodiči shoda na jednotné výchově a nezletilý tento stav vycítil a hledá pro sebe výhody. Taková situace může nastat i ve fungující rodině - ne jen v případech, kdy spolu rodiče nežijí a dítě je ve výchově jednoho rodiče a druhého třeba jen navštěvuje.

Při všech jednáních, která se dotýkají nezletilých dětí je dětem zaručeno právo na slyšení u soudu i dalších institucí, kde se o dětech rozhoduje. Tedy děti vyjadřují svůj názor na určitou věc - záležitost, když jsou již na takovém stupni vývoje, aby toho byly schopné.

U soudního jednání soud bere názor dítěte na vědomí, ale nemusí být vždy směrodatný pro rozhodnutí ve věci - tedy spíše nemusí vždy přání dítěte vyhovět. To je obtížné pochopit, ale pokud se na věc podíváme třeba z pohledu puberťáka, který spíše hledá volnost ve výchově, pak jistě soud bude zkoumat, jaká míra volnosti je ještě v jeho zájmu a kde by už šlo o anarchii takovou, že by vlastně nebyla žádná výchova uplatňována.

Pokud nyní /jak jsem z dotazu vyrozuměla/ je stav takový, že byl vnuk předběžným opatřením soudu předán do péče dědečka, pak jistě bude probíhat opatrovnické řízení o změně výchovného prostředí. U soudu bude nezletilý zastoupen kolizním opatrovníkem - pracovníkem OSPOD. Dalšími účastníky řízení budou oba rodiče a pokud budou žádat o svěření vnuka do výchovy prarodiče - pak také tito prarodiče. Soud bude zkoumat, kdo nyní výchovu a péči zajistí nejlépe - ke svěření do výchovy prarodičů by přistoupil teprve v tom případě, že by žádný z rodičů nebyl způsobilý výchovu řádně zajistit.
Matka si může pro soudní řízení zajistit pomoc advokáta - právní zastupování.
Nevím, jaké jsou vztahy rodičů a prarodičů, ale možná by nebylo od věci pokusit se domluvit všichni dospělí v rodině mezi sebou tzv. mimosoudně - co kdo pro vnuka udělá a dát svoje úsilí / i finanční zdroje - které jsou také potřebné / dohromady a nespoléhat na soudy. Je to těžké, ale z praxe vím, že se to může podařit a funguje to!

Ivana Mikulášková, sociální pracovnice OSPOD Blansko, 8.6.2009,  http://www.blansko.cz/urad/odbory/socialni/ospo-ochrana-deti.php


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, 7.8.2009, www.azrodina.cz

Prospanek-postele_250x250
Azrodina_portal_250x250

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359