Asekol_cervene_k_965x100px__04

PŘEŘAZENÍ NA JINOU PRÁCI V TĚHOTENSTVÍ, NÁVŠTĚVY LÉKAŘE

Autor: odpověď - JUDr. Jaroslav Jakubka, Wolters Kluwer ČR, a. s., Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV

DOTAZ Z PORADNY - Jsem těhotná. Převážnou část dne strávím v autě (denně najedu kolem 500km) a není reálné pracovat "standardnich" 8,5 hodiny, takže se vracím po 10-12hodinách. Dále mě čeká práce u počítače (2-3hodiny). Přicházím do styku s léčivy (např. finasteridy - které mohou ovlivnit vývoj plodu). Bohužel mám hypotéku a podle mého výpočtu by nemocenské nepokrylo ani splátku. Chci se tedy snažit vydržet co nejdéle v práci. Nicméně svou momentální náplň práce nejsem již schopna zvládat. Vím, že mám právo, zažádat si o přeřazení na jinou pracovní pozici (což se obávám, že není u nás ve firmě reálné). Jakým způsobem mám o přeřazení zažádat? Co v mezidobí rozhodnutí či zamítnutí přeřazení? Mám nadále vykonávat tutéž práci nebo jsem doma na průměru? Pokud se zaměstnavatel vyjádří negativně, mám právo dát vypověď a dostanu odstupné? Čímž bych byla však sama proti sobě, protože potom bych opravdu musela na nemocenskou.
Druhá část mého dotazu se týká návštěvy lékaře. Obecně vím, co zákon praví. Jen by mě zajímalo, jak je to v případě, že výkon práce je celá Česká republika a pracovní doba není přesně stanovena (ani fixní část). Je zde nějak podmíněna ona "doba nezbytně nutná"? Zaměstnavatel mi totiž odmítá uznat pravidelné prohlídky a ultrazvuky. Nicméně, jak již jsem psala výše, jezdím dálky, a tak pokud dopoledne strávím na vyšetření, odpoledne již nikoho nikde nezastihnu. Celý den je tedy "zabit" návštěvou doktora. Zaměstnavatel mě nutí brát si dovolenou či neschopenku, což je podle mě zcela proti zákoníku.


Související předpisy:
§ 41 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p. p.
§ 45 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p. p.
§ 42 až 44 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění p. p.

Odpověď:
V obdobných případech především platí ustanovení § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce, podle něhož je zaměstnavatel povinen převést na jinou práci těhotnou ženu, jestliže koná práci, kterou nesmějí být tyto ženy zaměstnávány nebo práci, která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství. Vychází se ze seznamu prací zakázaných těhotným ženám a ze znění lékařského posudku. Toto převedení na jinou práci zaměstnavatel provede i v případě, jestliže s tím žena nesouhlasí. V návaznosti na toto ustanovení zákoníku práce pak § 239 stanoví, že koná-li těhotná zaměstnankyně práci, která je těhotným zaměstnankyním zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. Dosahuje-li zaměstnankyně při práci, na niž byla převedena, bez svého zavinění nižšího výdělku než na dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství podle § 42 až 44 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
Zákoník práce zná ještě jednu možnost převedení na jinou práci, a to na základě žádosti samotného zaměstnance. Podle § 45 zákoníku práce platí, že požádá-li zaměstnanec o převedení na jinou práci nebo pracoviště, popřípadě o přeložení do jiného místa, protože podle doporučení lékaře zařízení závodní preventivní péče není vhodné, aby dále konal dosavadní práci nebo pracoval na dosavadním pracovišti, zaměstnavatel mu to umožní, jakmile to dovolí jeho provozní možnosti. Přitom musí dbát, aby práce i pracoviště, na které zaměstnance převádí, byly pro něho vhodné. Vhodnou prací se v obou případech (při jednostranném převedení i při převedení na žádost zaměstnance) rozumí práce, která odpovídá zdravotnímu stavu zaměstnance, jeho schopnostem a pokud možno i jeho kvalifikaci. Je-li však zaměstnanec převáděn na jinou práci pouze na základě své žádosti podle § 45 zákoníku práce, je odměňován podle „nově" vykonávané práce a nepřísluší mu žádné vyrovnání do předchozího výdělku.

JUDr. Jaroslav Jakubka,

Wolters Kluwer ČR, a. s., www.otazkyodpovedi.cz


K dotazu týkajícímu se návštěv u lékaře je možné obecně uvést:
Zaměstnanec zásadně vykonává práci pro zaměstnavatele v zaměstnavatelem stanovené a rozvržené pracovní době do jednotlivých směn. Rozvrhování pracovní doby do směn má svá zákonná pravidla. Zejména zákoník práce stanoví, že směna nesmí činit více než 12 hodin. Zasáhne-li překážka v práci z důvodu ošetření nebo vyšetřehní zaměstnance ve zdrtavotnickém zařízení do pracovní doby zaměstnance, je zaměstnavateol povinen poskytnout mu na dobu jejího trvání v nezbytně nutném rozsahu a za podmínky, že takové vyšetření nebo ošetření nebylo možno provést v mimopracovní době, pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Další podmínky jsou stanoveny v bodě 1 přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.
Zaměstnavatel není povinen rozvrhovat pracovní dobu pouze tehdy, jde-li o výkon práce na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, a dále pracovní dobu do směn nerozvrhuje v případě, že se jedná o zaměstnance, který podle § 317 zákoníku práce nepracuje na pracovišti zaměstnavatele a podle dohodnutých podmínek pro něho vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje (dříve tzv. "domáčtí zaměstnanci"). V tomto případě však zákoník práce zaměstnanci nepřiznává právo na náhradu mzdy nebo platu při překážce v práci z důvodu vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení.
Pokud jde o nezbytně nutnou dobu, zahrnuje tato doba dobu cesty do zdravotnického zařízení a zpět, jakož i dobu čekání na vyšetření nebo ošetření a dobu vlastního lékařského výkonu.

Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV, www.mpsv.cz


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, 30.9.2009, www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
38_ska_bambini_litera_web_banner_250x250px_nahled

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359