Asekol_cervene_k_965x100px__04

NÁVRAT DO PRÁCE PO RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ, OTEC A RD

Autor: odpověď - JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a. s.

DOTAZ Z PORADNY - Syn se narodil 8.7.2008. Zvolila jsem si tříletou variantu čerpání rodičovského příspěvku.
Pracovala jsem ve firmě, kde bylo po mém odchodu mé místo zrušeno.
Chtěla bych do práce nastoupit již v polovině tohoto roku. Se zaměstnavatelem bylo písemně dohodnuto, že se do zaměstnání vrátím do druhého roku věku dítěte.
Pokud mi zamestnavatel nemůže již nabídnout "moje" místo - může mě propustit pro nadbytečnost? Náleží mi odstupné plus plat za výpovědní lhůtu, tj. celkem 5 platů? Nebo mi může nabídnou jiné místo, které odpovídá mým zkušenostem, vzdělání... ? Co když mi nabídnuté místo nebude vyhovovat nebo nebude odpovídat mým zkušenostem, vzdělání...? Existují i další varianty řešení? Pokud bych se do práce vrátila, na RD by nastupoval otec dítěte. Je jeho zaměstnavatel povinen ho uvolnit? Musí o toto požádat písemně a v nějaké lhůtě nebo může nastoupit okamžitě, když požádá? Pro zpětný nástup do práce platí asi stejné podmínky - tj. do 3 let věku dítěte?


Související předpisy:
§ 40, 51-53,67, 191, 196, 206, 208, 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p. p.
§ 30a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění p. p.

Odpověď:
Rodičovská dovolená je překážkou v práci na straně zaměstnance podle § 196 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen "ZP"). K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou(dále jen "RD"). RD se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. Z dotazu vyplývá, že jste požádala o poskytnutí RD do 2 let věku dítěte, tedy do 8. 7. 2010. Od 9. 7. je vám proto zaměstnavatel povinen přidělovat opět práci sjednanou v pracovní smlouvě. Pokud tuto práci pro vás nemá, protože bylo vaše pracovní místo zrušeno a zaměstnavatel v důsledku toho vaši práci nepotřebuje, může vám dát výpověď podle § 52 písm. c) ZP. Podle tohoto ustanovení může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách. Výpověď vám může dát, tj. doručit až po nástupu do zaměstnání, nikoliv během RD. Podle § 53 odst. 1 nesmí totiž dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď v ochranné době. Podle písmene d) je ochrannou dobou také doba, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají RD.
Pokud by vám zaměstnavatel nebyl schopen do skončení pracovního poměru přidělovat práci podle pracovní smlouvy, bude se jednat o překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 ZP, při níž vám náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Při skončení zaměstnání by vám náleželo odstupné podle § 67 ZP ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Vyšší odstupné lze sjednat v pracovní smlouvě, nebo v kolektivní smlouvě a může být také stanoveno vnitřním předpisem zaměstnavatele vydaným podle § 305 ZP. Celková částka, kterou by vám zaměstnavatel musel poskytnout, nepředstavuje celkem "pět platů", jak uvádíte, ale ve skutečnosti by byla o něco vyšší. Zaměstnavatel vám může předat výpověď až po skončení RD, nejdřív tedy 9. 7. 2010. Podle § 51 ZP výpovědní lhůta činí nejméně 2 měsíce a začíná prvním dnem kalendářního měsíce po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Ve vašem případě by se jednalo o 30.9. 2010. Náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku by vám proto příslušela od 9. 7. do 30. 9. 2010. Dále byste obdržela výše uvedené odstupné.
Zaměstnavatel vám může nabídnout jiné pracovní místo, než které odpovídá druhu práce sjednanému v pracovní smlouvě. Nabídka jiného vhodného zaměstnání však již není podle nového ZP ( s účinností od 1. 1. 2007) jeho povinností. V případě, že by vám byl nabídnut jiný druh práce, než byl sjednán v pracovní smlouvě, nejste povinna tuto práci přijmout. Podle § 40 ZP je možné obsah pracovního poměru změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně.

V úvodu odpovědi jsem už uvedla, že o čerpání RD až do 3 let věku dítěte může požádat jak zaměstnankyně, tak i zaměstnanec a zaměstnavatel je povinen jejich žádosti vyhovět. I když to zákon výslovně neuvádí, považuji za vhodné předat zaměstnavateli žádost v písemné formě. Je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa (jako ve vašem případě), musí podle § 206 ZP požádat o poskytnutí pracovního volna včas. Lhůta uvedena není, ale je vhodné požádat o čerpání RD předem v takovém časovém předstihu, aby zaměstnavatel mohl zajistit výkon práce otce dítěte jiným zaměstnancem. Protože jste se dohodla se svým zaměstnavatelem na čerpání RD do dvou let věku dítěte s tím, že poté bude čerpat RD otec dítěte, nemělo by být včasné podání žádosti problémem. Zaměstnavatel je však povinen vyhovět žádosti o čerpání RD vždy.
Podotýkám v této souvislosti, že podle § 198 odst. 1 ZP jsou mateřskou a rodičovskou dovolenou oprávněni zaměstnankyně a zaměstnanec čerpat současně. Podle § 30a odst. 5 zákona č, 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře při péči o totéž dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek náleží rodičovský příspěvek jen jednou, a to rodiči určenému na základě dohody rodičů.

JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a. s., www.otazkyodpovedi.cz


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

6.4.2010

 

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359