Animace-eon

ZMĚNY VE VYPLÁCENÍ PORODNÉHO, RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU A DALŠÍCH DÁVEK OD ROKU 2011?

Autor: kolektiv autorů

Vláda ve středu 23.9.2010 schválila úsporná opatření, která mají výrazně ovlivnit zejména porodné, nemocenské a sociální příplatek, ale také rodičovský příspěvek. Poslanecká sněmovna v úterý 2.11.2010 schválila balíček úspor v sociální oblasti. V pátek 12.11. balíček schválili senátoři. Aby změny vstoupily v platnost, musí je ještě podepsat prezident. Pokud to stihne včas, budou tato opatření platit od roku 2011.

PORODNÉ

Doposud plošně vyplácená sociální dávka (13 000 Kč), bez ohledu na ekonomickou situaci rodiny a dosavadní počet dětí.

Nově mají porodné dostat jen rodiny, jejichž čistý příjem je menší než 2,4 násobek životního minima (= stejná hranice, která dosud platí pro získání přídavků na děti - tzn. u běžné rodiny matka, otec + narozené dítě cca 17 000,- Kč měsíčně, u matky samoživitelky je to cca 10 700 Kč)

Další změnou je, že rodiče dostanou dávku jen na první dítě, nikoliv už na další v pořadí.

NEMOCENSKÉ

Doposud zaměstnavatelé vyplácejí svým zaměstnancům náhradu mzdy do 14. dne nemoci a následně je vypláceno nemocenské.

Nově se bude nemocenské vyplácet až od 22. dne nemoci. Do té doby budou zaměstnavatelé platit svým zaměstnancům náhradu mzdy.

Novela také upravuje výši nemocenské. V minulosti činila do 30. dne pracovní neschopnosti 60 procent denního vyměřovacího základu, od 31. až do 60. dne dočasné pracovní neschopnosti 66 procent a poté 72 procent. Pro rok 2010 byla dočasně snížena na 60 procent vyměřovacího základu pro celé období. Vláda navrhuje, aby toto snížení platilo trvale.

SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK

Je určený na (částečné) krytí nákladů spojených se zabezpečováním potřeb dětí. Doposud na něj měly nárok nejchudší rodiny s příjmem do dvounásobku životního minima. Příplatek se lišil podle situace konkrétní rodiny, řádově činil stovky korun měsíčně na každé dítě.

Nově nemá být sociální příplatek oproti původnímu návrhu zcela zrušen, ale bude až do roku 2012 vyplácen rodinám, kde jeden rodič pečuje o dlouhodobě nemocné dítě, dlouhodobě zdravotně postižené dítě nebo těžce zdravotně postižené dítě. Dále bude náležet rodinám, kde alespoň jeden z rodičů pečující o dítě je sám nezaopatřeným dítětem, tedy mu je méně než 26 let.

Lidé, kterým bude příplatek chybět by měli mít nárok na pomoc v hmotné nouzi.

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

U této dávky má být zachován dosavadní režim.

Jeho celková výše však bude limitována 216.000 korunami. Tato suma se pak rozdělí počtem měsíců, po které bude chtít rodič zůstat doma.

Rodiče, kteří zvolí čtyřletou variantu tak dostanou od státu oproti dosavadnímu stavu až o 45 tisíc korun méně (za celou dobu pobírání příspěvku).

Zdroj:

http://aktualne.centrum.cz/ a http://www.novinky.cz/

23.9.2010, aktualizováno 12.11.2010


Související odkazy:

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Banner_flexikurz