Animace-eon

Pobírání rodičovského příspěvku a porodného rodičem žijícím v cizině

Autor: Štěpánka Filipová, MPSV

Osoby, jejichž příslušnost k právním předpisům České republiky je založena na trvalém pobytu, pokud se zároveň nejedná o osoby kryté přímo aplikovatelnými právními předpisy ES (nařízení 1408/71, nařízení 859//2003,nařízení 883/2004 - platné od 1.května 2010, nařízení 1612/2008), mají při splnění podmínek nárok na dávky státní sociální podpory, tedy i rodičovský příspěvek a porodné, bez ohledu na to, kde žijí. § 60 zákona  o státní sociální podpoře však stanoví, že dávky se do ciziny nevyplácejí.

U osob v osobní oblasti působnosti koordinačních nařízení ES (osobní rozsah nařízení 1408/71 a nařízení 883/2004 - platné od 1.května 2010 - je vymezen v článku 2 těchto nařízení, definice jsou obsaženy v článku 1)  je příslušnost k právním předpisům pro rodinné dávky, kam patří rodičovský příspěvek, dána v pořadí stát výkonu zaměstnání , stát výplaty důchodu, stát bydliště. Stát příslušný k výplatě vyplácí rodinné dávky dle své legislativy. V případě kolidujících právních předpisů, tzn. mají-li rodinní příslušníci bydliště v jiném členském státě, než je stát výkonu zaměstnání nebo pobírání důchodu, nebo existují-li v rodině dva státy výkonu zaměstnání nebo pobírání důchodu, obsahují koordinační nařízení pravidla přednosti při překrývání nároků. Dle nich primárně kompetentním stát vyplácí dávku v plné výši a stát se sekundární kompetencí vyplácí vyrovnávací doplatek, pokud je jeho dávka vyšší (nebo doba pobírání delší). Mezi osobami krytými koordinačními nařízeními mohou být osoby s trvalým pobytem v České republice, u nich se nárok na rodičovský příspěvek na trvalém pobytu nezakládá. To znamená, že osoba v osobní působnosti koordinačních nařízení ES, která v České republice nepracuje ani zde nemá bydliště, nemá nárok na rodičovský příspěvek z českého systému.

Porodné je z věcného rozsahu koordinace dle nařízení 1408/71 a 883/2004 vyjmuto, rovnost nakládání zajišťuje nařízení 1612/68, které upravuje volný pohyb pracovníků v ES. Rozhodování o dávce porodné pro osoby s trvalým pobytem v České republice i pro osoby kryté nařízením 1612/68 pobývající na území České republiky probíhá dle národní legislativy. Žádosti se podávají na předepsaných formulářích u úřadů práce dle místa trvalého pobytu nebo pobytu žadatele v České republice. Opět platí § 60 o nevyplácení dávek do ciziny.

Štěpánka Filipová, MPSV, www.mpsv.cz

11.3.2010


Související odkazy:

 

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Banner_flexikurz