Asekol_cervene_k_965x100px__04

PŘÍDAVKY NA DĚTI - NÁROK A SPOLEČNĚ POSUZOVANÉ OSOBY

Autor: odpověď - Ing. Pavlína Hedererová

DOTAZ Z PORADNY - Prosím o radu, nedokáži se zorientovat ve své situaci - tj. nároku na přídavky na děti.
Mám tři děti se dvěma partnery. Ani jeden s partnerů s námi nežije a nemá na naší adrese trvalé bydliště...

Daniela- 21 let, studentka VŠ, vyměřené alimenty od otce 2000 Kč měsíčně - doloženo soudně.

Denisa - 17 let, studentka SŠ, vyměřené alimenty od otce 2700 Kč měsíčně- doloženo soudně (měla menší příjem z brigády)

dále mám s druhým partnerem syna:

Martin - 1,5 roku, alimenty stanovené dohodou mezi námi na 5.000 Kč měsíčně ( plus nám kupuje plínky a přesnídávky). Otec, přestože s námi již 5 měsíců nežije a nemá s námi trvalé bydliště, uplatňuje na syna u svého zaměstnavatele slevu na daň. Nejsme oddáni.

Mé příjmy jsou 7.600 Kč měsíčně (jsem na MD) plus jsem dostala proplacenou dovolenou cca 25 tis Kč.

Mé dotazy zní takto:

Má dcera Daniela nárok na přídavky na děti? Kdo je u ní jako společně posuzovaná osoba? Trvalé bydliště mají dcery u mě. Je mi jasné, že když je jí nad 18 let, žádá o přídavky sama.

Mám já nárok na přídavky na syna Martina a dceru Denisu? Kdo je s námi společně posuzovaná osoba? A jak doložit příjmy od Martínkova otce, když jsem v rámci dobrých vztahů nechtěla věc řešit soudně?

 


Přídavek na dítě je dávkou dítěte, tzn. že oprávněnou osobou je u této dávky vždy dítě. Proto si zletilé nezaopatřené děti musí o přídavek požádat samy. To se týká Vaší dcery Daniely. Za nezletilé nezaopatřené děti žádají jejich zákonní zástupci, zpravidla to bývají rodiče. Pro přídavky na děti na všechny Vaše děti fakticky (podle toho, co píšete) existuje pouze jeden okruh společně posuzovaných osob, tj. složení Vaší rodiny: Vy a Vaše tři děti. Nicméně zákon o státní sociální podpoře při posuzování složení rodiny taxativně vyjmenovává (v § 7 odst. 2 a 3), kdo se považuje za rodinu. Tady zřejmě u Vás vyvstává problém, tj. faktické složení Vaší rodiny nekoresponduje se složením rodiny, které požaduje zákon, konkrétně v tom, že vždy se spolu posuzují rodiče a děti. Ve Vašem dotazu neuvádíte, zda jste byla vdaná za otce svých dcer. Pokud ano, do okruhu společně posuzovaných osob by se Váš bývalý manžel „nepočítal" na základě předložení pravomocného rozsudku soudu o rozvodu. Pokud jste za něj nebyla provdána, a totéž platí i v případě druhého partnera, můžete podle ustanovení § 7 odst. 7 zákona o státní sociální podpoře požádat úřad práce, který bude o přídavcích rozhodovat, o neposuzování těchto osob v okruhu společně posuzovaných osob (tzn. vyloučení). Zároveň musíte předložit popř. navrhnout důkazy, kterými lze prokázat, že s otcem dítěte (dětí) po dobu nejméně tří měsíců nežijete. Zákon o státní sociální podpoře ani žádný jiný právní předpis neuvádí, jaké konkrétní důkazy mají být předloženy. Je na posouzení úřadu práce, zda Vaší žádosti vyhoví nebo ne. Dovoluji si Vás upozornit, že pokud otec dítěte nežije s dítětem ve společné domácnosti, nemůže na něj uplatňovat slevu na dani. Pokud by Vaší žádosti o „vyloučení" nebylo vyhověno, proti rozhodnutí, které v této věci obdržíte, se můžete odvolat. Dále je potřeba říci, že dokud nebude stanoven okruh společně posuzovaných osob, není možné rozhodnout o nároku na samotný přídavek na dítě.
Prakticky můžete situaci řešit tak, že podáte žádost o přídavek na dítě, kdy žadatelem budete Vy a do kolonek nezletilé nezaopatřené děti uvedete dceru Denisu a syna Martina. Do kolonky ostatní osoby, které s dítětem/dětmi patří do okruhu společně posuzovaných osob, napíšete dceru Danielu. Vaše dcera Daniela podá vlastní žádost, kdy ona se uvede jako žadatel, a Vás a své dva sourozence uvede do kolonek ostatní osoby, které s dítětem/dětmi patří do okruhu společně posuzovaných osob. Takže budete mít dvě žádosti o přídavek na dítě a v každé z nich musí být uvedeny celkem čtyři osoby. K těmto žádostem je potřeba přiložit doklady o výši ročního příjmu. Na období od 1.10.2010 do 30.9.2011 se prokazují příjmy za rok 2009, a jedná se o příjmy, které jsou uvedeny v § 5 zákona o státní sociální podpoře. U Vás předpokládám, že si doklad necháte potvrdit svým zaměstnavatelem a dále uvedete přijaté výživné (pokud jste neměla ještě jiný příjem). Případné nemocenské dávky a rodičovský příspěvek nemusíte dokládat, úřad práce si je zjistí z úřední činnosti. Co se týká dětí, pokud neměly příjem, doklad o výši ročního příjmu není nutné vyplňovat, ale je možné, že dcera Daniela bude muset vyplnit tento doklad kvůli výživnému pro svoji osobu. Pokud jde o příjem z tzv. brigády, je důležité, zda tuto výdělečnou činnost vykonávala Vaše dcera Denisa pouze v době školních prázdnin (červenec a srpen) nebo i v jiném období roku. Částky za prázdninové měsíce se totiž u dětí nepovažují za příjem a z případných celoročních příjmů dítěte se odečítají. Vaše dcery musí doložit také potvrzení o nezaopatřenosti, v jejich případě se bude jednat o potvrzení o studiu. Zároveň s těmito všemi „papíry" byste měla Vy a Vaše dcera (protože je zletilou žadatelkou) podat žádost o neposuzování osoby (osob) v okruhu společně posuzovaných osob. Tato žádost nemá předepsanou formu, tzn. že ji můžete formulovat samy na nějaký papír, ale většina pracovišť státní sociální podpory má k tomuto účelu vytvořen vlastní formulář, takže v takovém případě můžete využít i této možnosti. K žádosti o neposuzování přiložíte popř. i navrhnete důkazy, které podpoří Vaše tvrzení, že s otcem (otci) dětí déle jak tři měsíce nežijete. Úřad práce poté rozhodne, zda Vám vyhoví nebo nevyhoví, a podle toho bude pokračovat v řízení o přídavku na dítě.
Závěrem uvádím, že nárok na přídavek na dítě vzniká, pokud měsíční příjem rodiny nepřesáhl částku součinu životního minima rodiny a koeficientu 2,40. V případě, že by okruh společně posuzovaných osob byl posouzen dle faktického stavu, tj. Vy a tři děti, tak životní minimum Vaší rodiny činí 8980 Kč, nárok na dávku vzniká při měsíčním příjmu rodiny do výše 21552 Kč. V případě, že by za rodinu byl s Vámi a dětmi považován i Váš druhý partner, životní minimum činí 11580 Kč, nárok na dávku vzniká při příjmu do výše 27792 Kč.

Ing. Pavlína Hedererová
vedoucí odboru státní sociální podpory
Úřad práce v Olomouci


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

10.12.2010

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359