Asekol_cervene_k_965x100px__04

STUDENTKA - JAK DLOUHO A V JAKÉ VÝŠI PLATIT NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ (OSVČ) PRO NÁROK NA PPM

Autor: odpověď - kolektiv autorů ČSSZ

DOTAZ Z PORADNY - Jsem studentka doktorského studia (prezenční forma) a je mi téměř 27 let. Chtěla bych v brzké době (během půl roku) vysadit antikoncepci a začít se snažit s přítelem o miminko. Co mohu udělat pro to, abych získala nárok na PPM? Mohu si zahájit činnost OSVČ s tím, že můj příjem by byl cca dva až čtyři tisíce měsíčně? Mohu si i při příjmu 2-4 tisíce měsíčně platit nemocenské pojištění? A jeho výše je libovolná? Mohu si tedy platit třeba 2tis měsíčně na nemocenské pojištění, abych měla PPM co nejvyšší??
Nebo se nemocenská odvíjí od výše výdělku?


V případě zahájení samostatné výdělečné činnosti (dále jen SVČ) vzniká osobě povinnost oznámit správě sociálního zabezpečení, příslušné podle místa trvalého pobytu, den zahájení této činnosti na předepsaném tiskopisu „Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti" a to nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla samostatná výdělečná činnost zahájena. Tiskopis „Oznámení" je k dispozici na příslušné správě sociálního zabezpečení nebo na internetových stránkách ČSSZ na adrese www.cssz.cz - v oddíle Tiskopisy - Tiskopisy osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ). Uvedené oznámení lze učinit i prostřednictvím Živnostenského úřadu v případě, že činnost bude vykonávána na základě živnostenského oprávnění.
Podáním „Oznámení" OSVČ vznikají další stanovené povinnosti uvedené v příslušných zákonech (155/1995 Sb., 582/1991 Sb., 589/1992 Sb. v platném znění), tj. placení záloh na pojistné v případě výkonu hlavní činnosti, či doložení některého ze zákonných důvodů v případě výkonu vedlejší činnosti a podání Přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok. Minimální výše pojistného na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v roce 2010 při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti činí 1 731 Kč za měsíc. Jak sama uvádíte, nelze Vás považovat za OSVČ vykonávající vedlejší činnost i přesto, že jste studentem, ale překročila jste věkovou hranici 26. let.
Nemocenské pojištění OSVČ je dobrovolné a je upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Pojistné na nemocenské pojištění není součástí záloh na důchodové pojištění, a proto není rozhodná výše Vašeho výdělku. Minimálním vyměřovacím základem pro odvod pojistného je 4 000 Kč, pojistné činí 1,4 % z tohoto vyměřovacího základu, tj. 56 Kč.
Z nemocenského pojištění OSVČ se poskytují dvě dávky, a to nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství (dále jen PPM).
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má OSVČ v případě splnění dvou následujících podmínek:
1.) účast na nemocenském pojištění OSVČ trvala po dobu nejméně 180 kalendářních dní v posledním roce přede dnem nástupu na PPM
2.) účast pojištěnce na nemocenském pojištění trvala alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM. (Zde se jedná např. o dobu pojištění ze zaměstnání, nebo i OSVČ).

PPM se poskytuje po dobu 28 týdnů , a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem.
Dávka PPM se poskytuje již od prvního dne ve výši 60 % z denního vyměřovacího základu.

Vyměřovacím základem pro výpočet dávky nemocenského pojištění je úhrn měsíčních základů v rozhodném období, z nichž OSVČ zaplatila pojistné na pojištění. Rozhodným obdobím je 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost (např. peněžitá pomoc v mateřství).
Z rozhodného období musíme vyloučit dobu, po kterou OSVČ nevykonávala činnost, pobírala nemocenské dávky z nemocenského pojištění OSVČ po celý kalendářní měsíc nebo nebyla nemocensky pojištěna.

Příklad - nástup na PPM je 25. 12. 2010 (Výpočet je proveden na základě fiktivního nástupu na PPM tak, aby byly splněny obě podmínky pro nárok). Samostatná výdělečná činnost je vykonávána od 1. 4. 2010 a účast na nemocenském pojištění je také od 1. 4. 2010.

Rozhodné období pro výpočet dávky PPM je prosinec 2009 až listopad 2010 = tj. 365 dnů
365 - 121 dnů (prosinec 2009 až březen 2010 není výkon SVČ ani pojištění) = 244 dnů
V roce 2010 uvádím fikci zaplaceného pojistného na nemocenské pojištění ve výši 300,- Kč měsíčně.
Zaplacené pojistné NP za duben - listopad 2010 (300 Kč x 8 = 2 400 Kč
= 21 429 x 8 = 171 432 Kč : 244 = 702,59 Kč
Denní vyměřovací základ pro dávku činí 703 Kč

Tento základ se redukuje dle uvedených hranic tj.
do 791 Kč se započítává ve výši 90 % tj. 632,70 Kč,
nad 791 Kč do 1 186 Kč redukce na 60 % tj. 0,00 Kč
nad 1 186 Kč do 2 371 Kč redukce na 30 % tj. 0,00 Kč
nad 2 371 Kč se nezohledňuje.
Redukovaný denní vyměřovací základ činí 633 Kč.
Peněžitá pomoc v mateřství činí 60 % z 633 Kč, tj. 380 x 30 dnů = 11 400 Kč

Pro úplnost předkládám vyměřovací základy uhrazených částek na pojistné na nemocenské pojištění v roce 2010. Pokud bylo uhrazeno měsíčně
100 Kč, měsíční základ bude činit 7 143 Kč
200 Kč 14 286 Kč
300 Kč 21 429 Kč
400 Kč 28 572 Kč
500 Kč 35 715 Kč
600 Kč 42 858 Kč
700 Kč 50 000 Kč
800 Kč 57 143 Kč
900 Kč 64 286 Kč
1000 Kč 71 429 Kč atd.
Pojistné činí 1,4% z měsíčního základu (100 : 0,014 = 7142,85 = 7143).

Vše výše uvedené platí pro výpočet dávky, na kterou vznikne nárok v roce 2010. Pro roky následující nelze zaručit platnost stávajících právních předpisů.

V průběhu pobírání PPM z nemocenského pojištění OSVČ nemůže být osobně vykonávána samostatná výdělečná činnost.
Pokud nebudou splněny obě výše uvedené podmínky doby účasti na nemocenském pojištění pro nárok na PPM, má OSVČ nárok na nemocenské (dočasnou pracovní neschopnost) v souvislosti s těhotenstvím a porodem 6 týdnů před očekávaným dnem porodu a 6 týdnů po porodu. Nárok na nemocenské vznikne po 3 měsících účasti na nemocenském pojištění a samozřejmě uhrazení pojistného. Dávka nemocenské se vypočítává stejným postupem jako PPM s tím, že je vyplácena od 15 kalendářního dne. OSVČ nemá v prvních 14 dnech nárok na nemocenské ani na náhradu mzdy.
Podrobnější informace o nemocenském pojištění získáte na příslušné správě sociálního zabezpečení dle místa trvalého pobytu.

Kolektiv autorů ČSSZ, www.cssz.cz


Související odkazy:

 

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

18.3.2010

Radek_banga_-_predobjednavka_250x250
Azrodina_portal_250x250

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359