Asekol_cervene_k_965x100px__04

SPOLUVLASTNICTVÍ DOMU, SAZBY DANĚ DĚDICKÉ A DAROVACÍ

Autor: odpověď - JUDr. Romana Lužná

DOTAZ Z PORADNY - Přítel vlastní pozemek, na kterém jsme začali stavět náš rodinný dům. O stavební povolení zažádal ještě před naším seznámením. Stavbu domu jsme částečně hradili z našich úspor. Na zbytek jsme si vzali hypotéku, která je na nás oba. Chtěla bych se Vás zeptat, jestli bych se mohla stát spoluvlastníkem domu. Pokud ano, jak máme postupovat?


Spoluvlastníkem domu se samozřejmě můžete stát, je třeba, abyste se s přítelem dohodla na výši vašeho spoluvlastnického podílu. Pokud jde o možné řešení, záleží na tom, v jaké fázi stavba je. Situaci je možné řešit tak, že budete uvedena jako druhý stavebník domu a při zápisu stavby do katastru budete rovnou zapsána jako spoluvlastník domu. Pokud je již dům v katastru nemovitostí evidován jako výlučné vlastnictví vašeho přítele, pak je nutné, aby na vás přítel odpovídající spoluvlastnický podíl převedl smlouvou, a to buď kupní nebo darovací. Rozdíl je pro vás zejména v daňové povinnosti. V případě kupní smlouvy platí prodávající daň z převodu nemovitosti, která je jednotně 3 % z ceny nemovitosti, v případě daně darovací záleží na vztahu dárce a obdarovaného, který je rozdělen do tří skupin a od toho se pak odvíjí výše daně.

Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí
(1) Pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osoby zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka k zůstaviteli, dárci (obdarovanému) nebo nabyvateli (převodci). Příbuzenským vztahům vzniklých narozením jsou na roveň postaveny vztahy založené osvojením.
(2) Do I. skupiny patří
příbuzní v řadě přímé a manželé.
(3) Do II. skupiny patří
a) příbuzní v řadě pobočné [2d], a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety,
b) manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele.
(4) Do III. skupiny patří ostatní fyzické osoby a právnické osoby.

Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do I. skupiny

(1) Daň činí při základu daně

přes Kč         do Kč
-                  1000000

1,0%

1000000       2000000

10000 Kč a 1,3% ze základu přesahujícího 1000000 Kč,

2000000       5000000

23000 Kč a 1,5% ze základu přesahujícího 2000000 Kč,

5000000       7000000

68000 Kč a 1,7% ze základu přesahujícího 5000000 Kč,

7000000     10000000

102000 Kč a 2,0% ze základu přesahujícího 7000000 Kč,

10000000   20000000

162000 Kč a 2,5% ze základu přesahujícího 10000000 Kč,

20000000   30000000

412000 Kč a 3,0% ze základu přesahujícího 20000000 Kč,

30000000   40000000

712000 Kč a 3,5% ze základupřesahujícího 30000000 Kč,

40000000   50000000

1062000 Kč a 4,0% ze základu přesahujícího 40000000 Kč,

50000000 a více

1462000 Kč a 5,0% ze základu přesahujícího 50000000 Kč.

(2) Při výpočtu daně dědické se postupuje podle odstavce 1 a výsledná částka se vynásobí koeficientem 0,5.

§ 13

Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do II. skupiny

(1) Daň činí při základu daně

přes Kč      do Kč

-               1000000

3,0%,

1000000    2000000

30000 Kč a 3,5% ze základu, přesahujícího 1000000 Kč,

2000000    5000000

65000 Kč a 4,0% ze základu přesahujícího 2000000 Kč,

5000000    7000000

185000 Kč a 5,0% ze základu přesahujícího 5000000 Kč,

7000000    10000000

285000 Kč a 6,0% ze základu přesahujícího 7000000 Kč,

10000000   20000000

465000 Kč a 7,0% ze základu přesahujícího 10000000 Kč,

20000000   30000000

1165000 Kč a 8,0% ze základu přesahujícího 20000000 Kč,

30000000   40000000

1965000 Kč a 9,0% ze základun přesahujícího 30000000 Kč,

40000000   50000000

2865000 Kč a 10,5% ze základu přesahujícího 40000000 Kč,

50000000 a více

3915000 Kč a 12,0% ze základu přesahujícího 50000000 Kč.

(2) Při výpočtu daně dědické se postupuje podle odstavce 1 a výsledná částka se vynásobí koeficientem 0,5.

§ 14

Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do III. skupiny

(1) Daň činí při základu daně

přes Kč       do Kč
-                1000000

7.0%,

1000000     2000000

70000 Kč a 9,0% ze základu přesahujícího 1000000 Kč,

2000000     5000000

160000Kč a 12,0% ze základu přesahujícího 2000000 Kč,

5000000     7000000

520000Kč a 15,0% ze základu přesahujícího 5000000 Kč,

7000000     10000000

820000Kč a 18,0% ze základu přesahujícího 7000000 Kč,

10000000    20000000

1360000Kč a 21,0% ze základu přesahujícího 10000000 Kč,

20000000   30000000

3460000Kč a 25,0% ze základu přesahujícího 20000000 Kč,

30000000   40000000

5960000Kč a 30,0% ze základu přesahujícího 30000000 Kč,

40000000    50000000

8960000Kč a 35,0% ze základu přesahujícího 40000000 Kč,

50000000   a více

12460000Kč a 40,0% ze základu přesahujícího 50000000 Kč.

(2) Při výpočtu daně dědické se postupuje podle odstavce 1 a výsledná částka se vynásobí koeficientem 0,5.

Sazba daně z převodu nemovitostí u osob zařazených do I. skupiny, II. skupiny a III. skupiny.

Daň činí 3% ze základu daně.

Připomínám, že v rámci úpravy vašeho spoluvlastnického vztahu k domu by bylo vhodné řešit také spoluvlastnictví k pozemku.

JUDr. Romana Lužná,

advokátka
sídlo: Heinrichova 16, 602 00 Brno
tel./fax: 543 213 159
e-mail: info@advokatka.net
www.advokatka.net


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

24.2.2010

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359