Banner_rucne_tvorene

VÝŽIVNÉ PRO NEROZVEDENOU MANŽELKU

Autor: odpověď - JUDr. Romana Lužná

DOTAZ Z PORADNY - Dostala jsem se do těžké životní situace. Můj manžel si našel novou přítelkyní, máme spolu 3 děti. Jedna z dcer je u otce. Já se starám o syna, který má zdravotní problémy se srdcem a dceru, která studuje střední školu. S manželem máme postavený rodinný dům, splácíme hypotéku. Manžel se mě snaží z domu vyhnat, nechal odpojit plyn, přestal hradit hypotéku. Já pracuji jako uklízečka a můj příjem činní 9.000 Kč. Příjem otce je 45.000 Kč. Již mám podaný návrh na úpravu rodičovské zodpovědnosti k dětem. Mám nárok si pořádat o výživné na nerozvedenou manželku nebo co můžu udělat, aby se manžel ke mně tak nechoval?

Podle okolností, které uvádíte, by žaloba o výživné manželky byla důvodná. Určení rozsahu vyživovací povinnosti se oprávněný manžel může v případě, že druhý z manželů neplní vzájemnou vyživovací povinnost, domáhat podle ust. § 91 odst. 2 zákona o rodině soudně. Místně příslušný je obecný soud žalovaného, tj. manžela, věcně příslušný je v prvním stupni okresní soud. Soud rozhoduje rozsudkem. Pro uplatnění nároku není rozhodující, zda povinný manžel setrvává ve společné domácnosti nebo nikoli. Řízení je možné zahájit jen na návrh. Žalobní návrh musí být určitý a přesný, protože soud je jím vázán. V návrhu musí být uvedena výše požadovaného plnění a počátek doby, od kdy má být plněno. Žalobce je osvobozen od soudních poplatků, poplatková povinnost přechází na žalovaného a činí 1 % z kapitalizované hodnoty přiznané částky (pětinásobek ročního plnění), nejméně však 300,- Kč, nejvíce 10.000,- Kč. Je však nutné upozornit, že řízení o výživné manželky je sporné řízení, ve kterém v případě, že bude manžel zastoupen advokátem, bude soud rozhodovat také o nákladech řízení. V případě neúspěchu ve sporu by vám pak mohl uložit povinnost nahradit manželovi náklady tohoto právního zastoupení. Z tohoto důvodu je proto nutné v žalobě navrhnout částku, která je přiměřená potřebám oprávněného a možnostem povinného, neboť v případě nepřiměřeného požadavku vzniká právě riziko neúspěchu ve věci a povinnosti hradit náklady řízení protistrany.
Při určení výše vyživovací povinnosti se nejedná jen o zajištění samotné výživy oprávněného manžela, ale i o poskytnutí prostředků k úhradě ostatních osobních potřeb jako jsou potřeby zdravotní (nákup léků a zdravotních pomůcek, rehabilitační péče apod.), kulturní, rekreační atd. V řízení musí být prokázáno, jakou hmotnou i kulturní úroveň oba manželé mají, jakým způsobem je uspokojována, jaké jsou objektivně jejich potřeby, jaké jsou jejich příjmy a výdaje. Při rozhodování o přiznání nároku na výživné oprávněného manžela a jeho výši přihlíží soud v souladu s ust. § 91 odst. 2 zákona o rodině také k péči o společnou domácnost.
Rozhodnutí o povinnosti platit výživné manželky se stává neúčinným dnem právní moci rozvodu manželství. Naopak obnovení soužití manželů není samo o sobě důvodem pro pozbytí účinnosti rozhodnutí o výživném.
Je v pořádku, že jste již začala řešit otázku výživného pro vaše děti, resp. celkově otázku úpravy rodičovské zodpovědnosti. Pokud vám manžel ničím na výživu dětí nepřispívá a nemáte dostatek finančních prostředků na zajištění jejich výživy, můžete v rámci tohoto řízení podat návrh na vydání předběžného opatření ohledně placení výživného, kterým by soud manželovi uložil povinnost platit již nyní výživné alespoň v nějaké základní částce.

JUDr. Romana Lužná,

advokátka
sídlo: Heinrichova 16, 602 00 Brno
tel./fax: 543 213 159
e-mail: info@advokatka.net
www.advokatka.net

22.10.2009


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

11482880__1_

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

MĚKKÁ NEBO TVRDÁ MATRACE? ZVOLTE VARIABILNÍ.

Na trhu je spousta matrací z různých materiálů, které se liší kromě jiného také různými stupni tuhosti. Pro laika je velmi těžké se v nabídce zorientovat. Často nevíme, jestli je pro nás vhodnější matrace tužší nebo měkčí, případně zda ji nebudeme později využívat pro jiného rodinného příslušníka, který může mít na matraci jiné požadavky. Ideálním řešením je variabilní matrace.

HLEDÁTE ZAJÍMAVÝ DÁREK PRO PŘÍTELE, MANŽELA NEBO KOLEGU?

Ať už potřebujete originální a nevšední dárek pro muže k narozeninám, životnímu jubileu či dárek pro obchodního partnera, nechte se inspirovat nabídkou na: http://eshop.dobrydarek.cz/.

VSTUPTE DO NOVÉ DIMENZE ŽENSTVÍ

V naší společnosti existuje mnoho mýtů a zkreslených představ o ženách. Ženy žijí v mužském světě a používají mužské kvality. Také si někdy říkáte toto? „Musím vyhovět ostatním, aby mě měli rádi" „Když chci být úspěšná, musím velmi tvrdě pracovat" „Když projevím své emoce, jsem slabá a ztrapním se"

V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359