Asekol_cervene_k_965x100px__04

MLADISTVÍ RODIČE - INFORMACE

Autor: odpověď - Ing. Pavlína Hedererová, KM SSP Olomouc, Ivana Mikulášková

DOTAZ Z PORADNY - Jsem hodně mladá, je mi 16 let a měsíc před porodem mi bude 17 let, příteli je 17 let a až po porodu mu bude 18, dodělává školu. Já musím přerušit, a tak jsem se chtěla zeptat, jak je to s mateřskou, kolik budu brát a zda-li je pro mě lepší vdát se nebo být svododná matka. Moc věcí o tom nevím, a tak bych vás chtěla poprosit o veškeré možné informace pro mladistvé matky.


Váš dotaz je bohužel poměrně obecný, takže zodpovědět jej lze také spíše v obecné rovině. Sociálními systémy, které se budou s největší pravděpodobností Vaší situací zabývat a které budete využívat, jsou státní sociální podpora, sociálně-právní ochrana dětí popř. také systém pomoci v hmotné nouzi.

Ve svém dotazu uvádíte, že „musíte přerušit", předpokládám tedy, že studujete. Je otázkou, zda budete studovat až do porodu nebo z nějakých důvodů např. zdravotních přerušíte studium dříve. Také záleží na tom, s kým „tvoříte" popř. budete „tvořit" rodinu, tzv. okruh společně posuzovaných osob. Pokud byste až do porodu studovala, jakmile se Vám narodí miminko, doporučuji navštívit úřad práce, kontaktní místo státní sociální podpory (podle místa Vašeho trvalého pobytu) a požádat si o porodné.

Od ledna 2009 již nemají studentky středních škol - matky nárok na placenou mateřskou dovolenou (peněžitou pomoc v mateřství), poněvadž se změnil zákon o nemocenském pojištění.
Je tedy jedno, zda studium trvá nebo dojde k přerušení.

V případě přerušení studia doporučuji, abyste se zaevidovala na úřadě práce podle svého trvalého bydliště a pak za vás bude stát platit zdravotní pojištění do 18 let věku a budete mít nárok na přídavek na dítě.

Jako nezletilá matka starší 16-ti let, která po celý měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, můžete být poživatelkou rodičovského příspěvku. Ve Vašem případě připadá do úvahy tzv. čtyřletá varianta, tj. rodičovský příspěvek Vám může být vyplácen ode dne narození dítěte do 21 měsíců věku dítěte ve výši 7600 Kč měsíčně, poté do čtyř let věku dítěte ve výši 3800 Kč měsíčně. Může se Vám stát, že k rodičovskému příspěvku po Vás úřad práce bude vyžadovat rozsudek soudu o přiznání rodičovské zodpovědnosti nezletilé matce podle zákona o rodině.

O dávkách státní sociální podpory - tedy o rodičovském příspěvku, přídavku na dítě a dalších se informujte na úřadě práce.

O žádnou další dávku ze systému státní sociální podpory jako nezletilá matka požádat nemůžete, neboť nemáte způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. 

Další otázkou, která je pro dávkové systémy jež přispívají rodinám s dětmi, důležitá, je otázka rodiny, tj. s kým žijete resp. budete žít, až se miminko narodí. Vzhledem k tomu, že nemám více informací, tzn. že zda žijete se svými rodiči popř. jinými osobami a budete i s miminkem v tomto soužití pokračovat, nebo zda teď žijete s rodiči, ale až se dítě narodí, hodláte žít s otcem svého dítěte a společně miminko vychovávat, nebo je to úplně jinak? Každá situace zpravidla umožňuje i několik variant řešení, proto Vám nemohu navrhnout další postup, co se týká ostatních dávek státní sociální podpory např. přídavku na dítě, sociálního příplatku, příspěvku na bydlení.

Pokud je položena otázka, zda je lepší se vdát, upozorňuji na to, že sňatek nezletilých rodičů je možný jen v případě, že by oba u soudu byli tzv. zplnoletněni. Obvykle se soudy kladně vyjadřují jen v případech, kdy je nezletilý jeden z partnerů a je předpoklad, že manželství a rodičovský život zvládnou i po stránce zázemí, finanční apod. .

Doporučuji, abyste se spíše dali cestou uznání otcovství ze strany otce k nenarozenému dítěti před porodem - v tom se obraťte na OS soud podle trvalého místa pobytu, protože otec je nezletilý. Má to smysl, když by otec dosáhl 18 let věku delší dobu po porodu. Řeší to i vydání prvního RL , kde je již jméno otce a dohoda rodičů o příjmení dítěte. Do porodnice sebou bere matka protokol od soudu.

Je poměrně důležité, aby mělo dítě jednoho rodiče zletilého - aby mělo zákonného zástupce.
Jinak by byla v RL jen matka a otec by dodatečně uznal otcovství na matrice po 18 roce věku a pak by se vydal nový RL.
Pokud by v RL dítě mělo stále jen nezletilou matku, musel by se podat na soud návrh na ustanovení poručníka dítěti /mohla by to být třeba babička dítěte/. Poradí OSPOD.

Pokud přerušíte školu a budete se o dítě osobně starat, doporučuji dále, abyste se obrátila na orgán sociálně právní ochrany dětí /OSPOD/ podle svého trvalého místa pobytu a zde se domluvila na tom, jak Vám pomohou s podáním návrhu na přiznání rodičovské zodpovědnosti k dítěti - § 34 odst. 3 zákona o rodině.

Upozorňuji Vás, že pokud byste šla cestou, že otce tzv. vynecháte, může muž, který se cítí být otcem dítěte, sám podat žalobu na určení otcovství.
Myslím si, že je lepší, když jsou na dítě od počátku dva rodiče.

Upozorňuji dále, že pokud rodič nemůže plnit vyživovací povinnost k dítěti - např. studující otec, pak podle ust. zákona o rodině přechází tato povinnost na jeho předky. Ti mohou plnit dobrovolně a nebo se dá tento nárok prosadit soudním rozhodnutím. Opět pomůže a poradí OSPOD.

Otec dítěte má vyživovací povinnost i k neprovdané matce. Také je to ošetřeno v zákoně o rodině.

Je podle mě dobré, konzultovat všechny otázky upravené zákonem o rodině na OSPOD a to vždy s konkrétním zadáním, po dojasnění okolností.

Jak získat adresu na příslušný OSPOD:

Nejlépe přes portál státní správy - www.portal.gov.cz.
Zde najedete na mapku kraje a otevřou se všechny obecní úřady.
OSPOD sídlí vždy v obci s rozšířenou působností. Když rozkliknete obec s rozšířenou působností, tak se Vám otevře celý správní obvod - které obce tam patří a pro koho tedy OSPOD vykonává agendu.
Obce s rozšířenou působností jsou městské úřady /ne tedy všechny/ a vykonávají na svěřeném úseku státní správu /plní funkce státu/. OSPOD jsou zpravidla zařazené na sociálních odborech nebo na odborech soc. věcí a zdravotnictví a na internetových stránkách jednotlivých městských úřadů jsou adresy a telefonní čísla úřadu a jeho zaměstnanců - lze dohledat až po pracovníky OSPOD.

Ing. Pavlína Hedererová, KM SSP Olomouc a Ivana Mikulášková, sociální pracovnice OSPOD Blansko

Důležité a praktické informace k těhotenství a porodu najdete např. v těchto odkazech:

10.2.2010


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359