Asekol_cervene_k_965x100px__04

NEMOCENSKÉ PŘED PORODEM A PO PORODU A VOLBA VARIANTY RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU

Autor: odpověď - Ing. Pavlína Hedererová, KM SSP Olomouc

Nyní jsem na RD (3letá varianta-7600 měsíčně), mám dvouletého syna, RD mi končí v prosinci 2011. Čekám nyní další dítě s termínem porodu 18.8. 2011. Během RD se synem jsem zaregistrována jako OSVČ vedlejší, přivydělávám si, byť jen velmi malou částku měsíčně (asi 3000 Kč), tudíž neplatím ani sociální pojištění. Bohužel neplatím ani nemocenské a bylo mi sděleno, že pokud žena nesplňuje oněch 270 dnů placení nemocenského pojištění (můj případ), ale nemocenské pojištění si platí kratší dobu, má nárok na nemocenskou dávku 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu a zároveň má nárok na výběr varianty rodičovského příspěvku (tj. mohu si vybrat i 3 roky, zatímco kdybych si nemocenské nezačala platit vůbec, bylo mi sděleno, že bych musela nastoupit automaticky na rodičovskou 4-letou dovolenou).
Zajímá mě:
1.) Od kdy nejpozději tedy musím začít nemocenskou platit, aby mi na dávku 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu vznikl nárok? Termín porodu mám 18.8.
2.) Jak dlouho musím tuto nemocenskou platit? Pouze do těch 6 týdnů před porodem a pak už nemusím? A musím současně s nemocenskou platit i sociální?
3.) Jakou částku tedy budu dostávat ode dne porodu? Pouze nemocenskou? Nebo i rodičovský příspěvek 7600?


OSVČ má nárok na nemocenské při splnění několika podmínek:
1.) musí být podána přihláška k dobrovolnému nemocenskému pojištění dle ustanovení § 13 odst. 1 ZNP
2.) současně musí být zaplaceno pojistné na nemocenské pojištění, jehož výše je stanovena sazbou 2,3 % z vyměřovacího základu uvedeného v 5b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném. Minimální měsíční pojistné pro rok 2011 činí 92 Kč a je spatné od 1. do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, za který se pojistné platí.
3.) Další podmínkou pro vznik nároku na nemocenské je účast na nemocenském pojištění OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti. (§ 24 ZNP)

V daném případě by musela být OSVČ přihlášena k nemocenskému pojištění nejpozději ode dne 7. 4. 2011, pokud požaduje nastoupit na nemocenské v souvislosti s těhotenstvím a porodem 6 týdnů před porodem tj. od 7. 7. 2011, který je plánován na 18. 8. 2011.
Pro případ, že by mohlo dojít k předčasnému porodu, doporučujeme přihlásit se k nemocenskému pojištění dříve než 7.4. 2011.

V této souvislosti je nutné OSVČ upozornit, že přihlášením k nemocenskému pojištění se stává její výkon činnosti HLAVNÍM, i přesto, že trvají důvody pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti (tj. pobírání rodičovského příspěvku).
Z důvodu výkonu hlavní činnosti musí být OSVČ účastna povinně i důchodového pojištění od měsíce, ve kterém vznikla účast na nemocenském pojištění, a proto od tohoto měsíce musí odvádět zálohy na pojistné na důchodové pojištění v minimální výši platné pro rok 2011 tj. 1 807 Kč za měsíc.

Nemocenské pojištění musí být zaplaceno i za kalendářní měsíc, ve kterém OSVČ případně nastoupí dočasnou pracovní neschopnost (dále jen DPN). V daném případě, kdy by byl nástup na DPN 7. 7. 2001, tak i za měsíc červenec musí být pojistné na nemocenské i důchodové pojištění zaplaceno, neboť DPN netrvá po celý kalendářní měsíc.

Výši dávky určuje výše zaplaceného pojistného za rozhodné období.
Např. nemocenské pojištění od 4/2011 (nejlépe od 1. dne v měsíci),
pojistné na nemocenské pojištění uhrazeno ve výši 300 Kč (měsíční základ = 13 044 Kč) / měsíc
a současně uhrazena záloha na pojistné na důchodové pojištění ve výši 3810 Kč (měsíční vyměřovací základ také 13 044 Kč)/ měsíc.

Při těchto platbách by denní výše nemocenské dávky činila 232 Kč.
Pro úplnost dodáváme, že nárok na nemocenské dávky vzniká OSVČ od 22. dne trvání DPN. OSVČ za prvních 21 dnů neobdrží žádnou dávku, neboť náhrada mzdy po dobu prvních 21 dnů náleží jen zaměstnancům.

UPOZORNĚNÍ: měsíční základ nemocenského pojištění nemůže být vyšší, než měsíční vyměřovací základ, ze kterého byla uhrazena záloha na pojistné na důchodové pojištění. Pokud by zálohy byly uhrazeny ve výši 1807 Kč (minimum) a platby na nemocenské pojištění alespoň ve výši 143 Kč, měsíční základ nemocenského pojištění by byl omezen na 6185 Kč měsíčně a denní výše nemocenské by činila 111 Kč.

Dle ustanovení § 30b odst. 4 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, má-li v rodině jeden z rodičů v kalendářním měsíci nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s těhotenstvím a porodem, rodičovský příspěvek náleží, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a těmito dávkami nemocenského pojištění.

Kolektiv autorů ČSSZ, www.cssz.cz


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

9.3.2011

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359