Animace-eon

ANIMA PLUS CZ

www.animaplus.cz

V březnu 2010 byl v Centru pro rodinu a sociální péči (Brno) zahájen již 2. běh bezplatných kurzů pro nezaměstnané ženy a matky, vracející se na trh práce po skončení rodičovské dovolené, které se chtějí v práci s počítačem zdokonalit pro svou plánovanou profesi, zejména v oblasti informačních technologií.

Obsahem vzdělávání je kurz Obsluha PC (se zaměřením na uplatnění žen na nižších IT pozicích), který získal certifikaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a dále semináře zaměřené na podporu tzv. soft skills (komunikace, týmová spolupráce, kreativita přijímací pohovor atd.) a anglické konverzace. Obsahová náplň jednotlivých kurzů byla konzultována s personalisty společnosti IBM, která je největší IT firmou brněnského regionu, zaměstnávající více než 2 400 odborníků v oblasti informačních technologií. Celková hodinová dotace činí 124 hodiny a úspěšné absolventky obdrží osvědčení o rekvalifikaci.
Projekt bude probíhat až do července 2011, zájemkyně o zařazení do 3. a 4. běhu vzdělávacích kurzů se mohou informovat a průběžně přihlašovat na adrese marcela.cvachova@centrum.cz.
Vzdělávací aktivity jsou realizovány v rámci projektu ANIMA PLUS CZ, jehož hlavním cílem je podpora harmonizace rodinného a pracovního života žen. Projekt je financován z prostředků ESF (prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR). Partnery projektu jsou Národní centrum pro rodinu, Statutární město Brno a IBM GS Delivery Center CR s.r.o.
Více informací nejen o tomto projektu, ale i o tématech souvisejících s problematikou slaďování profesního a rodinného života, naleznete na webových stránkách:

www.animaplus.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Banner_flexikurz