Asekol_cervene_k_965x100px__04

TĚHOTNÁ V PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI BEZ NÁROKU NA PPM PŘED PORODEM

Autor: odpověď - JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a. s.

DOTAZ Z PORADNY - 31. 12. 2008 jsem ukončila po 10 letech pracovní poměr dohodou. V ochranné lhůtě jsem onemocněla, během nemoci otěhotněla a doposud jsem stále bez přerušení na neschopence. Termín porodu mám 7.ledna 2010. Teď se blíží doba, kdy bych měla nastoupit na mateřskou dovolenou. Bohužel jsem zjistila, že na ni nemám nárok. Mám nárok pouze na rodičovský příspěvek od data porodu. Tak teď nevím, jak mám dál postupovat.
Mám být na neschopence do konce roku a poté si zaplatím za dny po novém roce zdravotní pojištění? Nebo mám nastoupit na MD ale nic nepobírat? Logicky by bylo pro mne lepší, být na neschopence do konce roku než nepobírat nic. V práci mi bohužel nebyli schopni poradit.


Související předpisy:

§ 10, 150, 26, 32 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění p. p.
§ 30, 30b zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění p. p.
§ 5, 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění p. p.
§ 3b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění p. p.
§ 191 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p. p.

Odpověď:

Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství (dále jen "PPM") upravuje § 32 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen "ZNP"). V daném případě je třeba vycházet z této úpravy, nikoliv z úpravy mateřské dovolené. Uvádíte totiž, že nemáte nárok na mateřskou dovolenou. Mateřská dovolená je jednou z překážek v práci uvedených v § 191 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Právo na mateřskou dovolenou může vzniknout jen zaměstnankyni, protože pouze u ní se může jednat o překážku v práci. Pokud žena není zaměstnána, nelze hovořit o mateřské dovolené, ale je nutné se zabývat otázkou, zda může mít nárok na PPM. Podle § 32 odst.1 písm. a) ZNP má nárok na PPM pojištěnka, která porodila dítě (před porodem těhotná pojištěnka v době nejdřív od počátku 8 týdne před očekávaným dnem porodu). Podmínkou nároku je účast na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM. Nárok na PPM může vzniknout zásadně jen pojištěnce (nebo pojištěnci), tj. osobě účastné nemocenského pojištění, Účast na nemocenském pojištění vzniká zaměstnanci dnem nástupu do práce a zaniká dnem skončení pracovního poměru (§ 10 odst. 1 písm. a) ZNP). Podle § 15 odst. 2 PPM náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na PPM v ochranné lhůtě 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění - ta se však vztahuje jen na ženy, u nichž pojištění zaniklo v době těhotenství. Vzhledem k tomu, že vaše účast na nemocenském pojištění zanikla dnem 31. 12. 2008, žádná z výše uvedených podmínek nebyla splněna, a proto vám nárok na PPM nevznikl. Uvádíte, že jste onemocněla v ochranné lhůtě. Ta činí u nemocenského podle § 15 odst. 1 ZNP 7 kalendářních dnů. Musela jste proto onemocnět v období od 1. do 7 ledna 2009. Podpůrčí doba končí podle § 26 dnem, jímž končí dočasná pracovní neschopnost, trvá však nejdéle 380 dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Jako datum porodu uvádíte 7. leden. K tomuto dni maximální délka podpůrčí doba ještě neuplyne. Proto by pracovní neschopnost mohla být ukončena eventuálně ke dni porodu. Protože dotaz neobsahuje žádné konkrétní údaje o okolnostech pracovní neschopnosti, nemohu se blíže vyjádřit. Kromě toho se jedná o otázku posouzení zdravotního stavu, která přísluší ošetřujícímu lékaři.

Podmínky nároku na rodičovský příspěvek upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině ( do 4 let, ve výjimečných případech do 7 let věku tohoto dítěte). Podle § 30b zákona se podmínka osobní celodenní a řádné péče pro nárok na rodičovský příspěvek po celý kalendářní měsíc považuje za splněnou i v kalendářním měsíci, v němž se dítě narodilo. Rodičovský příspěvek vám bude proto náležet již za měsíc leden 2010. Podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění je stát plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění za příjemce rodičovského příspěvku. Ode dne vzniku nároku na rodičovský příspěvek bude tedy za vás plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát. Není důvod, abyste si platila pojistné do dne porodu sama jako osoba bez zdanitelného příjmu. Tento pojem používá výslovně zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění v souvislosti s vymezením vyměřovacího základu. Podle § 3b vyměřovací základ u osoby, která po celý kalendářní měsíc nemá příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a není za ni plátcem pojistného stát, je minimální mzda. Obdobně je osoba bez zdanitelných příjmů vymezena v § 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., i když tento pojem přímo nepoužívá. Podle uvedeného ustanovení je pojištěnec plátcem pojistného, pokud má na území ČR trvalý pobyt, avšak není zaměstnancem ani osobou samostatně výdělečně činnou a není za něj plátcem pojistného stát, pokud uvedené skutečnosti trvají po celý kalendářní měsíc. Povinnost platit pojistné byste tak měla jen v případě, kdy by například byla ukončena pracovní neschopnost koncem měsíce listopadu, tedy po celý měsíc prosinec byste byla osobou bez zdanitelných příjmů.

JUDr. Marcela Smutná, 24.11.2009

Wolters Kluwer ČR, a. s., www.otazkyodpovedi.cz


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359