Asekol_cervene_k_965x100px__04

POROD VE ŠPANĚLSKU. JAK ZAJISTIT PPM, PORODNÉ, CESTOVNÍ DOKLAD, RODNÝ LIST A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DÍTĚTE.

Autor: odpověď - kolektiv autorů

DOTAZ Z PORADNY - Momentálně jsem na rodičovské dovolené s dvouletou dcerou, obě máme trvalé bydliště v ČR, stále jsem vedena jako zaměstnanec v původnim zaměstnání v ČR, kde jsem pracovala ještě před nástupem na mateřskou. Manžel (trvale bytem v ČR) pracuje dočasně ve Španělsku a já s dcerkou pobýváme střídavě v ČR a ve Španělsku. Nyní jsem opět těhotná, hradím si soukromou zdravotní péči ve Španělsku a zde také budu rodit. Návrat do ČR plánuji 4-5 měsíců po porodu.
Můj první dotaz zní: jakým způsobem je možné nastoupit druhou mateřskou dovolenou, když porod proběhne ve Španělsku a budu mít k dispozici potvrzení pouze od lékaře ze Španělska, nikoli z Čech. Který tiskopis si mám nechat u svého lékaře ve Španělsku potvrdit, aby nárok na peněžitou pomoc v mateřství byl uznán? Mám jej poslat svému zaměstnavateli? Nebo stačí pouze doložit přeloženou lékařskou zprávu od španělského doktora? Mám nárok na porodné a jak dlouho po porodu dítěte o něj mohu zažádat?
Můj druhý dotaz je ohledně vydání cestovního dokladu pro dítě. Kde mám o něj zažádat a co k tomu budu potřebovat?
Třetí dotaz se týká vystavení rodného listu dítěte. Stačí jej nechat vystavit při návratu do ČR? Na kterém úřadě mi jej vystaví a které dokumenty budu potřebovat? A jak to bude se zdravotním pojištěním dítěte, existuje lhůta, do které je třeba jej vyřídit?


Pokud pojištěnec podléhající českým právním předpisům, který pobývá na území jiného členského státu (ve Vašem případě ve Španělsku), uplatňuje během svého pobytu mimo území ČR nárok na peněžitou pomoc v mateřství, pak jeho povinností je předložit tamní instituci sociálního zabezpečení lékařskou zprávu od ošetřujícího lékaře (případně formulář E 116) s vyznačeným datem předpokládaného porodu. Bude-li se nárok uplatňovat až po narození dítěte, je třeba přiložit navíc rodný list dítěte. Španělská instituce sociálního zabezpečení vystaví formulář E 115 a spolu s lékařskou zprávou, popř. formulářem E 116 zašle oba tyto formuláře příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) popř. Pražské správě sociálního zabezpečení (PSSZ), jejíž název a adresu by měl pojištěnec znát. Místní příslušnost OSSZ/PSSZ se řídí sídlem zaměstnavatele, popř. místem mzdové účtárny.
OSSZ/PSSZ posoudí nárok na dávku a následně zašle španělské instituci formulář E 117, na kterém ji bude informovat o tom, zda má pojištěnec nárok na dávku a jak dlouho mu bude vyplácena. Výpočet a výplata dávky se provede podle českých právních předpisů.
Svému zaměstnavateli pouze oznamte nástup na peněžitou pomoc v mateřství. Žádost o peněžitou pomoc v mateřství zasílá španělský nositel pojištění přímo příslušné OSSZ, tak jak je uvedeno výše.

Kolektiv autorů ČSSZ, www.cssz.cz


V otázce porodného záleží na skutečnosti, zda je manžel migrující za prací nebo je vyslaný organizací z ČR do Španělska.
Jestli je migrující a tazatelka má stále zaměstnavatele, jsou 2 státy výkonu zaměstnání (i PPM lze považovat za zaměstnání, je to dávka vázaná na předchozí příjem), kompetentním státem je stát, kde bydlí děti.
Po porodu je nutné nahlásit na KM SSP, kde tazatelka zajisté pobírá rodičovský příspěvek, změnu, neboť rodičovský příspěvek se vyplácí rodiči, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, z důvodu, aby na vypláceném rodičovském příspěvku nevznikl přeplatek.
Porodné tazatelka může uplatnit po návratu do ČR, obecná prekluzivní lhůta je tříměsiční pro opakující se dávky a jednoletá pro jednorázové dávky. Rodičovský příspěvek uplatní po skončení peněžité pomoci v mateřství.
V případě vyslaného pracovníka do Španělska, není v rodině nikdo migrující za prací, není evropský prvek, bude se posuzovat jako občanka ČR.

KM SSP Praha 6


Tazatelka má zřejmě na mysli cestovní doklad pro dítě, které se teprve narodí. Je-li alespoň jeden z rodičů českým občanem, získá dítě narozením automaticky české státní občanství. Po narození dítěte se matka může obrátit na zvláštní matriku v Brně (součást Úřadu městské části Brno-střed) a nechat dítěti vystavit český rodný list a osvědčení o státním občanství. Pak by teprve mohla na příslušném úřadě žádat o cestovní pas dítěte. K tomu by ovšem musela nejdříve přicestovat do ČR. Vše lze také žádat cestou českého zastupitelského úřadu (Velvyslanectví ČR ve Španělsku), který také může dítěti vystavit cestovní doklad k jednorázové cestě do ČR. O potřebných dokladech by se matka měla informovat přímo na zastupitelském úřadě. Pokud bude mít dítě trvalý pobyt na území ČR, bude zde také zdravotně pojištěno. Bližší informace matce podá Všeobecná zdravotní pojišťovna.

JUDr. Markéta Nováková
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, Brno


U nově narozeného dítěte bude v době jeho narození záležet na tom, ve kterém státě je pojištěn otec. Pokud otec podléhá španělským právním předpisům, je pojištěn u španělské zdravotní pojišťovny a rodina má v té době bydliště ve Španělsku, bude možno dítě přihlásit od data narození k zdravotnímu pojištění jako nezaopatřeného rodinného příslušníka ve Španělsku.
V případě, že ve Španělsku otec vykonává činnost pro českého zaměstnavatele jako vyslaný pracovník, přísluší právním předpisům ČR a narozené dítě bude také českým pojištěncem. Pro tento případ je třeba si ihned po narození dítěte vyžádat u české zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka ke dni narození dítěte doklad nahrazující evropský průkaz zdravotního pojištění a zajistit následně vydání evropského zdravotního průkazu.

Mgr. Jiří Rod, VZP, www.vzp.cz


Související dotazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, 13.10.2009, www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
38_ska_bambini_litera_web_banner_250x250px_nahled

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359