Animace-eon

URČOVÁNÍ VÝŠE VÝŽIVNÉHO - NOVÁ PRAVIDLA

Autor: MS ČR

Určování výše výživného má od května 2010 nová pravidla. Jedná se o doporučující tabulku se stanovením poměrných částí platu určených na výživné.

Tabulka by pro soudce měla být doporučujícím materiálem při rozhodování, není ale závazná a soudce vždy může přihlédnout k okolnostem jednotlivých případů.
Rodič, který bude o výživné u soudu žádat, tak bude mít k dispozici důležité vodítko, jak velkou částku od druhého rodiče požadovat. Mělo by být jedno, zda vyživované dítě pochází z Břeclavi nebo Rokycan, důležité je, aby se děti podílely na životní úrovni svých rodičů stejně, ať už žijí kdekoli v České republice. Soudce však samozřejmě bude řešit každý případ individuálně podle potřeb dítěte.
Z průzkumu zadaného ministerstvem spravedlnosti, jehož cílem bylo zjistit názor veřejnosti na danou problematiku, vyplývá, že s existencí pravidel pro určování výše výživného souhlasí téměř sedmdesát procent respondentů. Necelých čtyřicet procent z nich je přitom přesvědčeno, že by měl rodič, jenž nemá dítě ve své péči, platit 11 - 20 % ze svého platu, necelých třicet procent dotazovaných se přiklánělo k návrhu platit na dítě 21 - 30 % z platu.
„Dnes se nacházíme přibližně v půli cesty, kdy jsme vytvořili tabulky. Počítám s tím, že zhruba od května se budou moci začít využívat. Doporučující tabulka má orientační charakter, konečné rozhodnutí bude vždy v rukou soudce, který především zohlední prospěch dítěte. Předpokládám, že po roce pilotního testování budeme schopni vyhodnotit popřípadě zapracovat zkušenosti. Není vyloučeno, že hodnoty, které jsme nyní určili, budou ještě dále upravované", uvedla ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová.
Navrhovaná tabulka vypadá následovně:

Věk dítěte Díl z platu připadající na výživné
0 - 5 let 9 - 13 %
6 - 9 let 11 - 15 %
10 - 14 let 14 - 18 %
15 - 17 let 17 - 21%
18 a více let 20 - 24%


Současné tabulky vychází z rakouského modelu, který byl pro pracovní skupinu důležitým vzorem. Rakousko vybrala pracovní skupina proto, že tato země má podobný typ rodinného práva jako Česká republika, mají také podobnou daňovou zátěž obyvatelstva, téměř shodnou strukturu spotřeby domácností. Rakouský model byl pak upraven podle českých poměrů.

Výše uvedené a další podrobné informace jsou uvedeny na stránkách Ministerstva spravedlnosti: http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=5224&d=310739

Zdroj:

TZ MS ČR, 13.5.2010

Na AZ RODINA.cz zveřejněno 20.5.2010, aktualizace 3.2015


Související odkazy:

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Banner_flexikurz