Animace-eon

AKTIVNÍ MÁMA

www.aktivnimama.cz

Projekt „Aktivní máma" pomůže ženám najít prostor pro kombinaci profese a rodiny. Od října 2009 pořádá Občanské sdružení pro aktivní rodinu bezplatný motivačně-vzdělávací program pro ženy na rodičovské dovolené ze Středočeského kraje. Ženy z celé ČR pak budou moci využít informačně-poradenský portál AktivniMama.cz.

Léta strávená doma s dětmi se často negativně projevují na pracovní kondici žen. Po skončení rodičovské dovolené tato skupina tvoří dlouhodobě okolo 10% ze všech nezaměstnaných žen. Pokud si však maminky dokáží i v období péče o malé děti vytvořit prostor pro svůj profesní rozvoj, mohou zvýšit své šance na úspěšný návrat na trh práce.

„Chceme ženám poskytnout znalosti a informace, které jim umožní vytvořit si doma prostředí pro snazší skloubení rodinného a pracovního života. Motivačně vzdělávací program „Aktivní máma" se dá s nadsázkou nazvat manažerským kurzem pro ženy na rodičovské dovolené." říká jedna z autorek projektu Jitka Hrabánková.

Na účastnice čeká pestrý program, kterým je provede tým zkušených lektorek. Vedle ujasnění svých potřeb a cílů si ženy osvojí komunikační a prezentační dovednosti, naučí se plánovat čas a strukturovat plány pro realizaci svých záměrů. Součástí bude také pracovně-právní minimum, psychohygiena a nácvik relaxačních technik.

„Z našich průzkumů* vyplývá, že ženy reflektují situaci na pracovním trhu a udržování profesní kondice již v průběhu rodičovské dovolené je pro ně zásadním tématem. 92% dotázaných žen uvedlo, že se chce vzdělávat nebo pracovat, pouze 8% žen se chce v tomto období věnovat jen péči o rodinu. Obsah kurzu odráží fakt, že 87% respondentek mělo zájem získat více informací, znalostí a dovedností, jak skloubit rodičovskou dovolenou se svým profesním růstem." dodala spoluautorka projektu Simona Kalašová.

Sobotní kurzy AKTIVNÍ MÁMA bude moci absolvovat celkem 160 žen ze Středočeského kraje. Účast je zdarma, s možností hlídání dětí.
Pilotní cyklus kurzů se uskuteční v Praze v druhé polovině října a v listopadu 2009. Od ledna 2010 do června 2011 pak proběhne sedm dalších cyklů tohoto unikátního motivačně-vzdělávacího programu.

Přihlášky a podrobnosti na:

www.aktivnimama.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Banner_flexikurz