12838562__1_

ZRAK A SLUCH MIMINKA V BŘÍŠKU

Autor: Gerald Hüter; Ingeborg Weser

Zrak a sluch jsou tak zvané „dálkové" smysly. Informují o tom, co se přihodí mimo naše tělo. Jako všechny smysly vznikají v prenatálním období, a aby se mohly vyvíjet, potřebují stimulaci zvenčí. V děloze toho samozřejmě moc k vidění není. Do tmavého světa pronikají jen velmi nejasné paprsky světla.

Zrak_a_sluch_miminka_normal

Ilustrační foto: archiv AZ RODINA.cz


Od 26. týdne těhotenství plod prokazatelně reaguje na světlo. Fotoreceptory v očích jsou však citlivé na světlo již v 16. týdnu. Dosud jsme se domnívali, že oční víčka jsou pevně uzavřená a otvírají se teprve ve 26. týdnu. V trojrozměrných ultrazvukových záběrech je však možné pozorovat, že plody již v 18. týdnu otvírají oči. Nicméně schopnost vidět se začne rozvíjet až po narození, tedy až v době, kdy jsou k dispozici vizuální podněty, které zrak stimulují. A novorozeně se jako první naučí vidět a rozeznávat obličej své matky.
Co se týká sluchu, plod je ve svém nitroděložním světě vystaven pestré zvukové kulise: Jako neustálý rytmický vjem v pozadí slyší tlukot matčina srdce. Vnímá zvuk střev a jiných vnitřních orgánů. Do světa nenarozeného dítěte doléhají také zvuky zvenčí. Obzvláště důležité jsou přitom různé hlasy, především hlas matčin.
Od kdy plod slyší, je možné zjistit jen nepřímo. Sluchový podnět u plodu mezi 20. a 24. týdnem určitě vyvolává pohybovou reakci. Hlasitých tónů se leká a zdá se, že tiché tóny se zájmem poslouchá. Odpovídá na zvuky, které k němu přicházejí zvenčí. Někdy se začne pohybovat, jindy z téhož důvodu své pohyby přeruší. Sluchové zážitky očividně ovlivňují rozpoložení dítěte.
Tlukot matčina srdce zde plní obzvláště důležitou roli. Jeho charakteristiku vnímá dítě již v matčině těle. Když se novorozencům přehrává zvuk matčina srdce, děti pak méně pláčou, neztratí tolik na váze a všeobecně jsou v lepší náladě. Je očividné, že si dítě vzpomene na důvěrný, nepřetržitý tlukot srdce, který je mu známý již z dělohy. Abychom tento účinek vyvolali, nemusíme však dítěti pouštět nahrávku. Je jen potřeba vzít je do náručí, protože pro miminko je nejoblíbenější místo blízko matčina srdce.
V jakém taktu bije srdce, zjišťujeme tedy primárně ještě před narozením. Frekvence srdečního pulsu přitom závisí na příslušném citovém rozpoložení. Když matka poslouchá hudbu nebo zpívá, její srdeční rytmus se uklidní. Této skutečnosti se využívá v kurzech pro těhotné ženy. Stále častěji se nabízejí kurzy, kde nastávající matky společně zpívají. Zdá se, že nenarozené děti to mají rády. Přispívají k tomu patrně i jiní činitelé: hudba sama o sobě, radost a uvolnění, které matka při zpěvu prožívá, přátelská pozornost vůči dítěti a pocit spojení s jinými ženami ve stejné životní situaci.
Často slýcháme, že plody si pamatují určité hudební kousky, které se jim během těhotenství opakovaně přehrávají. Pár profesionálních hudebníků hovoří o tom, že určitý hudební kus znali ke svému překvapení tak dobře, že už věděli, jak pokračuje, ještě než otočili notový list. Zjistilo se, že jejich matka přesně tento kus během těhotenství intenzivně cvičila. Podobná schopnost pamatovat si však neplatí jen pro známé klasické kousky, nýbrž i pro úvodní melodii jedné anglické telenovely. Novorozenci matek, které se na takový seriál každý den dívaly, se při této hudbě okamžitě uklidnili. Před narozením se naučili, že tato melodie oznamuje pohodu.
Nenarozené děti mají nejraději matčin hlas. Znají ho nejlépe a po narození jej poslouchají raději než jiné, cizí hlasy. Obzvláště zajímavě reagují, když je jim matčin hlas podáván tak, jak zněl v děloze. Mateřský hlas totiž nepůsobí na dítě jenom tak jako ostatní hlasy a zvuky pronikající tkání, nýbrž ještě i přenosem z kostry páteře a pánve. Pánev se rozechvěje ve frekvenci 2500- 3000 Hertzů. A to je frekvence, která odpovídá ženskému hlasu. Vše je navíc doplněno skutečností, že pánevní dno plní funkci rezonančního tělesa, které toto chvění zesiluje jako reproduktor.
Z toho důvodu je možné vnímat mateřský hlas v nitroděložním světě docela dobře. Pokud vycházíme z toho, že hlas je nejen slyšet, nýbrž je možné jej i pociťovat, pak vlastně matka svým hlasem dítě po celou dobu těhotenství doprovází.
Co se týká hlasů zvenčí, platí mimochodem pravidlo, že k uším dítěte doléhají především nízké frekvence. Vnímat mužský hlas je tedy pro plod snazší než vnímat hlas ženský. To je dobrá zpráva pro otce. Také oni mohou počítat s tím, že jejich hlas zaujme své postavení ve světě zvuků jejich dítěte ještě před narozením.
Plodovou vodou, děložní stěnou atd. vnímá dítě zvuky jinak, než jsme zvyklí. Zdá se, že nenarozené dítě vnímá více samohlásky než souhlásky a v hudbě slyší bubny lépe než housle. Lidský hlas mu zní zřejmě podobně, jako kdyby přicházel zpoza těžkého, tlustého závěsu. Dítě také nevnímá jednotlivá slova, nýbrž melodii řeči a s ní citové rozpoložení toho, kdo mluví nebo zpívá. Je pozoruhodné, co vše plody ke konci třetího trimestru umějí: Ukázalo se, že děti jsou schopné rozpoznat různá pořadí slabik „ba-bi-ba" a „bi-ba-bi". Uměly také rozlišit ženský a mužský hlas. V jiném experimentu se plodům ve 34. a 37. týdnu přehrávala dvakrát denně stejná pohádka. Ve 37. týdnu si plody na pohádku očividně zvykly, protože reagovaly zpomaleným pulsem. Pokud se jim však nyní přehrála jiná pohádka, kterou četla tatáž žena, jejich puls se opět zvýšil. Patrně se pokusným osůbkám zdála nová pohádka dostatečně zajímavá, aby jí věnovaly svou pozornost. Děti byly tedy schopné vnímat rozdíl mezi první a druhou pohádkou.
Stejně jako čich, zaměřuje nenarozené dítě také svůj sluch především na matku. Je to matčin hlas, který může dítě nejlépe vnímat a jemuž věnuje nejvíce pozornosti. Může tedy svou matku poznat mezi ostatními lidmi nejen podle její vůně, ale také po hlase. Je to hlas, který je dítěti důvěrně známý a dává mu pocit jistoty a bezpečí.
Když se dítě narodí, může takto vybaveno začít zdolávat úkoly, které si pro něj život připravil: Ví, které osoby se má držet, když se chce najíst. Ví, kde najde prs s mlékem. V matčině těle se již vydatně učilo sát a mlezivo naštěstí chutná podobně jako plodová voda. Prostřednictvím informací, které dítě získalo svými smyslovými orgány již v matčině těle, se zároveň naučilo brát v úvahu to, co je důležité k přežití. Jeho mozkem proudily rozmanité podněty a mozek byl schopen vytvořit si dojmy. Tyto dojmy zase na druhé straně u dítěte ovlivnily struktury jeho mozku. Staly se první částí procesu učení.

Zdroj:

Ukázka z knihy Tajemství prvních devíti měsíců (Portál 2010)

Na AZ RODINA.cz zveřejněno 20.10.2010

12990150
11112922

JAK PROŽÍT ŠESTINEDĚLÍ V POHODĚ

Období počátků mateřství bývá obecně společností vnímáno jako jedno z nejkrásnějších v životě ženy. Někdy se ovšem dostatečně nezdůrazňuje, že se vždy jedná o náročný životní úsek. I když porod proběhl dobře, maminky se mohou zpočátku cítit zaskočeny tolika změnami a nároky novorozeného miminka. To na začátku potřebuje fyzický kontakt s matkou prakticky dvacet čtyři hodiny denně, aby se dobře rozeběhlo kojení, dítě bylo spokojené a mohlo se ideálně vyvíjet. Období šestinedělí je zároveň také velmi důležité pro samotnou matku. Potřebuje hodně odpočívat a nabírat síly na další měsíce a roky mateřství.

Darujte tu nejjemnější dětskou kosmetiku HiPP

Přemýšlíte o pěkném, ale i praktickém dárku pro novopečenou maminku, miminko nebo kamarádku s citlivou pletí? Kosmetika HiPP patří mezi to nejkvalitnější, čím můžete dětskou i dospěláckou pokožku potěšit.

NE KAŽDÁ ŽENA CHCE PORODIT DOMA, ALE VĚTŠINA ŽEN POTŘEBUJE SVOJI PORODNÍ ASISTENTKU!

České zdravotnictví se rádo chlubí svými úspěchy v oblasti porodnictví a neonatologie, zejména jednou z nejnižších úmrtností novorozenců. O čem se ale mluví podstatně méně, je (ne)svoboda matek v porodnicích, množství rutinních, ale často zbytečných invazivních lékařských zákroků a separace dítěte, či nemožnost rodit v porodním domě či doma se zajištěnou péčí, za což leží odpovědnost výhradně na státu. Země, které nabízejí daleko pestřejší systém péče během porodu, přitom mají statistické výsledky srovnatelné, některé dokonce i lepší, například severské státy.

JAK CVIČIT V TĚHOTENSTVÍ? DOBRÁ JE GRAVIDJÓGA

Těhotenství není nemoc a rození dětí je pro ženu přirozeným údělem. Nejlepší pohybová aktivita v těhotenství je GRAVIDJÓGA.

KDYŽ UŽ TO PO PORODU NENÍ TAM DOLE JAKO DŘÍV

Depilace intimních partií je dnes samozřejmostí. Zřejmě i proto ženy začaly řešit, jak vypadají na intimních místech. Nejmodernější metoda rejuvenace ženského vnějšího genitálu přístrojem ProtégeIntima a laserové ošetření g-set přináší bezbolestné řešení – vyhladí pokožku, srovná asymetrie, stáhne povolenou pochvu po porodu a poradí si i s inkontinencí.

JAK POZNÁM, ŽE JSEM TĚHOTNÁ?

Pro potvrzení těhotenství už dnes stačí zajít do lékárny a koupit si kvalitní těhotenský test. Tušíte od kdy se těhotenské testy využívají a jak fungují? Věděli jste, že už si můžete koupit i krevní těhotenský test, který umožňuje rychlou a přesnou diagnostiku v klidu domova?

DOPŘEJTE SVÝM DĚTEM KOSMICKÝ KOMFORT

Která z nás by si nepřála, aby se naše miminko cítilo jako v bavlnce? A to bez ohledu na to, jaké panuje počasí, zda chodíme pěšky nebo jezdíme převážně autem, zda trávíme většinu času ve městě nebo v přírodě. A určitě by se nejedné z nás ulevilo, kdybychom mohly tuto starost úplně pustit z hlavy a mít jistotu, že je dětem prostě krásně, a jen si užívat společné chvíle.

LÁTKOVÉ PLENY - JAK VYBRAT TY PRAVÉ V RŮZNÝCH SITUACÍCH?

Rozhodli jste se svému dítěti dopřát látkové pleny? Pravděpodobně při jejich výběru přijde na pořad dne některá z těchto praktických otázek. Možná budete přemýšlet, co za plenky zvolit do šátku, nebo jak látkovat, když nemáte moc místa na sušení. Někoho zajímá, jak při látkování co nejvíce ušetřit náklady a jiný chce ušetřit vlastní práci. Určité pleny sedí drobným dětem a jiné malým „pucínkům“. Ideální typ pleny pro vás se liší v různých situacích. Na 6 typických otázek při používání látkových plen odpovídaly látkovací poradkyně a zkušené maminky z týmu Brány k dětem – největšího českého ochodu s ekologickými potřebami pro děti i celou rodinu.

DĚTI A CHEMIE K SOBĚ NEPATŘÍ!

Zodpovědným rodičům nejspíš není třeba vysvětlovat, jaké riziko představuje pro jejich děti chemie, běžně používaná v domácnosti. Možná ale spousta z nás netuší, že se škodlivými látkami mohou děti přijít do styku také nošením některého oblečení a užíváním hygienických potřeb či kosmetiky. Je potřeba si uvědomit, že i malé množství může při dlouhodobém působení nadělat velké škody na zdraví celé vaší rodiny. Pro ty, kteří nechtějí nic riskovat, jsme dali dohromady několik tipů, jak se obejít bez chemie.

Jako maminčino pohlazení Bupi Baby mycí pěna – dotek přírody pro vaše děťátko

Pokud jste si právě přinesli z porodnice domů malinkatý vrnící uzlíček, je vám naprosto jasné, že pro své miminko potřebujete jen to nejlepší, nejněžnější a nejzdravější. A nejen pro novorozence je určená jemná a maximálně šetrná Bupi BABY mycí pěna s vysokým obsahem přírodních složek, ocení ji také všichni alergici a lidé s citlivou pokožkou.

KLIDNÉ MATEŘSTVÍ? UŽÍVEJTE SI HO I VY!

Trápíte se tím, že vaše miminko nespí a je neklidné? Hledáte odpověď na otázku, zda je skutečně v bezpečí a zda pro něj děláte to nejlepší? Těšila jste se na mateřskou dovolenou, ale trápí vás jen stres a obavy?

NOSTE SVÉ DĚTI POHODLNĚ

Rádi bychom vám představili babynosítka značky Tula. Nosítko je praktickým pomocníkem maminek a tatínků. Oceníte jej jak při běžných domácích činnostech jako je uklízení, vaření – kdy se děti „pletou pod nohy“ a nebo chtějí nosit či vidět, co právě maminka vaří.

KRÁSNÝ DĚTSKÝ NÁBYTEK Z MASIVU

Čekáte miminko, jste čerství rodiče nebo už máte odrostlejší dítě a přemýšlíte jaký nábytek vybrat do dětského pokoje? Kvalitní dětský dřevěný nábytek najdete v nabídce firmy Domestav s.r.o. Jedná se o českou společnost, která se specializuje na masiv a zdravé spaní. Kromě kvality nepodceňuje firma ani design, takže vaše dítě bude z nového pokojíčku určitě nadšené. Přesvědčte se sami.

CHCI SVŮJ POROD!

Online formulář, kterým oslovíte odpovědné úřady a politiky. Cílem iniciativy Chci svůj porod je umožnit především ženám, maminkám, budoucím maminkám a nejen jim oslovit odpovědné úřady a politiky, sdělit jim svůj názor, své potřeby a zkušenosti a požadovat od nich, aby se současnou neuspokojivou situací v péči o těhotné a rodičky a systematickým porušováním jejich práv a práv jejich dětí důkladně zabývaly. Cílem této iniciativy není propagovat porody doma, ale prosazovat právo ženy zvolit si svobodně místo porodu i poskytovanou zdravotní péči.

POMOC PŘI PLOCHÝCH ČI VPÁČENÝCH BRADAVKÁCH - AVENT NIPLETTE

Niplette je revoluční vynález...je jednoduchý, bezbolestný a může být použit ženou v každém věku

O AVENTU

AVENT je jediný speciálně navržený program pro krmení, aby pro vás a vaše dítě byl co nejjednodušší...

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359