Asekol_cervene_k_965x100px__04

POJIŠTĚNÍ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ VE 3.ROCE DÍTĚTE PŘI DVOULETÉ VARIANTĚ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU

Autor: odpověď - JUDr. Eva Dandová, Wolters Kluwer ČR, a. s.

DOTAZ Z PORADNY - Podala jsem si rodičovský příspěvek na dva roky, tudíž mi bude vypláceno 11.400.-Kč. Po tuto dobu předpokládám, že se nemusím starat o sociální a zdravotní pojištění, hradí mi ho stát. Pokud s dítětem zůstanu ještě jeden rok doma (tudíž do jeho 3let), kdo za mě platí zdravotní a sociální pojištění? Musím si ho hradit sama?
Volala jsem na úřad práce, kde tento přípěvek vyplácejí a bylo mi sděleno, že třetí rok si budu muset hradit zdravotní pojištění sama (a že sociální se ze zákona hradit nemusí.)
Zde je ale uvedeno, že do 7. let věku dítěte zdravotní pojištění hradí stát:
RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ NENÍ TOTÉŽ.

Jak to tedy je správně?

A musí mi můj zaměstnavatel držet místo 3 roky, bez ohledu na to, na jak dlouho jsem si požádala o příspěvek nebo musím po dvou letech nastoupit do práce?

 


Související předpisy:

zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezp. a příspěvku na státní politiku zam., ve znění p. p.

§ 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění p. p.

§ 195, 196, 198, 199 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p. p.

zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění p. p.

Odpověď:

Ano, máte pravdu, po dobu mateřské a rodičovské dovolené se nemusíte starat o zdravotní a sociální pojištění. Po dobu mateřské a rodičovské dovolené trvá Váš pracovní poměr u zaměstnavatele, takže pro účely sociálního pojištění jste v pracovním poměru (byť nemáte příjem a neodvádí se z něj pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) a tato doba se Vám počítá jako doba pojištění pro účely důchodového pojištění a pro účely zaměstnanosti. V případě, že by Váš pracovní poměr po skončení rodičovské dovolené skončil, skončila by také Vaše účast na sociálním pojištění a pak kdybyste nebyla dále zaměstnaná, tak byste si mohla sociální pojištění platit dobrovolně, ale není to povinnost.

Se zdravotním pojištěním je situace poněkud jiná, toto pojištění se musí platit vždy, i když dotyčná osoba nemá příjem. Zdravotní pojištění je totiž založeno jako solidární systém, do kterého musí pojistné odvádět všechny osoby, které jsou účastny pojištění (i např. nezaopatřené děti, za ty odvádí pojištění stát). Proto např. ženy v domácnosti, které nejsou poživatelkami některého důchodu nebo nepečují o dítě či jinou potřebnou osobu (aby za ně byl plátcem pojistného stát), si musí zdravotní pojištění v minimální výši pravidelně samy platit.

Pro Vás však je důležité, že podle § 7 zákona č. 48/1997 Sb., je stát mimo jiného plátcem zdravotního pojištění za:

- příjemce rodičovského příspěvku;

- ženy na mateřské a rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění;

- osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o příjemce rodičovského příspěvku nebo ženy na mateřské a rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

Z uvedeného tedy vyplývá, že po dobu, kdy jste na mateřské a rodičovské dovolené, je za Vás plátcem zdravotního pojistného stát a stát by za Vás platil pojistné i třeba po dobu péče o dítě do 4 let věku nebo dokonce do 7 let věku. V okamžiku, když byste uzavřela i v době rodičovské dovolené další pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti (to je totiž možné, pobírání rodičovského příspěvku to nevylučuje), pak by se Vám ze mzdy nebo z dohodnuté odměny automaticky sráželo pojistné na zdravotní pojištění.

Proto tedy odpověď, kterou Vám podali na úřadu práce, nebyla přesná.

Pokud se týká Vašeho zaměstnání, tak platí, že do 3 let věku dítěte, můžete čerpat rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená je z pohledu zákoníku práce překážka v práci a zaměstnavatel je povinen poskytnout ji zaměstnankyni (nebo zaměstnanci) v rozsahu, v jakém o ni požádají. Proto záleží na tom, jak jste si o rodičovskou dovolenou požádala. Jestli jste si požádala o rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte, pak můžete být klidně doma až do 3 let bez ohledu na to, jestli pobíráte nebo nepobíráte rodičovský příspěvek. Jestli jste si však požádala po skončení mateřské dovolené o rodičovskou dovolenou jen do 2 let věku dítěte, pak musíte i nyní požádat o další rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte.

Mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou je totiž trochu shoda a trochu rozdíl. Shoda je v tom, že mateřská a rodičovská dovolená jsou obě důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance, takže je zaměstnavatel poskytnout musí. Rozdíl je však v tom, že na mateřskou dovolenou se nastupuje bez žádosti pouze na základě potvrzení lékaře a o rodičovskou dovolenou se musí žádat. Zaměstnankyně si může o rodičovskou dovolenou žádat třeba po čtvrtletí nebo i po měsíci a své žádosti může opakovat a pokaždé jí musí zaměstnavatel rodičovskou dovolenou poskytnout.

Nakonec ještě po skončení rodičovské dovolené můžete požádat zaměstnavatele o poskytnutí neplaceného volna do 4 let věku dítěte. Toto volno však již není rodičovskou dovolenou a zaměstnavatel ho poskytnout může, ale také nemusí, záleží na něm. Pokud byste ho ale potřebovala, můžete si o něj požádat.

JUDr. Eva Dandová, Wolters Kluwer ČR, a. s., www.otazkyodpovedi.cz

10. 1. 2010


Související odkazy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359