Asekol_cervene_k_965x100px__04

JAK SE POSUZUJÍ PŘÍJMY PRO NÁROK NA PORODNÉ

Autor: odpověď - Ing. Pavlína Hedererová, KM SSP Olomouc

DOTAZ Z PORADNY - Chtěla bych se zeptat, za jaké období se sčítají platy potřebné k výpočtu nároku na porodné. Dočetla jsem se, že údajně za poslední čtvrtletí - tzn. v mém případě (porod 3.3.) za posl. tři měsíce před porodem, tudíž prosinec 2010 + leden a únor 2011?
Mám závislou činnost a jsem také OSVČ, ale PPM mi bude uznána a vypočtena pouze ze závislé činnosti. Bude porodné vypočteno také pouze z této činnosti? Od počátku těhotenství - tedy od června 2010 nemohu činnost OSVČ z důvodu nevhodnosti práce (neschopenky) vykonávat a jsem tedy odkázána pouze na výdělek 4200,- čistého v činnosti závislé. Bude se tedy do výpočtu nároku na porodné započítávat mé daňové přiznání za rok 2010? Nebo za rok 2009? Nebo jen poslední 3 měsíce z roku 2010? Pokud ano, mám doložit pouze příjmy bez odečtení nákladů , nebo po tomto odečtení?
Jinak jsem samoživitelkou, jelikož s otcem dítěte nejsme oddáni a nežijeme doposud ve společné domácnosti - předpokládám, že tedy výdělky nastávajícího tatínka s tím nemají nic společného a do nároku na porodné se tedy nezapočítávají?
Dostala jsem dvě rozdílné informace: a) že se posuzuje příjem i otce dítěte, přestože spolu nežijeme ve společné domácnosti b) že se každopádně k jeho příjmu nepřihlíží.


Příjmy pro posouzení nároku na porodné jsou příjmy za kalendářní čtvrtletí, které předchází čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, příklad: dítě se narodí v březnu 2011, což je v prvním čtvrtletí 2011, tzv. rozhodnými příjmy budou příjmy za 4. čtvrtletí 2010 tj. říjen, listopad, prosinec 2010. Do příjmů se zahrnují všechny (a pouze tyto) příjmy, které jsou uvedeny v § 5 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Z tohoto ustanovení vyplývá, že jak příjmy ze závislé činnosti tak příjmy z podnikání jsou započitatelnými příjmy pro účely posouzení nároku na dávku. Co a jak uvést do příjmů? Nejlepším návodem je Doklad o výši čtvrtletního příjmu, který získáte na kterémkoliv pracovišti státní sociální podpory nebo si jej můžete stáhnout z webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz, v sekci státní sociální podpora jsou umístěny i elektronické formuláře, a který k žádosti o porodné budete muset přiložit. Co se týká příjmů ze závislé činnosti, tyto Vám potvrdí Váš zaměstnavatel ať už přímo v tomto dokladu v části D1 nebo na nějakém jiném „papíru", který bude obsahovat požadované údaje a který k Dokladu o výši čtvrtletního příjmu přiložíte jako přílohu. Co se týká dávek nemocenského pojištění, tyto si úřad opatří sám elektronickou cestou v případě, že Vám je vyplácela okresní správa sociálního zabezpečení, Vy pouze v dokladu musíte vyznačit, zda jste tyto dávky pobírala. Pokud jde o příjmy z podnikání, může nastat několik variant zápočtu těchto příjmů, které nejsem schopna detailně rozepsat, protože neznám právě Vaše vstupní údaje, které jsou požadovány po každé OSVČ (v dokladu se jedná o nejobsáhlejší písmeno I), aby zápočet příjmů mohl proběhnout korektně. Obecně je možné říci, že za OSVČ je pro účely dávek státní sociální podpory považována osoba, která je jako OSVČ přihlášena na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení pro účely důchodového pojištění a čtvrtletní příjem OSVČ je úřady zpravidla zjišťován z daňového přiznání elektronickým způsobem (zjištěný příjem za rok se pro čtvrtletí stanoví jako průměr). Pro období 1.7.2010 až 30.6.2011 je pro účely dávek státní sociální podpory (porodného a příspěvku na bydlení) uvažován příjem OSVČ roku 2009 (což se Vás zřejmě týká). Pokud tedy dáte úřadu práce (pracovišti státní sociální podpory) souhlas s tím, aby si zjistil výši Vašich příjmů na finančním úřadě, nemusíte standardně dokládat tyto příjmy. Pokud jste v roce 2009 z titulu OSVČ platila zálohy na pojistné na sociální zabezpečení (OSSZ) nebo jste platila z titulu OSVČ pojistné na veřejné zdravotní pojištění (Vaší zdravotní pojišťovně), tyto platby by měly být od Vašeho „podnikatelského" příjmu odečteny. Pokud tomu tak bylo, k dokladu byste měla přiložit potvrzení OSSZ a zdravotní pojišťovny. Pokud jste měla po celý rok 2009 i zaměstnání, je pravděpodobné, že jste byla pojištěna z titulu závislé činnosti a jako OSVČ jste zálohy neodváděla. Pokud byste si nebyla jistá tím, jak přesně Doklad o výši čtvrtletního příjmu vyplnit, obraťte se na pracoviště státní sociální podpory (nejlépe podle místa Vašeho trvalého pobytu), kde by Vám měli být nápomocni. Co se týká poslední části Vašeho dotazu tj. kdo bude v dávce porodné započítán jako rodina: jako u všech ostatních dávek státní sociální podpory testovaných na příjem, zákon o státní sociální podpoře při posuzování složení rodiny taxativně vyjmenovává (v § 7 odst. 2 a 3), kdo se považuje za rodinu. Ve Vašem případě by se standardně jednalo o dva rodiče a dítě. Pokud otec dítěte nebude uveden v rodném listě dítěte, dítě tak má jen jednoho rodiče, potom byste rodinu tvořila Vy a dítě. Pokud Vaše dítě bude mít v rodném listě uvedeného i svého otce, ale přitom s otcem dítěte faktickou rodinu netvoříte, můžete podle ustanovení § 7 odst. 6 zákona o státní sociální podpoře požádat úřad práce, který bude o porodném rozhodovat, o neposuzování otce dítěte v okruhu společně posuzovaných osob (tzv. vyloučení). Tato žádost nemá předepsanou formu, tzn. že ji můžete formulovat sama na nějaký papír, ale většina pracovišť státní sociální podpory má k tomuto účelu vytvořen vlastní formulář, takže v takovém případě můžete využít i této možnosti. K žádosti o neposuzování přiložíte popř. i navrhnete důkazy, které podpoří Vaše tvrzení, že s otcem dítěte déle jak tři měsíce nežijete. Zákon o státní sociální podpoře ani žádný jiný právní předpis neuvádí, jaké konkrétní důkazy mají být předloženy. Úřad práce poté rozhodne, zda Vám vyhoví nebo nevyhoví, a podle toho bude pokračovat v řízení o porodném. Pokud by Vaší žádosti o „vyloučení" nebylo vyhověno, proti rozhodnutí, které v této věci obdržíte, se můžete odvolat. Dále je potřeba říci, že dokud nebude stanoven okruh společně posuzovaných osob, není možné rozhodnout o nároku na dávku tj. o porodném samotném.

Ing. Pavlína Hedererová
vedoucí odboru státní sociální podpory
Úřad práce v Olomouci


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

13.1.2011

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359