Animace-eon

BEZPLATNÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OSOBY PEČUJÍCÍ O MALÉ A PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

www.prostorprorodinu.cz

Pro všechny, kdo se chtějí na mateřské či rodičovské dovolené věnovat péči o další děti, založit si domácí klub či lesní miniškolku, nebo si jen přivydělat, je tu nový Vzdělávací program pro osoby pečující o malé a předškolní děti. Program je určen všem, kteří chtějí mít odborný a komplexní přístup k péči a rozvoji dětí. Absolventi tohoto vzdělávacího kurzu budou teoreticky i prakticky připraveni na provozování samostatné výdělečné činnosti - alternativní služby „Pečování o malé a předškolní děti".

POPIS PROJEKTU

Obsah projektu
Smyslem vzdělávacího programu je zajistit, aby osoby, které pečují o děti mimo státní zařízení, splňovali určitá kritéria a nabídli rodičům kvalitní a systematický přístup k jejich dětem nikoli pouze hlídání. Program se zaměřuje na tyto hlavní oblasti: zdravotnictví, pedagogika psychologie, ekologie, zdravá výživa a herní aktivity pro děti různého věku podporující psychomotorický a sociální rozvoj osobnosti.

Cílová skupina
Pilotní program je zaměřen na rodiče na mateřské a rodičovské dovolené na území Hlavního města Prahy a je vhodný i pro muže, kteří chtějí odborně pečovat o předškolní děti.

Představení programu
Představení programu veřejnosti bude probíhat na podzim v rodinných centrech a zařízeních pro rodiče a děti, kde bude občanské sdružení Prostor pro rodinu informovat o nově vznikající službě a o možnostech zapojení se do programu jako potenciální pečovatel/pečovatelka. Termíny a místa informačních seminářů naleznete na www.prostorprorodinu.cz.

Aktuální situace v oblasti pečování o malé a předškolní děti
Vzhledem k nedostatečnému počtu míst v mateřských školách (v Praze bylo v roce 2008/09 celkem 3 223 neumístěných dětí v mateřských školách) chybí rodičům alternativní služba péče o malé a předškolní děti. V současné době mohou rodiče využívat pouze službu "hlídání" dětí, která je z důvodu finanční náročnosti systému 1 chůva - 1 dítě málo využívaná. Žádná "hlídací" agentura také neposkytuje svým zaměstnancům/zaměstnankyním komplexní vzdělávaní. Zcela chybí provázení a podpora těchto osob formou supervizí a odborných konzultací. Na úrovni České republiky dosud není ucelený systém vzdělávání pro osoby pečující o malé a předškolní děti.

Kontakt:
info@prostorprorodinu.cz, Karolina Nedělová tel.: 731 407 081

 

www.prostorprorodinu.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Banner_flexikurz