Asekol_cervene_k_965x100px__04

PRARODIČE A PŘESUN VNOUČAT DO ANGLIE

Autor: odpověď - JUDr. Romana Lužná, Ivana Mikulášková, PhDr. Ilona Špaňehlová

Moje dcera, která má příznaky maniodeprese, není však zbavena svéprávnosti a normálně pracuje, se při svém pobytu v Anglii seznámila s nějakou církví se znaky sekty a stala se z ní náboženská fanatička, která udělá, co jí poradí pastor tamní náboženské komunity. V Anglii pobývala se svými dvěma syny a protože se pak dostávala do finanční tísně (denně pobývala 4 - 6 hodin na modlitbách), přemluvili jsme ji, aby se vrátila s dětmi domů. K tomu se rozhodla asi po l,5 roce, avšak i odsud se telefonicky modlila se svým pastorem (výdaje za telefon byly značné).

Mladší syn (11 let) chodil v Česku do základní školy, starší (14 let) do výběrového soukromého gymnázia. Když do dalšího ročníku mu nebylo přiznáno stipendium a sama neměla dost prostředků na jeho financování, rozhodla se opět vrátit do Anglie, "protože tam jsou kvalitní školy zadarmo". Přestože jsme chtěli vnukovi finanční částku uhradit.

My (prarodiče) se domníváme, že tím především řeší svůj problém - návrat ke své náboženské komunitě. Před námi, dětmi (a možná i sebou) to však zdůvodňuje lepšími možnostmi pro děti. O prázdninách dětem má dcera řekla, že se do Anglie pojedou podívat na lO dní na dovolenou a pak se vrátí domů. S tím také s dětmi odletěla. Jejich otec zůstal zde a čekal, že se vrátí. Vrátila se však bez kluků, které nechala bydlet u své přítelkyně, s tím, že u ní budou tak dlouho, dokud tam ona nenajde zaměstnání, pak za nimi odletí, a event. i jejich otec. Kluci se chtěli vrátit, zejména ten starší do své oblíbené školy, ke svým kamarádům, k dědovi a babičce - chtěli domů. Dcera ale odletěla do Anglie za nimi, hledala si tam práci a dětem tam údajně začala vyřizovat nějaké školy. Odletěla, aniž by cokoliv řekla svému zdejšímu zaměstnavateli, otci dětí a oznámila u dětí ve škole.

V současné době je situace taková, že mladší vnuk má údajně chodit v Anglii do běžné základní školy, staršímu synovi určila nějakou křesťanskou školu (přesněji nevím), ale je to zásadně proti jeho vůli. Vnucuje svému synovi nábožensky zaměřenou školu, "aby nebral drogy, nebyl z něho alkoholik, nepropadl promiskuitě" a pod.!! přitom je to naprosto bezproblémové dítě, je hodný, rozumný a k ničemu takovému nemá absolutně žádné sklony. Jen v hlavě mé dcery je pevně usazený strach (zřejmě pod vlivem mnohahodinových kázání), z těch všech "zel". Vidím, že především svými strachy ohrožuje psychiku těch dětí.

Po celou dobu jejich nynějšího pobytu v Anglii (od 4.8.t.r.) nám zatajuje jejich adresu (ačkoliv jsme se opakovaně ptali), neumožňuje nám ani telefonické hovory (naposledy jsme s nimi mluvili z neznámé linky začátkem září, když se ještě domnívali, že se budou vracet domů). Nemohli jsme se s nimi spojit ani přes PC. Teď jsme se dověděli, že přemluvila i otce dětí, aby odjel za nimi do Anglie, ačkoliv původně to neměl v úmyslu a naopak říkal, že především staršího syna přiveze zpátky, ale ani on neznal adresu, na které se zdržují. Tak vyčkával, až mu ji matka dětí řekne.

Chci se zeptat - mohou rodiče tak absolutně rozhodovat o svých dětech, i když je to proti jejich vůli (místo pobytu, druh nebo typ školy?) Nemají žádnou možnost se bránit? K tomu jen podotýkám, že my se svými vnuky máme odmalička velmi dobré vztahy, kluci nás mají rádi a rádi u nás pobývají. Je to naše jediná dcera a jediní vnuci, přesto je nechceme nijak omezovat, ale stále vidíme problémy v psychických výkyvech naší dcery, v nepřiměřené závislosti na té "sektě", kdyby došlo k nějakým problémům v jejím zdravotním stavu, je to pro nás do Anglie daleko. Ani jejich otec není schopen je tam přiměřeně zabezpečit (nemluví anglicky ap.). Pravděpodobně tam budou mít málo peněz (např. na letenky, aby nás děti mohly navštěvovat) a pro nás bude také dost neschůdné jezdit je navštěvovat. Kluci tak ztratí dědečka a babičku. Obáváme se, že to nemá moc dobré řešení a nevíme, jestli v tom můžeme ještě něco udělat. Dcera není přístupná logickým argumentům, její oddanost víře je nade vše.

Pokud by mělo dojít k nějakému jednání (soudnímu nebo pod.), jak je možné účastníky dostat do ČR?

 


Z POHLEDU PRÁVNIČKY:

Péče o děti skutečně náleží především rodičům v rámci rodičovské zodpovědnosti a možnosti vás, jako prarodičů, jsou poněkud omezené. Dokud byl váš zeť, tedy otec dětí, v České republice, měl možnost domáhat se návratu dětí na základě Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí. Vám jako prarodičům však toto právo nenáleží. Doporučit vám mohu pouze obrátit se na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně, Šilingrovo náměstí 257/3, 60200 Brno-město, telefon 542 215 522.

JUDr. Romana Lužná,
advokátka
sídlo: Heinrichova 16, 602 00 Brno
tel./fax: 543 213 159
e-mail: info@advokatka.net
www.advokatka.net


Z POHLEDU SOCIÁLNÍ PRACOVNICE:

Dotaz patří do kategorie dotazů - problém, na který lze pohlížet s několika stran. Respektive každý zainteresovaný vidí záležitost ze své strany a vnímá skutečnosti a události jinak, než na ně pohlíží další strany - rodiče, děti,... okolí.

Obecně platí pokud jde zákonnou úpravu vztahů rodiče a děti, že děti jsou povinny ctít a respektovat svoje rodiče /§ 35 ZR/. Rodiče vykonávají svoji rodičovskou zodpovědnost tak, aby naplňovali zákonná ustanovení a jejich zájmy by neměly být v rozporu se zájmy dětí - tj.výkonem rodičovských práv by neměli rodiče svoje děti poškozovat vědomě či zanedbáváním povinností.
Polemizovat lze o tom, co je v zájmu dětí a co není. Jak a kde je vychovávat. Střetává se zde představa rodičů, že děti vzali tzv. do světa a zajistí jim péči a výchovu i vzdělání v Anglii a představa prarodičů, že je dětem lépe v ČR - u prarodičů nebo s rodiči v ČR.


Děti mají oba dva rodiče - otec je s nimi v Anglii také - žijí zde celá rodina. Prarodiče nemají konkrétní - hmatatelné důkazy pro to, že by se zde děti neměly dobře, že by zde strádaly tak, aby bylo třeba přijímat v jejich prospěch výchovné opatření. Mají svoje obavy a představy. Ty lidsky chápu, ale nejsou důvodem pro změnu výchovy dětí.

Důležité je, aby prarodiče zachovávali a stále udržovali kontakt s dětmi - přes telefon, e-maily, přes Skype, dopisy apod. Osobní kontakt je jistě také možný, i když je to finančně náročné.

Nevím, jaké soudní jednání mají prarodiče na mysli, pokud chtějí znát odpověď na otázku, jak dostat účastníky do ČR. Mám povědomí o tom, že když se rodina zdržuje delší dobu v cizině - děti mají na základě shody rodičů obvyklé bydliště v cizině - ve státě EU, pak je příslušným soudem pro jednání v opatrovnických věcech místní soud.

Konkrétní postup ve věci podání návrhu soudu a nebo řešení situace, když by měli prarodiče prokazatelné poznatky o tom, že je s dětmi v cizině špatně nakládáno, doporučuji konzulovat na UMPOD v Brně(viz výš.) Zde mají přehled o všech smlouvách, kterými je Anglie vázána jako smluvní stát EU a mají zde i kontakty na orgány sociálně-právní ochrany dětí této země.

Je třeba vzít do úvahy, zda ultimativní řešení - jednání prarodičů nepovede k tomu, že rodiče půjdou cestou izolace dětí před kontakty s prarodiči.

Jde o děti schopné samostatné komunikace a projevů - bez závislosti na event. cenzuře rodičů.
Jen z kontaktů lze získat informce o tom, jak se dětem daří a zda přivykly novému prostředí a co si ony samotné o svém životě s rodiči v cizině myslí.

Ivana Mikulášková, sociální pracovnice OSPOD Blansko


Z POHLEDU PSYCHOLOŽKY:

Kromě doporučení zmíněného právničkou mě nenapadá nic, co byste vy prarodiče mohli dělat. Určitě na všechny myslet, pokud je to možné a vnuci mají zájem (a
hlavně mají mobil) - napsat jim sms, zeptat se, zda můžete skypovat ...
Dceři např. napište mail, udělejte to, co je možné. Zkuste ji z ničeho neobviňovat, nevyčítat - vím, jak je to těžké.
Požádejte ji, aby vám umožnila kontakt s vnuky. Zkuste jí zdůraznit, že máte
velký zájem o ně, o to, co prožívají ... Pokud by se dcera vrátila na nějakou dobu do Čech, znovu nabídněte, ptejte se ... Je však možné, že je v takovém "zaujetí" učení sekty, že nemyslí racionálně.
Zkuste se také domluvit, zda váš zeť může udělat ještě něco pro to, abyste byli
v kontaktu se syny.

PhDr. Ilona Špaňhelová, dětská psycholožka, www.spanhelova.cz


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

26.10.2010

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
38_ska_bambini_litera_web_banner_250x250px_nahled

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359