Asekol_cervene_k_965x100px__04

ZALOŽENÍ ŽIVNOSTENSKÉHO LISTU PŘI POBÍRÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU

Autor: odpověď - JUDr. Vlasta Víghová, Wolters Kluwer ČR, a. s.

DOTAZ Z PORADNY - Mám 2 děti - 6 let a 3 roky. Jsem doma s druhým dítětem, na které pobírám RP (+ přídavky na obě své děti) do doby 4 let dcery( 22.09.2011), dcera chodí každý den do školky na 4 hodiny. Při obou mých dětech jsem měla zánik nároku na PPM.
Nyní si chci poprvé ve svém životě založit živnostenský list a pracovat na něj. Chci se tedy zeptat zda můžu nadále čerpat RP a přídavky, zda jsem povinna platit sociální a zdravotní pojištění, popřípadě jakou částku nebo zda můžu mít ŽL na tzv. vedlejší činnost, co to vlastně obnáší a jestli se u toho platí sociální + zdravotní? Jaké náklady jsou s tím spojené?


Související předpisy:
zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění p. p.
zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezp. a příspěvku na státní politiku zam., ve znění p. p.
zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění p. p.
zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění p. p.
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění p. p.
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění p. p.

Odpověď:
Dotaz zahrnuje velké množství samostatných dílčích dotazů, které bohužel nelze z hlediska rozsahu odpovědi zodpovědět v celé šíři. Pokusím se proto alespoň o obecnou zjednodušenou odpověď.
Rodičovský příspěvek i přídavek na dítě patří mezi tzv. dávky státní sociální podpory upravené zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Přídavek na dítě je dávkou, která je poskytována v závislosti na výši příjmu, konkrétně dle § 17 zákona o státní sociální podpoře platí, že „Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40." Výnosy z živnostenského podnikání se podle § 5 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona o státní sociální podpoře považují za příjmy pro účely stanovení tzv. rozhodného příjmu. S ohledem na to tedy nelze vyloučit, že v důsledku dosažení výnosů tazatelky z živnostenského podnikání, může zaniknout jejímu nezaopatřenému dítěti nárok na přídavek na dítě.
Rodičovský příspěvek je naopak dávkou, která není poskytována v závislosti na výši příjmu. Podstatou rodičovského příspěvku je skutečnost, že příjemce tohoto příspěvku - rodič dítěte - po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě. Podle § 31 odst. 3 písm. a) zákona o státní sociální podpoře se podmínka osobní celodenní péče považuje za splněnou také tehdy, jestliže rodič zajistil péči o dítě jinou zletilou osobou (nejde-li o případy uvedené v § 30b odst. 2) zákona) v době, kdy je výdělečně činný. Rodičovský příspěvek tedy může tazatelce na dítě za určitých okolností náležet bez ohledu na to, zda bude mít nějaký příjem z živnostenského podnikání.
Pokud tazatelka začne podnikat (na základě živnostenského oprávnění), bude se na ni vztahovat § 3 odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, podle něhož platí, že „osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pokud jsou účastny důchodového pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění, a za podmínek stanovených tímto zákonem též zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti; osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na nemocenské pojištění, pokud jsou účastny nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění."
Podrobnosti ohledně důchodového pojištění upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Podle § 9 odst. 2 a 3 zákona o důchodovém pojištění se za osobu samostatně výdělečně činnou považuje mimo jiné osoba provozující živnost na základě oprávnění podle živnostenského zákona. Podmínky, kdy lze samostatnou výdělečnou činnost považovat za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost stanoví § 9 odst. 6 až 8. Podmínky účasti osob vykonávajících hlavní anebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost na důchodovém pojištění jsou podrobně uvedeny v § 10 zákona o důchodovém pojištění.
Podrobnosti ohledně nemocenského pojištění upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Podle § 2 písm. b) tohoto zákona platí, že osoby samostatně výdělečně činné se účastní nemocenského pojištění dobrovolně.
Problematiku zdravotního pojištění upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Podle § 5 písm. b) bod 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění je plátcem pojistného též osoba provozující živnost. Na tazatelku se nicméně může vztahovat ustanovení § 7 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění, které vymezuje, v kterých případech je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát. Stát je plátcem pojistného např. za osoby, které jsou příjemcem rodičovského příspěvku aj. Za určitých okolností však mohou být plátcem pojistného stát i osoba, za niž je plátcem pojistného stát (§ 7 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění).
Orientace ve shora uvedených právních předpisech rozhodně není jednoduchá, proto lze tazatelce jednoznačně doporučit, aby se s žádostí o konkrétní informace obrátila na příslušnou správu sociálního zabezpečení a na příslušnou zdravotní pojišťovnu.
Podmínky a postup při zakládání živnostenského oprávnění upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, tzv. živnostenský zákon. Postup se liší podle toho, zda tazatelka bude žádat o oprávnění k výkonu tzv. živnosti ohlašovací nebo živnosti koncesované. V podrobnostech lze odkázat na živnostenský zákon, popř. lze doporučit tazatelce, aby se podrobněji informovala na živnostenském úřadě.

Další informace najdete také zde (pozn. redakce):

http://www.jakpodnikat.cz/zivnostensky-list-ziskat.php

JUDr. Vlasta Víghová, Wolters Kluwer ČR, a. s., www.otazkyodpovedi.cz


Související odkazy:

PORADNA - RODIČ A PRÁCE

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

10.12.2010

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359