Asekol_cervene_k_965x100px__04

JAK A KDY ŽÁDAT O DVOULETOU RODIČOVSKOU DOVOLENOU

Autor: odpověď - Ing. Pavlína Hedererová, KM SSP Olomouc a JUDr. Eva Dandová, Wolters Kluwer ČR, a. s.

DOTAZ Z PORADNY - Dne 1.4.2010 mi končí mateřská dovolená a chci nastoupit na rodičovskou dovolenou na 2 roky (nárok mám). Dítě se narodilo 28.10.2009.
Chci se zeptat:

1) Od kdy se tato doba počítá? Od doby nástupu na rodičovskou dovolenou či od data narození dítěte? Je to včetně tohoto dne? Když tedy nastoupím na rodičovskou dovolenou dne 2.4.2010, do kdy přesně budu mít rodičovskou dovolenou?

2) Komu musím zaslat formulář s žádostí o čerpání dvouleté rodičovské dovolené?

3) Do kdy musím formulář odevzdat? Je to v mém případě do konce května 2010? (do dvou měsíců po uplynutí 22 týdnů života dítěte?)

4) Od 2.4.2010 čerpám v zaměstnání nevyčerpanou dovolenou z r.2009 a plnou dovolenou z r.2010 - můžu nastoupit na rodičovskou dovolenou již od 2.4.2010 (i během čerpání dovolené v zaměstnání) nebo musím nastoupit až po vyčerpání dovolené v zaměstnání? Jakým způsobem mám zaměstnavatele požádat o dvouletou rodičovskou dovolenou a do kterého dne přesně bude trvat?

 


Ad 1) - 3):

Předně je potřeba uvést, že rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek jsou dvě naprosto rozdílné věci. Co se týká rodičovské dovolené (překážka v práci na straně zaměstnance podle zákoníku práce), o tuto byste měla požádat svého zaměstnavatele písemně, např. těsně před skončením mateřské dovolené. Zaměstnavatel je povinen Vaší žádosti vyhovět, nejdelší doba čerpání rodičovské dovolené je do tří let věku dítěte. Můžete si samozřejmě požádat i o kratší dobu čerpání rodičovské dovolené nebo si ji i posléze prodloužit, ale vždy jen do tří let věku dítěte. Co se týká rodičovského příspěvku, což je dávka státní sociální podpory (podle zákona č. 117/1995 Sb.), o tu můžete požádat na úřadu práce (kontaktním místě státní sociální podpory) podle místa svého trvalého pobytu https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=RodP100101101&SSID=30130. K žádosti je potřeba doložit potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení, která Vám vyplácí peněžitou pomoc v mateřství, o délce trvání peněžité pomoci v mateřství a o její denní výši https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=XRodPZ100101215&SSID=30140. Pokud chcete čerpat rodičovský příspěvek do dvou let věku dítěte, je potřeba úřadu práce také předložit žádost o rozhodnutí o volbě nároku na rodičovský příspěvek https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=VnRodP090101119&SSID=30144. Tuto volbu je v případě „dvouleté varianty" nutné provést nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém dítě dovršilo 22 týdnů života. Příklad: dítěti je 22 týdnů v březnu, volbu je potřeba provést do konce května.
Zde je ale potřeba mít na paměti, že volbu nelze provést zpětně, tak jako je možné podat zpětně samotnou žádost o rodičovský příspěvek, tzn., že zvolení si varianty rodičovského příspěvku je možné uznat nejdříve dnem podání „žádosti o volbu" a do budoucna (ne do minulosti). Ve Vašem případě by bylo optimální, pokud jste pevně rozhodnutá pro „dvouletou variantu", abyste nejpozději v měsíci dubnu podala jak žádost o rodičovský příspěvek, tak zároveň provedla volbu čerpání rodičovského příspěvku do dvou let věku dítěte. Pokud byste tak učinila v květnu, bude Vám doplacen rodičovský příspěvek za měsíc duben v základní výměře tj. do výše 7.600 Kč a až byste provedla v květnu volbu, za květen by Vám pak mohla být přiznána zvýšená výměra rodičovského příspěvku tj. 11.400 Kč. Rodičovský příspěvek v případě „dvouleté varianty" Vám může být vyplácen do 28.10.2011.
Shrnutí: k nastoupení na rodičovskou dovolenou a pobírání rodičovského příspěvku je potřeba udělat několik věcí: 1) požádat písemně zaměstnavatele o poskytnutí rodičovské dovolené, 2) na místně příslušném úřadu práce požádat o rodičovský příspěvek, přičemž je potřeba mít s sebou potvrzení o pobírání peněžité pomoci v mateřství z OSSZ, a provést volbu „dvouleté varianty".

Ing. Pavlína Hedererová
vedoucí odboru státní sociální podpory
Úřad práce v Olomouci

Ad 4):

Související předpisy:
§ 195, 196 a 197 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p. p.
§ 30, 31 a 32 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění p. p.

Odpověď:

K Vašim dotazům asi tolik. Na rozdíl od mateřské dovolené, na kterou se nastupuje obdobně jako na pracovní neschopnost na základě potvrzení od lékaře, o rodičovskou dovolenou se musí žádat. Zaměstnankyně i zaměstnanec mají právo požádat o čerpání rodičovské dovolené až do tří let věku dítěte. Zákoník práce nepředepisuje formu žádosti, nakonec by mohla být i ústní žádost, ale nedoporučuji to, písemná žádost je určitě prokazatelnější. Dále platí, že o rodičovskou dovolenou se může žádat i po částech, např. po půlroce, po čtvrtletích, zase zákon neomezuje minimální dobu, po kterou má být rodičovská dovolená čerpána. Protože o rodičovskou dovolenou může požádat jak matka dítěte, tak otec dítěte, platí, že se rodiče v čerpání rodičovské dovolené mohou střídat. Na základě poznatků z praxe doporučuji požádat o čerpání rodičovské dovolené v termínech, kdy víte dopředu, že určitě budete moci být doma s dítětem. V případě, když by se Vaše (zejména finanční) situace změnila a pak jste žádala zaměstnavatele, že se chcete vrátit do zaměstnání, není povinen Vám vyhovět a bude tvrdit, že se řídí Vaší žádostí.
Dále pak na rodičovskou dovolenou se může nastoupit zásadně až po vyčerpání dovolené. Rodičovská dovolená je překážka v práci a překážku v práci nelze čerpat zároveň s dovolenou, to se pojmově vylučuje. Jen upozorňuji na praktickou záležitost, že po dobu čerpání dovolené nejste chráněna proti výpovědi za strany zaměstnavatele. Proti výpovědi ze strany zaměstnavatele je chráněna těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně na mateřské dovolené a zaměstnanec a zaměstnankyně na rodičovské dovolené, ale ne zaměstnanec čerpající dovolenou. Nakonec nedočerpanou dovolenou z r. 2009 a z r. 2010 byste mohla vyčerpat až po skončení rodičovské dovolené, jen s tím že dovolená za r. 2010 by byla krácená za dobu rodičovské dovolené.
Termín čerpání rodičovské dovolené si můžete stanovit sama, to nezávisí na čerpání rodičovského příspěvku. Platí jen jedno, že do tří let věku dítěte Vám ji musí zaměstnavatel poskytnout vždy a na jakoukoliv dobu. Na úřadu práce Vás jistě poučí, že rodičovský příspěvek jako dávka státní sociální podpory není vázán na Váš příjem, proto si můžete i po dobu pobírání rodičovského příspěvku vydělat co chcete a co Vám umožní péče o dítě. Vznik nároku na rodičovský příspěvek má pouze jednu jedinou podmínku, a to zajištění soustavné péče o nejmladší dítě v rodině. Jestli ale tuto péči zajistíte např. babičkou a sama nastoupíte do jiné práce, pak se nic neděje stejně jako když si sjednáte nějakou práci domu. Zásadně jen nesmíte vykonávat práci, která je pojmově shodná s druhem práce, z kterého jste na rodičovské dovolené. Nakonec třeba můžete nyní čerpat do dvou let věku dítěte rodičovskou dovolenou a zároveň pobírat rodičovský příspěvek a pak si požádat ještě o prodloužení rodičovské dovolené do tří let věku dítěte a po tu dobu si zajistit nějaký příjem, to si ale rozhodnete sama.

JUDr. Eva Dandová, Wolters Kluwer ČR, a. s., www.otazkyodpovedi.cz


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

13.4.2010

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359