12838562__1_

POROD OPRAVDU BOLÍ: JAK VNÍMAT TUTO BOLEST POZITIVNĚ?

Autor: Michaela Mrowetz

Představa o porodu bývá často spojena s bolestí. A my přemýšlíme o tom, zda je bolest normální a jak ji můžeme zmírnit.

Bolest u porodu existuje tak dlouho, jako existuje porod. Bolest u porodu je společná zkušenost pro všechny ženy. Můžeme ji vnímat jako pouto utěšující. Schopnost porodit, byť v bolesti, je to, co mají ženy společné. Bolest je dnes často vnímána jako něco špatného. Jako něco, čemu jsou ženy u porodu vystavovány zbytečně. Jako cena, kterou musí zaplatit za to, že mohou mít děti. Tento názor je podpořen obvyklým chápáním bolesti jako příznaku nemoci. Porod je však zdravý proces, a bolest u porodu je jeho pozitivní, nikoliv negativní součástí.

Bolest je jedinečná

Jsme vybaveni různými způsoby zvládání bolesti. Ženám s obavou z bolesti u porodu může pomoci, když si uvědomí, s jakou intenzitou bolesti se již ve svém životě vyrovnaly. Diskuze mezi ženami mnohdy ukazuje, jak velké může být překvapení z intenzity bolesti u porodu. Porodní bolest je neporovnatelná. Některé ji přirovnávají „jen" k velmi silné menstruační bolesti. Obzvláště intenzivní porodní bolest popisují ženy, kterým byl porod z nějakého důvodu vyvoláván a lékařsky programován.

Intenzita bolesti je pro každého individuální, tedy i pro každou rodící maminku. Již známý I. P. Pavlov potvrdil, že pokud je bolest vnímána jako zdravá a pozitivní, je možné si na ni zvyknout a posunout si takzvaný práh bolesti. Tato schopnost podporuje možnost zvládnout porodní bolest, která se také v průběhu porodu stupňuje. Stupňuje se proto, aby si na ni rodící ženy mohly zvyknout a mohly ji zvládnout.

Pohled na bolest při porodu jako utrpení je součástí moderní civilizace. V mnoha kulturách je porodní bolest přijímána jako nezbytná, i když méně příjemná součást porodu. Nahlíží se na ni jako na překonatelný problém. V takových kulturách, kde je bolest při porodu přijímána bez obav, se obvykle o rodící ženu starají další ženy, ženy zkušené, které rozumí porodu a jeho přínosu pro ženskou psychiku. Ženský doprovod a ženská podpora při porodu pomáhají budoucí mamince zvládnout porod i s jeho bolestí. A pocit úspěšně zvládnutého porodu je pro ženu zvládnutý vývojový krok, ať už porodí jakkoliv.

Tlumení bolesti "ze zvyku"

Tlak společnosti na používání medikace během porodu dnes již vytváří rutinu. V porodnicích je standardně nabízena možnost využití medikace k utlumení bolesti. V budoucích maminkách je vyvoláván rozpor: těhotné ženy jsou nabádány, aby se vyhýbaly užívání léků během těhotenství, obávají se vzít si paracetamol při horečce, jakmile začne porod, jsou jim nabízeny různé léky proti bolesti, jako bezpečné i pro jejich nenarozené děti. Rodícím maminkám je doporučováno, aby využívaly farmakologické metody tlumení bolesti. Dostávají však málo informací o možných vedlejších účincích na dítě. Hodně rodiček zjistilo, že porodní bolesti jsou snesitelné, pokud je vnímají jako cestu ke zdraví a jejich zdravému dítěti.

Mnoho žen se dnes porodu obává. To je prostý fakt. A další prostý fakt je ten, že strach jakoukoliv, tedy i tu porodní, bolest zvyšuje.
Nazývá se to cyklus strach-napětí-bolest. Když se bojíte, jste napjatí, ztuhlí, a tím si způsobíte víc bolesti. A čím více ztuhnete, tím hůře rodíte, a tím více to bolí. Strach je nepřítelem rodičky i zdravotníků.

Bolest

Bolest při porodu přichází z několika zdrojů. Obecně spadají do tří kategorií:

  • emocionální - vaše představa o bolesti
  • funkční - sdělení těla, že se něco děje
  • fyziologické - roztahování děložního hrdla

Když budete vědět, co způsobuje vaši bolest, pomůže vám to se s ní vypořádat. Také je důležité si uvědomit, že určitá míra bolesti je u porodu normální a funkční, sděluje vašemu tělu, co se právě děje a umožňuje vám se tomu přizpůsobit.

Odkud se bolest bere?

Hlavní zdroj bolesti je otvírání děložního hrdla. Děloha je vybavena senzorickými nervy, které zaznamenají roztahování. Roztahování děložního hrdla je hlavní činností při porodu a je naprosto přirozené a normální. Signalizuje, že porod běží. Měnící se stupeň roztahování děložního hrdla a měnící se stupeň bolesti pro ženu představují informaci, jak porod pokračuje.

Bolest při porodu je nejlepším informátorem a má velmi pozitivní dopady na porodní proces. Děloha je obklopená různými dalšími orgány. Mohou přicházet impulsy od senzorických nervů, někdy bolestivé, z jiných zdrojů těla. Tlak na močový měchýř, nebo skřípnutí nervu způsobené hlavičkou miminka - křížové bolesti. Tyto bolesti se mohou různit a většinou přicházejí mezi kontrakcemi, čímž signalizují, že něco stojí za pozornost odborníka.

Nabízené tlumící prostředky proti bolesti (epidurál a další) zdravotníci často považují za pomoc ženám s omezenou schopností zvládat bolest. Rutinní nabídka utišujících prostředků může vést k narušení přirozené schopnosti žen rodit. Zdravotníci by měli více brát na vědomí, že rodičce něco vadí na prostředí, ve kterém rodí, když bolest špatně zvládá, a měli by se zabývat pečováním o rodičku a zajištěním nejvyššího komfortu pro ni. Medicínská řešení bolesti u porodu by se měla hledat až jako úplně poslední, když všechno ostatní selhalo.

Nejznámější farmakologické prostředky jsou epidurální analgezie a Dolsin.

Epidurální analgezie: do epidurálního prostoru (prostor mezi míšními obaly a stěnou páteřního kanálu) se speciální tenkou jehlou vstříkne malé množství směsi lokálního anestetika a opiátu. Místo vpichu je v oblasti horní bederní páteře, hloubka je individuální, 4 - 6 cm. Je důležité, aby látku podával zkušený anesteziolog. Vhodný okamžik podání epidurální analgezie určí porodník. U prvorodičky to je nález otevřené branky na 3 - 4 centimetry a u vícerodičky 1 - 2 centimetry. Účinnost je tak vysoká, že maminka cítí tlak a mírnou bolest ve druhé době porodní. Výhody epidurálu popisují porodníci v tom, že rodička vnímá stahy, ale dokáže účinně spolupracovat. Problém je však v tom, že s bolestí se utlumí i instinktivní pocity rození a rodička je závislá na instrukcích porodníka nebo porodní asistentky, což komplikuje proces porodu. Také je po aplikaci epidurální analgezie nutné, aby byla po porodu dítěte maminka pod dohledem a její dítě pak pod dohledem sester, protože může dojít k poporodním komplikacím, které analgezie přináší (bolest hlavy, nauzea, malátnost), tím je narušen přirozený kontakt rodičky s dítětem po porodu.

Epidurál je opravdu výhodný pro ženy s patologickým strachem z porodních bolestí, s fobií z bolesti. Pokud máte pocit, že patříte do této skupiny žen, vyhledejte v těhotenství, či lépe ještě před ním klinickou psycholožku či psychologa a proberte s ním své pocity a obavy. Psycholog diagnostikuje, zda se jedná opravdu o fobii z bolesti anebo jenom o obavy z bolesti. Pokud se jedná o obavy a přenesené strachy z porodu, existují psychoterapeutické strategie, jak se těchto nechtěných obav zbavit. Jiné psychoterapeutické strategie se užívají k léčbě fobie, která je nejlépe ovlivnitelná tzv. kognitivně-behaviorální terapií. Kontaktem s odborníkem psychologem zvýšíte šanci svou a svého dítěte na normální porod a hlavně na ten krásný poporodní okamžik, seznamování se se svým dítětem.

Dolsin je syntetická látka s velmi silným analgetickým účinkem. Běžně se užívá k tišení silných bolestí zejména u pooperačních a úrazových stavů. Jeho použití může být ale provázeno množstvím vedlejších nežádoucích účinků, i když v menší míře než u jiných podobných léků. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou možné snížení krevního tlaku, euforie, někdy ospalost, až apatie. Výjimečně může dojít i k útlumu dýchání. Dolsin se může podávat injekčně do svalu, pod kůži nebo do žíly. Pozitivním účinkem Dolsinu, pro který se v porodnictví užívá, je tlumení bolesti, protože uvolňuje křeče svalstva. Jeho podání u porodu může být diskutabilní pro rodičku. Ženy rodící po aplikaci Dolsinu shodně popisují, že to sice bolelo, ale bylo jim to tak nějak jedno. Jiné nežádoucí účinky Dolsinu však pociťovaly ještě den či dva po porodu a cítily negativní ovlivnění psychiky. Ženy, které s jeho podáním při porodu souhlasily, velmi často po porodu uvádějí, že se cítily velmi ovlivněné a nemohly se na porodní a poporodní proces soustředit.

Fobie z bolesti

Pokud u vás odborník diagnostikuje fobii z bolesti a nepodaří se vám ve spolupráci s ním psychoterapeuticky fobii vyléčit, jste vhodnou kandidátkou na epidurál či císařský řez indikovaný pro fobii z bolesti a je vhodné, abyste o něj usilovala.
Hlavní význam bolesti spočívá v potřebě ženy vědět, že porod začal. Může se odebrat na bezpečné místo, zatímco se proces porodu rozbíhá. Potřeba bezpečného místa je zásadní pro blaho matky a dítěte, protože oba jsou během tohoto procesu a krátce po něm imobilizovaní a zranitelní. (Odent, 1994).

Prostředí

Prostředí pro porod si můžete přizpůsobit. Když se budete cítit pohodlně, podpoří to vaši schopnost relaxovat a soustředit se na práci, kterou máte před sebou.
Osvětlení - většina žen zjišťuje, že tlumené osvětlení jim pomáhá relaxovat.
Ticho - při porodu také pomáhá, když se vás nikdo na nic neptá během kontrakce. Vyžadujte klid a používání tlumených tónů.
Změna polohy - nechejte bolest, aby vás vedla, pod jejím vlivem nacházejte polohy, ve kterých se vám uleví a lépe se postupuje miminku. Volte jinou polohu než vleže na zádech, nechejte gravitaci, aby pomohla miminku sestupovat směrem dolů. Poloha na zádech přináší komplikace a prodlužuje porodní proces.
Voda - některým ženám pomáhá zvládnout porodní bolest, pokud jsou menší či větší část porodu ponořeny ve vodní lázní.
Podpora - může to být váš partner, vaše matka, kamarádka, dula. Když víte, že u sebe máte lidi, kteří vám pomůžou tím, že vás namasírují, poskytnou různé informace atd., může vás to trochu osvobodit, můžete se zabývat jen porodem.
Hudba - některé ženy zjišťují, že jim hudba pomáhá relaxovat, zatímco další může rozčilovat.
Svíčky - mohou navodit příjemnou atmosféru, napomáhat relaxaci, poskytovat příjemnou vůni a teplo. Pocit tepla při porodu je pro porodní proces pozitivní.
Aromaterapie - slouží k uvolňování napětí a podpoře relaxace.

Relaxace a soustředění

Potřebujete se soustředit na to, co vám během porodu pomůže, jen na svou porodní práci a na miminko, které Vám pomáhá. Některým ženám pomáhá vizualizace tekoucí vody či vln, na které nasednou a nechají se jimi nést, další raději nemyslí vůbec na nic, dovedou úplně vypnout. Trénink vizualizací už před porodem vám může pomoci zjistit, co pomůže právě vám. Buďte připravena na to, že při porodu se to může změnit. Každý porod je individuální a zázračný pro danou ženu a její dítě. Pomáhá vnímat každou kontrakci jako krok k přiblížení se k miminku, jako vlnu, která může dovést ke konci porodu. Je zapotřebí na tu vlnu nasednout, nechat se jí vést. Boj s bolestí je komplikující a mnohdy bezcenný. Pokud budete bolest vítat a vnímat pozitivně, bude zvládnutá a přiblíží Vás tam, kde bolest ustane - k dítěti.
Když budete sama v cizím prostředí, může to u vás navodit napětí a strach, který bude porod brzdit. Podpora od lidí, kteří vás mají rádi, je velmi utěšující a vede ke zdárnému porodu.

Přijetí bolesti

Tento článek je psán o bolesti z pohledu rodící ženy. Je zapotřebí se také zmínit o tom, že miminko, když je tlačeno úzkým porodním kanálem, také prožívá tento proces, zřejmě ne příliš libě. Mohou je tlačit pánevní kosti maminky, je vystavováno tlakům svalů celého matčina těla. U normálních a medikamenty neovlivňovaných porodů se však opakovaně stává, že děti po narození příliš, anebo vůbec nepláčou. Pokud mají možnost být ihned s maminkou, pravděpodobně prožívají tuto krásnou zkušenost a na možná ne příliš libé zážitky rychle zapomenou. Je proto důležité miminku umožnit ihned kontakt s maminčiným tělem, stejně jako podpořit jeho sací reflex přiložením k bradavce.
Při porodu dochází k vyplavování hormonů, z nichž endorfiny jsou pro ženu i pro dítě nejdůležitější, protože zajišťují pozitivní a pečovatelskou náladu matky. Maminka, když poprvé spatří svoje dítě, zapomene na porodní bolest a je připravena o dítě pečovat a milovat je, což je podstatné pro přežití lidského rodu.
Mnoho žen, které porodily beze strachu, ať už vaginálně či operativně, tak několik minut, hodin či dní po porodu prohlašují, že chtějí ihned rodit zase. Porod sice bolí, ale bolí velmi pozitivně. Je zapotřebí, aby rodící ženy, tohle věděly a na porod se těšily. Pozitivní postoj k porodu a pozitivní vnímání jeho bolesti snižují počet komplikací při porodu a zvyšují šance na dobrý pocit z porodu.

Michaela Mrowetz, klinická psycholožka, psychoterapeutka, soudní znalkyně, matka dvou synů (www.klinickapsycholozka.cz)

Zdroj:

Text vyšel ve zkrácené verzi v časopise BETYNKA 6/2009, http://www.mojebetynka.cz/

Na AZ RODINA.cz byl zveřejněn 19.8.2009


Související odkazy:

Radek_banga_-_predobjednavka_250x250
Festival_tehotenstvi_2021_250x250

JAK PROŽÍT ŠESTINEDĚLÍ V POHODĚ

Období počátků mateřství bývá obecně společností vnímáno jako jedno z nejkrásnějších v životě ženy. Někdy se ovšem dostatečně nezdůrazňuje, že se vždy jedná o náročný životní úsek. I když porod proběhl dobře, maminky se mohou zpočátku cítit zaskočeny tolika změnami a nároky novorozeného miminka. To na začátku potřebuje fyzický kontakt s matkou prakticky dvacet čtyři hodiny denně, aby se dobře rozeběhlo kojení, dítě bylo spokojené a mohlo se ideálně vyvíjet. Období šestinedělí je zároveň také velmi důležité pro samotnou matku. Potřebuje hodně odpočívat a nabírat síly na další měsíce a roky mateřství.

Darujte tu nejjemnější dětskou kosmetiku HiPP

Přemýšlíte o pěkném, ale i praktickém dárku pro novopečenou maminku, miminko nebo kamarádku s citlivou pletí? Kosmetika HiPP patří mezi to nejkvalitnější, čím můžete dětskou i dospěláckou pokožku potěšit.

NE KAŽDÁ ŽENA CHCE PORODIT DOMA, ALE VĚTŠINA ŽEN POTŘEBUJE SVOJI PORODNÍ ASISTENTKU!

České zdravotnictví se rádo chlubí svými úspěchy v oblasti porodnictví a neonatologie, zejména jednou z nejnižších úmrtností novorozenců. O čem se ale mluví podstatně méně, je (ne)svoboda matek v porodnicích, množství rutinních, ale často zbytečných invazivních lékařských zákroků a separace dítěte, či nemožnost rodit v porodním domě či doma se zajištěnou péčí, za což leží odpovědnost výhradně na státu. Země, které nabízejí daleko pestřejší systém péče během porodu, přitom mají statistické výsledky srovnatelné, některé dokonce i lepší, například severské státy.

JAK CVIČIT V TĚHOTENSTVÍ? DOBRÁ JE GRAVIDJÓGA

Těhotenství není nemoc a rození dětí je pro ženu přirozeným údělem. Nejlepší pohybová aktivita v těhotenství je GRAVIDJÓGA.

KDYŽ UŽ TO PO PORODU NENÍ TAM DOLE JAKO DŘÍV

Depilace intimních partií je dnes samozřejmostí. Zřejmě i proto ženy začaly řešit, jak vypadají na intimních místech. Nejmodernější metoda rejuvenace ženského vnějšího genitálu přístrojem ProtégeIntima a laserové ošetření g-set přináší bezbolestné řešení – vyhladí pokožku, srovná asymetrie, stáhne povolenou pochvu po porodu a poradí si i s inkontinencí.

JAK POZNÁM, ŽE JSEM TĚHOTNÁ?

Pro potvrzení těhotenství už dnes stačí zajít do lékárny a koupit si kvalitní těhotenský test. Tušíte od kdy se těhotenské testy využívají a jak fungují? Věděli jste, že už si můžete koupit i krevní těhotenský test, který umožňuje rychlou a přesnou diagnostiku v klidu domova?

DOPŘEJTE SVÝM DĚTEM KOSMICKÝ KOMFORT

Která z nás by si nepřála, aby se naše miminko cítilo jako v bavlnce? A to bez ohledu na to, jaké panuje počasí, zda chodíme pěšky nebo jezdíme převážně autem, zda trávíme většinu času ve městě nebo v přírodě. A určitě by se nejedné z nás ulevilo, kdybychom mohly tuto starost úplně pustit z hlavy a mít jistotu, že je dětem prostě krásně, a jen si užívat společné chvíle.

LÁTKOVÉ PLENY - JAK VYBRAT TY PRAVÉ V RŮZNÝCH SITUACÍCH?

Rozhodli jste se svému dítěti dopřát látkové pleny? Pravděpodobně při jejich výběru přijde na pořad dne některá z těchto praktických otázek. Možná budete přemýšlet, co za plenky zvolit do šátku, nebo jak látkovat, když nemáte moc místa na sušení. Někoho zajímá, jak při látkování co nejvíce ušetřit náklady a jiný chce ušetřit vlastní práci. Určité pleny sedí drobným dětem a jiné malým „pucínkům“. Ideální typ pleny pro vás se liší v různých situacích. Na 6 typických otázek při používání látkových plen odpovídaly látkovací poradkyně a zkušené maminky z týmu Brány k dětem – největšího českého ochodu s ekologickými potřebami pro děti i celou rodinu.

DĚTI A CHEMIE K SOBĚ NEPATŘÍ!

Zodpovědným rodičům nejspíš není třeba vysvětlovat, jaké riziko představuje pro jejich děti chemie, běžně používaná v domácnosti. Možná ale spousta z nás netuší, že se škodlivými látkami mohou děti přijít do styku také nošením některého oblečení a užíváním hygienických potřeb či kosmetiky. Je potřeba si uvědomit, že i malé množství může při dlouhodobém působení nadělat velké škody na zdraví celé vaší rodiny. Pro ty, kteří nechtějí nic riskovat, jsme dali dohromady několik tipů, jak se obejít bez chemie.

Jako maminčino pohlazení Bupi Baby mycí pěna – dotek přírody pro vaše děťátko

Pokud jste si právě přinesli z porodnice domů malinkatý vrnící uzlíček, je vám naprosto jasné, že pro své miminko potřebujete jen to nejlepší, nejněžnější a nejzdravější. A nejen pro novorozence je určená jemná a maximálně šetrná Bupi BABY mycí pěna s vysokým obsahem přírodních složek, ocení ji také všichni alergici a lidé s citlivou pokožkou.

KLIDNÉ MATEŘSTVÍ? UŽÍVEJTE SI HO I VY!

Trápíte se tím, že vaše miminko nespí a je neklidné? Hledáte odpověď na otázku, zda je skutečně v bezpečí a zda pro něj děláte to nejlepší? Těšila jste se na mateřskou dovolenou, ale trápí vás jen stres a obavy?

NOSTE SVÉ DĚTI POHODLNĚ

Rádi bychom vám představili babynosítka značky Tula. Nosítko je praktickým pomocníkem maminek a tatínků. Oceníte jej jak při běžných domácích činnostech jako je uklízení, vaření – kdy se děti „pletou pod nohy“ a nebo chtějí nosit či vidět, co právě maminka vaří.

KRÁSNÝ DĚTSKÝ NÁBYTEK Z MASIVU

Čekáte miminko, jste čerství rodiče nebo už máte odrostlejší dítě a přemýšlíte jaký nábytek vybrat do dětského pokoje? Kvalitní dětský dřevěný nábytek najdete v nabídce firmy Domestav s.r.o. Jedná se o českou společnost, která se specializuje na masiv a zdravé spaní. Kromě kvality nepodceňuje firma ani design, takže vaše dítě bude z nového pokojíčku určitě nadšené. Přesvědčte se sami.

CHCI SVŮJ POROD!

Online formulář, kterým oslovíte odpovědné úřady a politiky. Cílem iniciativy Chci svůj porod je umožnit především ženám, maminkám, budoucím maminkám a nejen jim oslovit odpovědné úřady a politiky, sdělit jim svůj názor, své potřeby a zkušenosti a požadovat od nich, aby se současnou neuspokojivou situací v péči o těhotné a rodičky a systematickým porušováním jejich práv a práv jejich dětí důkladně zabývaly. Cílem této iniciativy není propagovat porody doma, ale prosazovat právo ženy zvolit si svobodně místo porodu i poskytovanou zdravotní péči.

POMOC PŘI PLOCHÝCH ČI VPÁČENÝCH BRADAVKÁCH - AVENT NIPLETTE

Niplette je revoluční vynález...je jednoduchý, bezbolestný a může být použit ženou v každém věku

O AVENTU

AVENT je jediný speciálně navržený program pro krmení, aby pro vás a vaše dítě byl co nejjednodušší...

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359