Asekol_cervene_k_965x100px__04

SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PÉČE – JAK POSTUPOVAT

Autor: odpověď - Ivana Mikulášková, JUDr. Romana Lužná

DOTAZ Z PORADNY - Asi rok a půl žiji s partnerem (nejsme svoji), se kterým mám dvouletou dcerku, v RL je jako otec uveden. Já jsem se nyní pro nepřekonatelné rozpory rozhodla od něj odejít. Ráda bych se i s dcerou odstěhovala zpět do rodného města (s partnerem žijeme asi o 50 km dál), kde máme obě hlášený trvalý pobyt, já byt, zaměstnání (jsem na RD) a stále ještě doktory. Prosím poraďte mi, jak mám postupovat, aby děti byly svěřeny do mé péče. Dopustím se nějakého přestupku, pokud se odstěhuji i s dcerkou jinam i proti vůli otce? Můj partner má dcerku moc rád a ona jeho a já chci, aby se stýkali jak jen to půjde (na návštěvách, víkendech apod. bych mu rozhodně vycházela vstříc), ale chci ji mít u sebe. Vím, že ji partner bude chtít také svěřit do své péče, takže dohoda mezi námi nejspíš nebude možná. Mám zajít na odbor péče o dítě nebo bude lepší jít k advokátovi? A jak to celé bude probíhat?


Z POHLEDU SOCIÁLNÍ PRACOVNICE:

Oba rodiče mají stejná práva a povinnosti k dítěti narozenému tzv. mimomanželství. V tomto případě je navíc zřejmě v dohodnutém režimu běhu společné domácnosti i uplatňují.
Pokud se nesezdaní rodiče rozejdou a zruší společnou domácnost, pak je to důvod, aby soud upravil výkon rodičovské zodpovědnosti k dítěti a to na základě návrhu. Ten může sepsat i advokát. Může si ho podat i rodič sám na soud podle trvalého místa pobytu dítěte - v tomto případě podle mého názoru bude jednat ale soud, který je příslušný podle obvyklého bydliště celé rodiny.

Výkon rodičovské zodpovědnosti lze upravit svěřením do péče jednoho rodiče nebo do střídavé obou - bude lépe se podrobněji informovat na příslušném orgánu sociálně-právní ochrany dětí - zde také obvykle pomohou s podáním návrhu.

Všechno lze vyřešit u soudu schválením dohody rodičů. Pokud shoda mezi rodiči nebude, pak soud rozhodne po dokazování, který z rodičů má aktuálně pro dítě lepší podmínky - kdo lépe zajistí výchovu. Může se dokazovat i za pomoci znalců - budou i zkoumat kdo je lepší vychovatel pro dítě, jaké jsou vztahy mezi rodiči a dítětem apod.

.
Vždy je lépe se domluvit.
Pokud soud bude jednat o úpravě výkonu rodičovské zodpovědnosti - tedy o výchově a výživě - může součřasně rozhodnout i o tom, jaký bude styk dítěte s rodičem, který ho nebude mít ve výhově. Vhodnější je, aby se alespoň o styku domlouvali rodiče mimosoudně - je zde možnost více si vyjít vstříc, řešit aktuálně nepředvídatelné záležitosti. Mimosoudní dohodu o styku a pravidla si mohou rodiče sjednat mezi sebou - stačí ústně, lze ji sepsat na OSPOD, v poradně - někdy ji sepisují i advokáti /za úplatu/.

Způsob komunikace rodičů mezi sebou a dodržování dohod je odvislý od toho, jak si věří - jak splní, co slíbili sobě a v zájmu dítěte. Hlavně k němu by měli přihlížet.

Ivana Mikulášková, sociální pracovnice OSPOD Blansko, http://www.blansko.cz/urad/odbory/socialni/ospo-ochrana-deti.php


Z POHLEDU PRÁVNÍKA:

V případě, že se s dcerou od partnera odstěhujete, žádného přestupku se nedopouštíte.
Podle ust. § 908 nového občanského zákoníku nežijí-li spolu rodiče nezletilého dítěte, které není plně svéprávné, a nedohodnou-li se o úpravě péče o takové dítě, rozhodne o ní i bez návrhu soud.

Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti a se zřetelem na životní poměry rodičů.

Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi, a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. Soud přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodiče, stabilitě budoucího výchovného prostředí, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů.

Soud vždy vezme v úvahu, kdo dosud kromě řádné péče dbal o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní. Tyto podmínky soud zkoumá i v případě, že rodiče uzavřou dohodu.

Pokud chcete, aby dcera byla svěřena do vaší péče, podejte návrh na zahájení řízení s tím, že navrhnete právě toto rozhodnutí. Návrh můžete sepsat sama, nebo za pomoci orgánu sociálně právní ochrany dětí, případně za pomoci advokáta, který vás může v rámci celého řízení zastupovat. Je třeba vás upozornit na to, že stejnou možnost má i otec dcery.

V rámci řízení o úpravu poměrů dítěte se rozhoduje nejen o tom, komu se dítě svěřuje do péče, ale i o výživném pro dítě. Jeho výši můžete buďto navrhnout, nebo nechat rozhodnutí na uvážení soudu.

Stanovení rozsahu styku druhého rodiče s dítětem není povinnou součástí řízení o úpravu rodičovské zodpovědnosti k dítěti. Pokud zůstane tato otázka neupravená, bude záležet na vaší domluvě s otcem dcery na termínech styku. Každý z rodičů má pak v případě, že dohoda nefunguje, podat kdykoliv později návrh na soudní úpravu styku. V této souvislosti je třeba vás upozornit na to, že pokud byste otci neumožňovala setkávat se s dcerou, má právo podat návrh na předběžné opatření o úpravu styku s dcerou, o kterém soud rozhoduje ještě před vydání rozhodnutí ve věci samé a pokud návrhu soud vyhoví, je takové rozhodnutí vykonatelné již okamžikem doručení usnesení.

JUDr. Romana Lužná,
advokátka
e-mail: info@advokatka.net
www.advokatka.net


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, 24.9.2009, aktualizace 20.3.2015, www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359