Asekol_cervene_k_965x100px__04

ZMĚNA MAJITELE FIRMY V PRŮBĚHU RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ

Autor: odpověď - JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a. s.

DOTAZ Z PORADNY - 24.9.2010 mi končí rodičovská dovolená, ale v lednu se nám má narodit miminko. Práci jsem měla na dobu neurčitou, ale v průběhu mojí RD firmu převzal jiný majitel.Všichni dostali nové smlouvy, jen já ne, takže jsem asi pořád vedena u bývalého zaměstnavatele. Jak mám prosím dál postupovat po ukončení RD? Kde se hlásit? Pokud bych dostala výpověď, mám nárok na odstupné?


Související předpisy:

§ 40, 52 - 54, 67, 338 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p. p.

Odpověď:
Dotaz neobsahuje potřebné konkrétní informace, zejména o způsobu, jakým, jak uvádíte „firmu převzal jiný majitel". Předpokládám, že v daném případě byla mezi dosavadním a novým majitelem (zaměstnavatelem) zřejmě uzavřena smlouva o prodeji podniku nebo o nájmu podniku. V souvislosti s realizací této smlouvy pak došlo k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Tuto problematiku upravuje § 338 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP").
Dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo k převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli, přecházejí podle § 338 odst. 2 ZP práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele. Za úkoly nebo činnost zaměstnavatele se pro tyto účely považují zejména úkoly související se zajištěním výroby nebo poskytováním služeb a obdobná činnost podle zvláštního právního předpisu, kterou právnická nebo fyzická osoba provádí v zařízeních určených pro tyto činnosti nebo na místech obvyklých pro jejich výkon pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Za přejímajícího zaměstnavatele se bez ohledu na právní důvod převodu a na to, zda dochází k převodu vlastnických práv, považuje právnická nebo fyzická osoba, která je způsobilá jako zaměstnavatel (§ 7 až 10 ZP) pokračovat v plnění úkolů nebo činností dosavadního zaměstnavatele nebo v činnosti obdobného druhu.
K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z dosavadního na přejímajícího zaměstnavatele dochází vůči všem zaměstnancům, bez ohledu na to, zda v době přechodu vykonávají práci nebo mají krátkodobou či dlouhodobou překážku v práci (mateřská dovolená, rodičovská dovolená, dočasná pracovní neschopnost, dlouhodobé uvolnění pro výkon veřejné funkce apod.). K přechodu práv a povinností dochází přímo ze zákona a není důvod uzavírat nové pracovní smlouvy. Přejímající zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnancům práci podle dosavadních pracovních smluv. Pokud by se měl obsah pracovních smluv změnit, je třeba respektovat ustanovení § 40 ZP, podle něhož je možné obsah pracovního poměru změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Změnu pracovní smlouvy je nutné provést písemně. Nejedná se však o novou pracovní smlouvu, ale pouze o změnu pracovní smlouvy uzavřené s původním zaměstnavatelem. Jestliže zaměstnanci, jak uvádíte, "dostali nové pracovní smlouvy", mohlo jít buď o změnu původních pracovních smluv nebo jen o formální akt potvrzující, že se změnil jeden z účastníků pracovněprávního vztahu, tj. zaměstnavatel.
Přejímající zaměstnavatel se povinen plnit vůči vám stejně jako vůči ostatním zaměstnancům povinnosti dosavadního zaměstnavatele. Rodičovská dovolená vám končí v pátek 24. 9. 2010. Pokud je v zaměstnání pracovní doba rozvržena rovnoměrně od pondělí do pátku, je zaměstnavatel od prvého pracovního dne následujícího po ukončení rodičovské dovolené, tj. od 27. 9. 2010 povinen přidělovat práci podle pracovní smlouvy.
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodů uvedených v § 52 ZP. Pod písmeny a) až c) jsou uvedeny organizační změny, a to
a) ruší se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) zaměstnanec se stal nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.
V daném případě, kdy došlo k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, by zřejmě mohlo přicházet v úvahu použití výpovědního důvodu uvedeného v písmenu c), nikoliv však ve vašem případě. Vzhledem k tomu, že jste těhotná, platí pro zaměstnavatele zákaz výpovědi. Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v ochranné době. Výčet těchto dob je uveden v § 53 ZP. Mimo jiné nesmí dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou.
Zákaz výpovědi se podle § 54 nevztahuje na výpověď danou pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a) a b). Pokud se v případě výpovědi podle písmene b) zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa či míst výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána, platí zákaz výpovědi i v tomto případě.
Pokud by měl zaměstnavatel v úmyslu dát vám výpověď z důvodu nadbytečnosti, může tak učinit, tj výpověď vám doručit až po skočení druhé rodičovské dovolené.
Odstupné přísluší podle § 67 ZP zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, a to ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Vyšší odstupné může být sjednáno v pracovní či jiné individuální smlouvě, v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpisu zaměstnavatele.

JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a. s., www.otazkyodpovedi.cz


Související odkazy:

 

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

16.6.2010

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359