Asekol_cervene_k_965x100px__04

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ PO RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ

Autor: odpověď - JUDr. Vlasta Víghová, Wolters Kluwer ČR, a. s.

DOTAZ Z PORADNY - V červnu mi skončila rodičovská dovolená po třech letech, které jsem si sama zvolila. Na zdravotní pojišťovně jsem vyplnila čestné prohlášení, že dítě může do školky jen na 4 hodiny a já můžu dále pečovat o dítě bez příspěvku, ale i bez placení nemocenského pojištění. Na OSSZ mi řekli, že u nich to takto neplatí a vyměřili mi základ pojištění již od července zpětně. Je tento postup správný? Před nástupem na MD jsem byla 5 let zaměstnaná, ale firma během RD zkrachovala a nejsem tedy v žádném zaměstnaneckém poměru. Změní se nějak pohled na tuto situaci, když budu mít aktivní živnostenský list? Budu muset též začít s platbou pojistného?


Související předpisy:
zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezp. a příspěvku na státní politiku zam., ve znění p. p.
zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění p. p.
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění p. p.

Odpověď:
Pod pojmem sociální pojištění se rozumí tzv. nemocenské pojištění a důchodové pojištění. Problematiku pojistného na nemocenské a důchodové pojištění (tzv. pojistné na sociální zabezpečení) upravuje zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
V ustanovení § 3 zákona č. 589/1992 Sb. je uvedeno, kdo je poplatníkem pojistného na sociální zabezpečení, tj. kdo je povinen pojistné platit. Poplatníkem pojistného jsou dle zákona zaměstnavatelé a zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění nebo pouze důchodového pojištění. Za zaměstnance se dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb. považují i některé jiné osoby než zaměstnanci v klasickém pracovním poměru, např. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti, pěstouni vykonávající pěstounskou péči, za podmínek uvedených v zákoně někteří členové družstev atd. Poplatníkem pojistného jsou dále za podmínek uvedených v § 3 odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb. osoby samostatně výdělečně činné. Povinnost platit pojistné mají dle § 3 odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb. též osoby, které se dobrovolně důchodově pojistily.
Pokud tazatelka nesplňuje podmínky žádné ze shora uvedených kategorií poplatníků pojistného na sociální zabezpečení, neměla by dle mého názoru mít povinnost pojistné platit.
Pokud tazatelka uvádí, že se zdravotní pojišťovnou sepisovala čestné prohlášení týkající se péče o dítě, pravděpodobně se toto prohlášení vztahuje nikoliv k problematice nemocenského pojištění, jak je uváděno v dotazu, ale k problematice tzv. zdravotního pojištění. Podle zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění totiž platí, že za určité osoby platí pojistné na zdravotní pojištění stát. Podle § 7 odst. 1 písm. l) uvedeného zákona č. 48/1997 Sb. platí stát pojistné mimo jiné za „osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené
v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti".
U pojistného na zdravotní pojištění a u pojistného na sociální zabezpečení se tedy uplatňují jiné principy. Pojistné na sociální zabezpečení stát za osoby nevykonávající výdělečnou činnost neplatí.
Dovoluji si tazatelce doporučit, aby navštívila příslušnou správu sociálního zabezpečení a informovala se podrobně o tom, z jakého důvodu se OSSZ domnívá, že by tazatelka měla platit pojistné na sociální zabezpečení. Je možné, že OSSZ považuje tazatelku za osobu dobrovolně důchodově pojištěnou, neboť osoby pečující o děti se za daných okolností často dobrovolně důchodově pojišťují.
Pokud tazatelka začne podnikat (na základě živnostenské oprávnění), bude se na ni vztahovat § 3 odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., podle něhož platí, že „osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pokud jsou účastny důchodového pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění, a za podmínek stanovených tímto zákonem též zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti; osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na nemocenské pojištění, pokud jsou účastny nemocenského pojištění podle předpisů  o nemocenském pojištění." V podrobnostech lze tazatelce doporučit, aby se informovala na příslušné správě sociálního zabezpečení.

JUDr. Vlasta Víghová, Wolters Kluwer ČR, a. s., www.otazkyodpovedi.cz


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

13.12.2010

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359