RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK, o.s.

Občanské sdružení RC Leťánek je otevřenou neziskovou organizací na dobrovolnické bázi, která svými aktivitami podporuje:

* rozvoj a odpočinek dětí spolu s jejich rodiči
   -formou nejrůznějších kroužků (zpívání, cvičení, tvoření a výtvarná činnost, jazykový    a hudební rozvoj apod.)
    -víkendových akcí (výletů, tematických dnů, tvůrčích dílen, sportovních dnů apod.)
    -společenských akcí (den dětí, mikulášská, karneval, besídky, burzy, apod.)
* setkávání rodičů na MD a RD spolu s jejich dětmi - k dispozici je herna vybavená hračkami podněcujícími rozvoj dětí, knížkami s možností malého občerstvení
* rodiče v seberealizaci a vzdělávání bez odloučení od jejich dětí
* získávání odborných poznatků o zdravém životním stylu, výchově, zdraví a psychologii osobního i rodinného života
* vzdělávací a zájmové programy pro seniory
* aktivní zapojení rodičů a dětí do společenského, sociálního, kulturního a zájmového života v regionu Dolní Berounka
* integraci: spolupráci s jinými mateřskými centry a subjekty obdobného zaměření

Další informace najdete na:

http://www.letanek.cz/

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

KŘÍDLA A KOŘENY

Síť mateřských center (Síť MC) vyhlašuje celoroční kampaň jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN.

www.kridla-koreny.cz
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359