Asekol_cervene_k_965x100px__04

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ ČESKÉ MATKY OSVČ, ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ

Autor: odpověď - Josef Rajdl, Wolters Kluwer ČR, a. s.

DOTAZ Z PORADNY - Jsem Češka s trvalým pobytem v ČR a se samostatně výdělečnou činností nahlášenou v ČR. Bydlím ovšem převážně v zahraničí, kde také pečuji o své miminko, které zde má trvalý pobyt. Chápu rozdíl mezi trvalým pobytem a bydlištěm i důvody ztráty nároku na RP. Ovšem jako OSVČ mě zajímá jiná věc, a to problém placení sociálního a zdravotního pojištění, které matky na rodičovské dovolené platit nemusí. V Itálii neexistují žádné dávky, jak bych mohla úřadům prokázat, že jsem na rodičovské dovolené, přestože nepobírám RP? Pracuji pro české agentury, odvádím daně českému státu, dcera je napůl Češka... přesto nemůžu využít úlev pro české matky?


Související předpisy:
§ 196 - 198 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p. p.
§ 30 - 32 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění p. p.
§ 3 - 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění p. p.
§ 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění p. p.
§ 3, 5b zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezp. a příspěvku na státní politiku zam., ve znění p. p.
§ 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění p. p.

Odpověď:
Předně je třeba ozřejmit určité nesrovnalosti v pojmech, které mohou mít za následek špatné pochopení tohoto problému. Rodičovská dovolená je termín definovaný v zákoníku práce (dále jen „ZP"), a to v § 196. Rodičovskou dovolenou lze zaměstnankyni či zaměstnanci poskytnout do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Jedná se tedy o úpravu určenou zaměstnancům, nikoliv osobám samostatně výdělečně činným (dále jen „OSVČ"). S rodičovskou dovolenou nikterak přímo nesouvisí ani rodičovský příspěvek (dále jen „RP"), který vychází z § 30 - 32 zákona o státní sociální podpoře, kde je podstatným faktorem péče o nejmladší dítě v rodině (zaměstnanec nebo zaměstnankyně tedy nutně nemusí čerpat rodičovskou dovolenou, důležité je zajištění dané péče o dítě).
Dotaz směřuje k možným výhodám matek, které pečují o dítě, ale nemají nárok na rodičovský příspěvek z důvodu pobytu v zahraničí. V tomto ohledu je užitečné zjistit, z jakého titulu a jaké výhody z hlediska placení zdravotního a sociálního pojištění mohou využívat OSVČ rodičovský příspěvek pobírající, mají-li příjmy z výdělečné činnosti.
Z hlediska zdravotního pojištění je stát plátcem zdravotního pojištění dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění p. p. za osoby, které jsou příjemci rodičovského příspěvku, který je definován v § 30 - 32 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění p. p. V praktickém důsledku to pro tyto osoby znamená, že pro ně neplatí minimální vyměřovací základ, jak je uvedeno v § 3 odst. 8 písm. e) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění p. p. (dále jen „ZPVZP"). Pojistné by tak bylo hrazeno ze skutečného vyměřovacího základu. Tyto osoby však musí platit zálohy na pojistné dle vyměřovacího základu minulého roku. Výjimkou je první rok samostatně výdělečné činnosti, kdy pojištěnci, za něž je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, nejsou povinny zálohy na pojistné na zdravotní pojištění platit.
Mimo osob, za které je plátcem zdravotního pojištění stát, se minimální vyměřovací základ nevztahuje dle § 3 odst. 8 písm. c) ZPVZP také na osobu, která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takovou osobu se považuje vždy pouze jedna osoba.
Z hlediska zdravotního pojištění můžete tedy v praktickém důsledku využít stejných úlev, jako jiné matky, což ale neznamená, že zdravotní pojištění nemusíte platit, protože i matky pobírající rodičovský příspěvek a mající příjmy ze samostatné výdělečné činnosti musí platit pojistné na zdravotní pojištění. Jiná je situace u sociálního zabezpečení.
U pojistného na sociální zabezpečení je zvýhodnění pro osoby pobírající rodičovský příspěvek a mající příjmy se samostatné výdělečné činnosti, v tom, že jejich výdělečná činnost je považována za vedlejší činnost. Z hlediska sociálního zabezpečení je rozhodující účast na důchodovém pojištění, která se řídí zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen „ZDUP"), v tomto zákoně je také definována vedlejší činnost. Pokud je činnost považována za vedlejší, OSVČ nemusí být do určitého limitu vyměřovacího základu účastna důchodového pojištění, v případě účasti pro ni platí nižší minimální vyměřovací základ.
V § 9 odst. 6 písm. c) ZDUP je mimo jiné definováno, že samostatná výdělečná činnost je považována za vedlejší, pokud OSVČ v kalendářním roce měla nárok na rodičovský příspěvek, přičemž je v zákoně opět odkaz na zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění p. p. („rodičovský příspěvek" dle Italských právních předpisů by tedy nic neřešil). V případě péče o dítě je samostatně výdělečná činnost považována za vedlejší pouze, je-li dítě závislé na péči (dle stupně závislosti a věku).
Z hlediska pojistného na sociální zabezpečení tedy opravdu nemůžete využít výhod, které mohou využít jiné matky.

Josef Rajdl, Wolters Kluwer ČR, a. s., www.otazkyodpovedi.cz
29. 9. 2010


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359