Asekol_cervene_k_965x100px__04

ZAMĚSTNAVATEL A DOBA MEZI RODIČOVSKOU A NOVOU MATEŘSKOU DOVOLENOU

Autor: odpověď - JUDr. Eva Dandová, Wolters Kluwer ČR, a. s.

DOTAZ Z PORADNY - Jsem na RD do 6.3.2010, kdy první syn dovrší 3 roky věku. Zároveň jsem těhotná s termínem porodu 5.7.2010, takže nástup na 2.MD vychází někdy na konec května 2010. Mezi je zhruba 3 měsíce mezera. Chtěla jsem od 1.3. nastoupit na hlavní pracovní poměr do práce, ale zaměstnavatel mi nabídl neplacené volno nebo odstupné. O neplacené volno žádat nechci. Lékař mi doporučil odejít na nemocenskou. Chci se zeptat, budu mít nárok na 2.mateřskou (PPM) a pak na rodičovský příspěvek? Když budu 3 měsíce na nemocenské, kdo mi ji bude vyplácet a z čeho se pak výše mateřské vypočítá? Je zaměstnavatel povinen mi opět držet další 3 roky práci na HPP? Moje první zaměstnaní je hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou. Navíc mám u téhož zaměstnavatele vedlejší pracovní poměr na DPČ (dohodu o prac. činnosti), která mi končí 28.2.2010 a ještě nevím, zda mi bude obnovena - prodloužena. Má to také nějaký vliv na nárok a výpočet výše mateřské. Může zaměstnavatel propustit ženu, která je těhotná, když pro ni nemá místo na HPP? Předpokládám, že k neplacenému volnu mě nemůže zaměstnavatel nutit.


Související předpisy:
§ 38, 49, 52, 53, 67, 192, 195, 196, 208 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p. p.
§ 14, 19, 23, 32, 33 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění p. p.

Odpověď:
Předně si musíme ujasnit, že doba mateřské a rodičovské dovolené je z pohledu zákoníku práce považována za překážku v práci a zákon na ni tedy hledí poněkud odlišně od doby běžného výkonu práce. Doby těhotenství, mateřské a rodičovské dovolené jsou tzv. ochrannými dobami podle § 53 zákoníku práce, kdy zaměstnavatel nemůže dát zaměstnankyni výpověď. Váš zaměstnavatel Vám tedy žádnou výpověď dát nemůže. On má podle § 38 zákoníku práce povinnost přidělovat Vám po celou dobu trvání pracovního poměru práci podle pracovní smlouvy a nemůže Vám nabízet nějaké neplacené volno, to že Vám nyní nemůže dát výpověď, to je záležitost jiná.
Pokud byste nastoupila 6. 3. 2010 do práce a zaměstnavatel pro Vás neměl práci podle Vaší pracovní smlouvy (tím myslím práci odpovídajícího druhu práce), pak by se jednalo o tzv. jinou překážku na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce a po tuto dobu by Vám příslušela náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, takže žádné neplacené volno, to je mylná informace. Zaměstnavatel má povinnost Vám přidělovat práci a tuto povinnost pokud neplní, tak je to jeho problém a jedná se o překážku v práci na jeho straně.
Pokud se týká skončení pracovního poměru, tak jak jsem uvedla výše, výpověď Vám zaměstnavatel dát nyní již nemůže, protože jste těhotná. Vy byste ale byla sama proti sobě, kdybyste přistoupila na dohodu o skončení pracovního poměru (která by byla jedině možná ve Vaší situaci), kde by ale muselo být výslovně uvedeno, že jde o skončení pracovního poměru z organizačních důvodů, aby pak posléze zaměstnavatel nemohl tvrdit, že jste tak žádala sama z důvodu péče o dítě. Pracovní poměr není třeba končit pokud nehrozí že např. zaměstnavatel půjde v dohledné době do likvidace a že byste pak přišla o odstupné. Nyní jste těhotná, tak jste v ochranné době a zaměstnavatel nemůže s Vámi skončit pracovní poměr výpovědí. Následně budete na mateřské dovolené a pak na rodičovské dovolené a to budete chráněna i nadále, takže doporučuji ponechat rozhodování o dalším trvání pracovního poměru až po skončení rodičovské dovolené s druhým dítětem.
A nyní k dávkám nemocenského a k peněžité pomoci v mateřství. Záměrně ale se nevyjadřuji k Vaší dohodě o pracovní činnosti, protože neznám jak dlouho trvala a jestli by měla trvat i ve dnech vzniku nároku na dávky nemocenského pojištění, tedy na nemocenskou a na peněžitou pomoc v mateřství. Tam totiž, když by dohoda o pracovní činnosti trvala v okamžiku vzniku sociální události (vzniku pracovní neschopnosti nebo nástupu na mateřskou dovolenou) tak by se muselo postupovat podle § 14 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění a nárok na dávku by Vám náležel jen z tohoto dalšího zaměstnání. Proto bude možná pro Vás výhodnější, když dohoda nebude obnovena. Z toho důvodu dále řeším situaci, která by nastala, kdyby Vám zaměstnavatel po 28. 2. 2010 neprodloužil dohodu o pracovní činnosti a kdy byste měla jen jeden pracovní poměr.
Je asi zřejmé, že nemůžete nastoupit pracovní neschopnost v době rodičovské dovolené, pracovní neschopnost i mateřská a rodičovská dovolená jsou překážky v práci a ty si nemohou konkurovat. Proto by bylo nejlepší, abyste nastoupila pracovní neschopnost ode dne, kdy jste měla po skončení rodičovské dovolené nastoupit zpět do práce. Pokud pracovní neschopnost bude trvat déle než 14 kalendářních dnů, tak byste obdržela nejprve (za prvních 14 kalendářních dnů) od zaměstnavatele náhradu mzdy podle § 192 zákoníku práce a od 15. dne pracovní neschopnosti až do nástupu na mateřskou dovolenou byste pobírala dávky nemocenského. Žádný problém v tom není, pracovní poměr Vám trvá, takže po dobu prvních 2 týdnů pracovní neschopnosti by Vám zaměstnavatel stanovil pravděpodobný průměrný výdělek (protože v pracovním poměru na plný úvazek jste v posledním kalendářním čtvrtletí, tj. ve IV.čtvrtletí 2009 neměla žádný příjem) a z toho by Vám stanovil náhradu mzdy. V zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění se také pamatuje na případy, kdy pojištění trvá, ale není v posledním roce započitatelný příjem, aby se mohl stanovit vyměřovací základ. Pak se vyměřovací základ pro nemocenské stanoví z nejbližšího kalendářního roku, kdy jste měla příjem. Zákon o nemocenském pojištění má pro nárok na dávky nemocenského jedinou podmínku, a to že musí pracovní neschopnost trvat déle jak 14 kalendářních dnů a to byste splnila.
Pokud se týká peněžité pomoci v mateřství tak také nebude u Vás (pokud neukončíte pracovní poměr, což Vám znovu nedoporučuji) problém. Váš pracovní poměr trvá a podle § 32 zákona o nemocenském pojištění splňujete podmínku nároku na peněžitou pomoc v mateřství, účast na nemocenském pojištění po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.
Pokud se týká výše dávky - peněžité pomoci v mateřství, tak podle § 19 odst. 4 zákona o nemocenském pojištění platí, že u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. Jen upozorňuji, že v konečných číslech bude asi Vaše peněžitá pomoc v mateřství v r. 2010 nižší oproti peněžité pomoci v mateřství v r. 2007, protože k 1. 1. 2010 došlo k úpravě výpočtu vyměřovacího základu pro peněžitou pomoc v mateřství a i výše dávky.

JUDr. Eva Dandová, Wolters Kluwer ČR, a. s., www.otazkyodpovedi.cz

13. 2. 2010


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359