Asekol_cervene_k_965x100px__04

KDO A KDY MŮŽE POŽÁDAT O RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

Autor: odpověď - Ing. Pavlína Hedererová, KM SSP Olomouc

DOTAZ Z PORADNY - Dne 2.11.2009 mi skončila peněžitá pomoc v mateřství a jelikož jsem musela nastoupit zpět do práce, nastoupil na mateřskou dovolenou manžel.
Potřebujeme čerpat zkrácený rodičovský příspěvek (do 24 měsíců dítěte), proto potřebuji poradit jak to udělat nejlépe. Na našem odboru sociálních věcí nám původně řekli, že není problém o tento rodičovský příspěvek zažádat a vzápětí nám volali, že manžel musí na tento měsíc si zaplatit sociální i zdravotní pojištění, že nemá na rodičovský příspěvek nárok.
Nešlo by, že bych o rodičovský příspěvek od 2.11. zažádala já (s tím, že bych si vybrala dobu pobírání) a od 3.11. nastoupil na rodičovský příspěvek manžel?
Děkuji moc za odpověď a přeji krásný den.


Ve Vašem dotazu bohužel neuvádíte, jak Vám „skončila" peněžitá pomoc v mateřství, tj. zda jste ji celou vyčerpala ( 28 týdnů) nebo jste ji ukončila dříve a manžel převzal dítě do péče podle nového zákona o nemocenském pojištění a má popř. měl nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Pokusím se tedy popsat několik variant, které by mohly připadat v úvahu.
V případě, že jste vyčerpala celou svoji peněžitou pomoc v mateřství a nárok na ni zanikl 2.11.2009, od 3.11.2009 můžete požádat o rodičovský příspěvek a zároveň provést volbu čerpání na 2 roky. Zde je potřeba zdůraznit, že propadná lhůta u samotného rodičovského příspěvku činí 3 měsíce, tzn. že o dávku lze žádat 3 měsíce zpětně, ale „volba" délky čerpání žádnou propadnou lhůtu nemá, takže není možné „volit" zpětně. „Volbu na 2 roky" je nutné provést do konce druhého kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém dítě dosáhlo 22 týdnů věku. Příklad: dítěti je 22 týdnů v listopadu 2009, volbu „dvouletého" rodičovského příspěvku je potřeba učinit nejpozději do konce ledna 2010, přičemž do doby volby náleží rodičovský příspěvek v základní výměře ( 7600 Kč). Proto je u této varianty čerpání rodičovského příspěvku výhodnější neotálet jak s podáním žádosti o rodičovský příspěvek, tak s volbou délky čerpání, což je možné udělat zároveň. Pokud tedy požádáte o rodičovský příspěvek, včas provedete „volbu na dva roky", přičemž u této varianty je rozhodující také výše předcházející peněžité pomoci v mateřství, která nesměla být nižší než 380 Kč/den, může Vám být rodičovský příspěvek přiznán a vyplácen. Přitom je důležitá také další podmínka, a to, že péči o dítě v době své výdělečné činnosti máte zajištěnu jinou zletilou osobou, samotná výdělečná činnost a příjem z této činnosti nemají na rodičovský příspěvek vliv. Pro úplnost: dítě mladší tří let může navštěvovat předškolní zařízení ( např. jesle) nejvýše pět dnů v měsíci. Pokud tedy budete pracovat a péči o dítě zajistíte výše uvedeným způsobem, např. tak, že o dítě bude pečovat Váš manžel, který by zřejmě musel požádat svého zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou, všechno by mělo být v pořádku. Pozor, rodičovská dovolená ( „volno" podle zákoníku práce) není totéž co rodičovský příspěvek ( státní dávka podle zákona o státní sociální podpoře). Co se týká pojistného, Váš manžel by musel navštívit svoji zdravotní pojišťovnu, která by jej s největší pravděpodobností přeřadila do jiné kategorie plátců pojištění, než tomu bylo v době, kdy vykonával výdělečnou činnost. Protože by v tomto případě nebyl poživatelem rodičovského příspěvku, je otázkou, zda by jej pojišťovna zařadila do kategorie plátců „pečujících o jedno dítě do 7 let věku popř. dvě děti do 15 let věku" a tím by plátcem pojistného byl stát, nebo by si musel platit minimální pojistné sám. Tzv. sociální pojištění ( na okresní správu sociálního zabezpečení) není v době rodičovské dovolené povinnost platit, jedná se o tzv. náhradní dobu pojištění. Skutečnost, že manžel nastoupil na rodičovskou dovolenou, by měl okresní správě sociálního zabezpečení oznámit jeho zaměstnavatel ( což si poté můžete na OSSZ případně ověřit).
V případě, že byste se rozhodli tak, že Vy budete vykonávat výdělečnou činnost, nebudete zároveň poživatelkou rodičovského příspěvku, protože jeho poživatelem by chtěl být Váš manžel, je potřeba postupovat obdobně, tzn., že podmínky nároku na tuto dávku jsou stejné pro oba rodiče. Co to znamená? Manžel by musel mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství, kterou by musel alespoň jeden den čerpat. Prakticky se to provádí tak, že nejdříve po šestinedělí matky dítěte s ní otec dítěte ( manžel) uzavře dohodu o převzetí dítěte do péče ( podle zákona o nemocenském pojištění) a požádá o peněžitou pomoc v mateřství. Na tuto peněžitou pomoc v mateřství mají muži nárok po dobu nejvýše 22 týdnů, a pro nárok na rodičovský příspěvek musí tato peněžitá pomoc v mateřství činit nejméně 380 Kč/den. Poté může manžel požádat o rodičovský příspěvek, ke kterému také doloží potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení o nároku na peněžitou pomoc v mateřství a její výši. V zaměstnání by si manžel musel požádat o rodičovskou dovolenou. Zdravotní pojištění by za něj platil stát, neboť by byl poživatelem rodičovského příspěvku ( což by musel nahlásit své zdravotní pojišťovně).
Další variantou, která připadá v úvahu, je de facto vystřídání rodičů na rodičovském příspěvku, jak naznačujete v závěru svého dotazu. Je možné, abyste o rodičovský příspěvek požádala Vy, provedla „volbu na 2 roky" a od prvního kalendářního dne následujícího měsíce by o rodičovský příspěvek požádal Váš manžel, přičemž Vy byste k poslednímu dni předcházejícího měsíce požádala o jeho ukončení. Protože volbu na totéž dítě nelze změnit, Váš manžel by automaticky „zdědil" dvouletý rodičovský příspěvek. Toto „vystřídání" není prakticky možné provést po dnech, jak píšete ve svém dotazu, protože rodičovský příspěvek nezná tzv. deniny, tj. rozpočítat dávku po jednotlivých dnech. Částka náleží vždy za měsíc, byť je třeba snížená o částku peněžité pomoci v mateřství, kdy dochází k částečnému souběhu obou dávek. Navíc do rodiny je možné poskytnout pouze jeden rodičovský příspěvek v měsíci. Pro zdravotní a sociální pojištění a rodičovskou dovolenou platí v podstatě totéž, co jsem uvedla výše.

Ing. Pavlína Hedererová
vedoucí odboru státní sociální podpory
Úřad práce v Olomouci

20.11.2009


Související odkazy:

 

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359