Asekol_cervene_k_965x100px__04

KONEC RD A DALŠÍ TĚHOTENSTVÍ. JAK ŘEŠIT ZAMĚSTNÁNÍ?

Autor: odpověď - JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a. s.

DOTAZ Z PORADNY - 3.8.2010 budou synovi 3 roky a měla bych se vrátit zpět do zaměstnání. V květnu mi lékař potvrdil, že jsem těhotná. Musí mi zaměstnavatel, u kterého jsem pracovala před MD a smlouva nebyla zrušena, nabídnout od srpna práci? Pokud bych se s ním domluvila na polovičním úvazku, bude za mě hradit zdravotní a sociální pojištění? Jaké řešení je pro obě strany (tj. mě i zaměstnavatele) v této situaci výhodné?


Související předpisy:
§ 40, 196 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p. p.
§ 30, 30b, 31 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění p. p.
§ 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění p. p.
§ 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění p. p.

Odpověď:
Rodičovská dovolená (dále jen „RD") je důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance, kterou upravuje § 196 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP"). Podle tohoto ustanovení je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost RD. RD se poskytuje v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. Předpokládám, že jste požádala o poskytnutí RD až do tří let věku dítěte. Po uplynutí této doby překážka v práci končí a musíte nastoupit zpět do zaměstnání (pokud byste se se zaměstnavatelem nedohodla na pracovním volnu bez náhrady mzdy po další sjednanou dobu). Povinností zaměstnavatele je přidělovat vám práci podle pracovní smlouvy. Je samozřejmě možné dohodnout se na její změně spočívající v tom, že místo stanovené týdenní pracovní doby budete pracovat jen na její polovinu (poloviční úvazek). Musí jít o dohodu, protože podle § 40 ZP je možné obsah pracovního poměru změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Změnu pracovní smlouvy je nutné provést písemně.
Placení pojistného na sociální pojištění bude probíhat stejně jako před nástupem na mateřskou dovolenou. Zaměstnavatel bude odvádět pojistné placené zaměstnancem a pojistné, které platí sám ze skutečného příjmu, kterého bude dosaženo, tj. z vyměřovacího základu vymezeného v § 5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění závisí na tom, zda budete nadále pobírat rodičovský příspěvek. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře nevylučuje souběh pobírání rodičovského příspěvku s výkonem výdělečné činnosti. Výše příjmu z výdělečné činnosti není omezena. Podle § 30 odst. 1 zákona má nárok na rodičovský příspěvek rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Podle § 30b odst. 2 zákona rodičovský příspěvek náleží i tehdy, jestliže dítě, které dosáhlo 3 let věku, navštěvuje v tomtéž kalendářním měsíci mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně nebo nejvýše 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci. Návštěvou dítěte v kalendářním dni se rozumí každý den, kdy dítě v zařízení pobývá, bez ohledu na délku tohoto pobytu. Podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou, jestliže rodič zajistil péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný (§ 31 odst. 3). Pokud budete při výdělečné činnosti pobírat i nadále rodičovský příspěvek, bude po tuto dobu plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát. Podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění je stát plátcem pojistného za příjemce rodičovského příspěvku. Vy i zaměstnavatel budete povinni odvádět pojistné na zdravotní pojištění, ale jen ze skutečně dosaženého příjmu. Vyměřovací základ pro odvod pojistného na zdravotní pojištění upravuje § 3 zákona č. 592/1992 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění. Podle odstavce 6 se pojistné za zaměstnance stanoví z vyměřovacího základu, nejméně však z minimálního vyměřovacího základu, kterým je minimální mzda. Podle odstavce 8 neplatí minimální vyměřovací základ pro osobu, za kterou je plátcem pojistného stát.
Pokud byste nepobírala rodičovský příspěvek, vztahovalo by se na vás ustanovení o minimálním vyměřovacím základu a jestliže by vyměřovací základ byl nižší než minimální mzda, tj. 8.000 Kč měsíčně, byla byste povinna doplatit zdravotní pojišťovně prostřednictvím svého zaměstnavatele pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu mezi minimálním vyměřovacím základem (minimální mzdou) a vyměřovacím základem. Vyměřovacím základem se rozumí úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny.

JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a. s., www.otazkyodpovedi.cz


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

16.6.2010

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359