Asekol_cervene_k_965x100px__04

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU V TĚHOTENSTVÍ. JAK POSTUPOVAT?

Autor: odpověď - JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a. s.

DOTAZ Z PORADNY - Od začátku ledna 2009 jsem na dlouhodobé nemocenské. Vzhledem k povaze práce a nepředpokládanému trvání nemocenské (nyní již 3/4 roku), jsem v lednu 2009 e-mailem vyjednávala se zaměstnavatelem o odchodu z práce na základě dohody ke konci nemocenské.
V srpnu 2009 jsem otěhotněla a momentálně se nacházím ve 4 měsíci těhotenství. Nemocenská by mi měla skončit v prosinci a poté bychom měli sepsat dohodu o mém odchodu.
Do doby nástupu na mateřskou mi nezbývá nic jiného než jít na ÚP? Práce je fyzicky velmi náročná a vykonávat ji v těhotenství absolutně nemožné. Dle ostatních naležitostí jsem otěhotněla v ochranné lhůtě a měla bych splňovat podmínky pro vyplácení PPM, ale nevím, jestli mě ÚP nebude nutit jít do nové práce. V lednu budu již v 6. měsíci a nepředpokládám, že by mi nový zaměstnavatel nabídl takový plat, jaký jsem měla doteď.
Můžete mi prosím poradit, jak nejlépe postupovat?
Nemůže se zaměstnavatel nějak vyhnout vyplácení PPM? Mohu požadovat odstupné?


Související předpisy:

§ 41, 52 - 54, 56, 67 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p. p.
§ 18, 32, 42 - 44 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění p. p.

Odpověď:

Dotaz obsahuje určité nejasnosti a chybí v něm některé podstatné údaje. Pokusím se proto vycházet z určitých předpokladů a předložit vám k úvaze možnosti, které máte. Především se budu věnovat otázce skončení pracovního poměru, která je rozhodující. Není mi vůbec jasné, proč uvažujete v době, kdy jste těhotná, o skončení pracovního poměru dohodou či jiným způsobem, a byla by to také chyba. Uvádíte, že v těhotenství nemůžete vykonávat svou dosavadní práci, aniž byste ji blíže konkretizovala. Pokud po uplynutí podpůrčí doby pro poskytování nemocenského nebudete moci nastoupit na dosavadní práci z důvodu těhotenství, předpokládám, že vám v tomto směru vystaví ošetřující lékař posudek. Podle § 41 odst. 1 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen "ZP") je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci také v případě, kdy těhotná zaměstnankyně koná práci, kterou nesmí být zaměstnávána nebo koná práci, která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství. Před ukončením dosavadní pracovní neschopnosti si tedy musíte zajistit lékařský posudek, předložit jej zaměstnavateli a požadovat převedení na jinou vhodnou práci. Pokud by takovou práci měl, byť i méně placenou, ale ze zdravotních důvodů vhodnou, musíte ji přijmout. Méně placená práce nijak neovlivní výši peněžité pomoci v mateřství. Způsob zjištění denního vyměřovacího základu pro dávky nemocenského pojištění stanoví § 18 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Obecně se denní vyměřovací základ zjišťuje z rozhodného období, kterým je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost (tou je ve vašem případě nástup na mateřskou dovolenou). Pro případ, kdy zaměstnankyně byla převedena na jinou práci, existuje výjimka v odstavci 5. U zaměstnankyně převedené na jinou práci z důvodu těhotenství (mateřství) se rozhodné období zjišťuje namísto ke dni vzniku sociální události (nástup na mateřskou dovolenou) ke dni převedení, je-li to pro ni výhodnější. Výkonem jiné zdravotně vhodné, ale méně placené práce byste nebyla ani jinak finančně poškozena. Po dobu převedení na jinou méně placenou práci byste za podmínek stanovených v § 42 - 44 zákona č. 187/2006 Sb. pobírala vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Pokud zaměstnavatel nebude mít žádnou pro vás vhodnou práci, nemůže s vámi tohoto důvodu rozvázat pracovní poměr. Důvody, pro které může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď, jsou taxativně uvedeny v § 52 ZP a jiné důvody použít nemůže. Pokud jde o zdravotní stav zaměstnance, je podle písmene e) důvodem k rozvázání pracovního poměru výpovědí skutečnost, že zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci. Tento důvod však nelze použít v případě těhotné ženy, která nesmí dosavadní práci konat z důvodu těhotenství. Naopak platí zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem, zaměstnavatel nesmí podle § 53 ZP dát zaměstnanci výpověď v ochranné době. Mezi výčtem těchto ochranných dob je vedle dočasné pracovní neschopnosti uvedena i doba, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou. Proto je nutné, aby byl zaměstnavatel o vašem těhotenství obeznámen s tím, že vám nemůže dát výpověď. Pro úplnost uvádím, že zákaz výpovědi se nevztahuje na výpověď danou zaměstnavatelem pro některé organizační změny uvedené v § 52 písm. a) a písm. b) - jedná se o případy, kdy se ruší zaměstnavatel nebo jeho část nebo přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část. Shrnuji, že není důvod k tomu, abyste končila pracovní poměr, s tím, že předpokládám existenci lékařského posudku, podle něhož nemůžete z důvodu těhotenství vykonávat dosavadní práci. Do skončení rodičovské dovolené vám nemůže zaměstnavatel dát výpověď, pokud by nešlo o dva výše uvedené důvody podle § 52 písm. a) a písm.). Zejména upozorňuji na to, že vám nemůže dát výpověď z důvodu nadbytečnosti, například proto, že zrušil vaše místo, spojil ho s jiným pracovním místem apod. Pokud neskončíte pracovní poměr, jsou samozřejmě bezpředmětné úvahy o tom, že byste se přihlásila na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání. Neznám sice vaše bydliště, situaci v zaměstnanosti v tomto místě, ani práci, kterou jste dosud vykonával, kvalifikaci apod. Přesto je dle mého názoru málo pravděpodobné, že by pro těhotnou ženu v 6 měsíci těhotenství bylo snadné najít jakékoliv vhodné zaměstnání z hlediska jejího zdravotního stavu. Právo na odstupné by vám při skočení pracovního poměru nenáleželo, protože pro to nejsou dány důvody. Podle § 67 ZP odstupné přísluší jen zaměstnancům, u nichž dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí podle § 52 písm. a) až d) nebo dohodou z týchž důvodů a dále zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr podle § 56. Závěrem podotýkám, že ve své odpovědi vycházím ze situace, kdy jste těhotná a nebudete moci z tohoto důvodu konat dosavadní práci. Nezabývám se, a ani vzhledem k nedostatku údajů se zabývat nemohu, obecnou otázkou zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu dosavadní práce.

JUDr. Marcela Smutná, 20. 11. 2009

Wolters Kluwer ČR, a. s., www.otazkyodpovedi.cz


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, 14.12.2009, www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359