11488786

MOJE DÍTĚ JE LEVÁK A CHYSTÁ SE DO ŠKOLY

Autor: Jana Pivoňková

Na chvíli si představte, že jste přistáli na planetě, která je důmyslně zařízena tak, aby vyhovovala potřebám privilegované většiny - té většiny, jejímž členem vy nejste. Pak si představte, že obtíže, které máte, když se snažíte naučit a zvládnout i ty nejzákladnější dovednosti, se setkávají s nepochopením, odporem a hněvem. Přidejte k tomu přirozenou lidskou tendenci nedůvěřovat všemu, co se liší od normy a smíchejte to s notnou dávkou posměchu, kterou můžete čekat od svých vrstevníků. A také nezapomeňte přihodit emocionální dopad snah vašich rodičů a učitelů „opravit" vaše zdánlivě nenormální chování. Dochází vám humor? Ještě není konec....

Cesta_do_školy_400_normal

llustrační foto: archiv AZ RODINA.cz


Dál si představte, že od chvíle, kdy jste vstoupili na tuto podivnou planetu, jste nabádáni, aby jste nebrali v úvahu své přirozené sklony a přemáhali je. Ti tvorové, kteří si najdou čas na to, aby vás učili používat nástroje, navržené pro ně, si přinejlepším neuvědomují obtíže, které musíte překonávat.

A teď si představte, že tady nemluvíme celou dobu o vás, ale o vašem milovaném dítěti.

Snad to může znít přehnaně dramaticky, ale ještě nedávno to byl velmi realistický popis člověka s preferencí levé ruky v převážně pravostranně orientované společnosti. Naštěstí dochází ke změnám, situace se stále zlepšuje, ale před námi je stále spoustu práce. Čím více jako rodiče víte o svém levorukém dítěti, tím lépe pro vás i pro dítě. A je toho tolik, co se můžete o svém milém leváčkovi dozvědět a podpořit jej!

Stále totiž existuje mnoho lidí, kteří si neuvědomují odlišné potřeby a přednosti leváků - a jsou mezi rodiči, učiteli, trenéry a dokonce mezi terapeuty, kteří jsou frustrovaní nebo vystrašení, protože nechápou, proč má dítě v té či oné oblasti problémy. A přestože jsou již k dispozici kvalitní zahraniční publikace o této problematice, je i dnes ještě mnoho takových, kteří jsou neinformovaní.

Je dobré v sobě jako rodiči zakotvit zprávu o levorukosti svého dítěte a levorukosti obecně jako tu nejlepší. Příznivé je, že předsudky, které se po staletí iluzorně vytvářely, pomalu ztrácejí svou moc. Je důležité, aby levoruké děti nezažívali svoji orientaci jako problém. Leváci jsou členy „zvláštního společenství" a ve skutečnosti jim nevadí, že musí něco překonávat - prostě to zvládnou. Mají na to dispozice - je to jeden z jejich talentů. Leváci mají nárok a mohou prožít zdravé, šťastné životy, osvobozené od pout chybných informací, nezatížené skutečnými překážkami, které budou muset někdy překonávat. A s vaší podporou a citlivým přístupem to zvládnou mnohem lépe.

Co můžete udělat

Vaše chování jako rodiče v průběhu raných let vývoje dítěte a chápání jeho stranových preferencí může mít významné dlouhodobé dopady. Vystavujete své dítě extrémním teplotám? Dáváte jim brýle, když je nepotřebují? Nutíte jíst své právě narozené dítě svoji stravu? Určitě ne. Jako milující rodič především toužíte zajistit jeho potřeby, a pokud je to v jejich zájmu, splnit jim jejich rozumná přání.

Věřím, že když se necháme poučit o tématu leváctví, když si najdeme prostor a vynaložíme energii, které je třeba k určení přirozených sklonů našich dětí, a když jim poskytneme svou lásku a podporu, můžeme jim cestu životem velmi usnadnit.

Chystáme se do školy

První rok ve škole může být pro dítě vážnou zkouškou - a to i bez problémů, které s sebou leváctví někdy přináší. V této době se horizonty dítěte rozšiřují a začínají se vyvíjet nová témata sociálních dovedností. Mohlo by to být poprvé, co se vaše dítě ocitá na dlouhou dobu v péči někoho jiného, mimo dosah vaší uklidňující přítomnosti. Pokud se vašemu dítěti líbilo v mateřské škole, je to přinejmenším dobrý začátek. Také první školní roky jsou důležité, jsou kritickou dobou pro rozvoj sebedůvěry, sebeúcty a učebních dovedností. Naštěstí je toho mnoho, co můžete udělat, abyste svému dítěti pomohli se školními začátky.

Jak mluvit se svým levorukým dítětem

Prvním krokem k úspěšnému přechodu by měly být rozhovory o případných problémech, které mu nové prostředí přineslo. Navrhněte způsoby, jak na případné potíže reagovat, nezveličujte je a nevytvářejte tak zbytečnou nervozitu a stres. A také se nesoustřeďte jen na obtíže. Ve škole je mnoho věcí, na které se bude dítě těšit a které jej budou bavit. Snažte se vykreslit celkový obrázek jako zábavu a legraci. A co je nejdůležitější? Vysvětlete svému dítěti, že je naprosto správné požádat o pomoc, když cítí, že je něco v nepořádku nebo když má potíže se zvládnutím vybavení nebo pomůcek. Děti, které chápou, proč např. jejich spolužáci dokončují školní práce před nimi, tím budou pravděpodobně frustrovány daleko méně než ty, které si to neuvědomují.

Jak zvládat emoce

Řešení emocionálně náročných situací a zvládání frustrace, která z nich vyplývá, si zaslouží také svůj díl pozornosti. Nejlépe je dát dítěti vlastní dobrý příklad. Budete-li se snažit vyhnout výbuchům hněvu, když dítě vidí, že jste podrážděni, bude se snažit chovat také tak. To neznamená, že byste se mohli a měli vyhnout napjatým situacím. Jde o to, aby jste se pokusili zůstat klidní a snažili se najít „rozumné" řešení. Pamatujte, že děti se velmi rychle učí od lidí ve svém okolí. Pokud je to možné, snažte se mluvit se svým dítětem věcně a s myšlenkou na řešení problému, který frustraci způsobil. Může se stát, že se vždycky neovládnete. Mnoho lidí to nedokáže. Ale možná zjistíte, že když se soustředíte na to, jak naučit své dítě zvládat těžké situace v klidu, budete sami schopni si udržet náležitý nadhled.

Jak se vyrovnat s kritikou

Měli byste s ním také mluvit o tom, jak se vyrovnat s kritikou. Dejte mu příklady toho, co lidé obvykle kritizují a nabídněte logické, neemocionální reakce. Připomeňte mu a dejte důraz na to, že rozdíly jsou tím, co lidi odlišuje a ozvláštňuje - právě těchto jedinečných vlastností si všímáme a milujeme je u druhých. Jako příklad uveďte charakteristické rysy, které milujete na svém dítěti nebo na partnerovi. Posilujte myšlenku, že když lidé kritizují ostatní, je to často proto, že ještě nemají dostatečně „vypěstované" porozumění, nemají dobrý pocit sami ze sebe nebo se potřebují nad někoho vyvyšovat. Ujistěte své dítě, jak je vám i celé vaší rodině drahé. Připomínejte mu všechny jeho kvality a vlastnosti, na které jste pyšní. Dejte mu najevo, že jste vždy připraveni a ochotni pomoci, jakmile se vynoří nějaké trable, a že je zcela v pořádku, když za vámi přijde s jakýmkoliv problémem.

Jak zvládat „jiný režim" při školních dovednostech a vztah s učiteli

Levorukým dětem dá možná zpočátku trochu víc práce zvládat školní dovednosti a některé jim budou trvat déle. Ujistěte se, že si to učitelé uvědomují a že tuto skutečnost včleňují do svého přístupu k vašemu dítěti. V každém případě stojí za to dojít na začátku školního roku do školy a seznámit se s učiteli. Nevyslýchejte je a nepojímejte tuto svou návštěvu jako „interview". Veďte s nimi dialog o škole, ptejte se na jejich kvalifikaci a zkušenost s levorukými a snažte se vyvolat srdečné vztahy. Dejte jim na vědomí, že je vaše dítě levák a zdůrazňujte, že chcete na vedení vašeho dítěte plně spolupracovat. Ještě dnes se stává, že i odborní učitelé nemají příliš velké povědomí, jak přistupovat a vést levoruké dítě. Pomozte jim v tom. Děláte to hlavně pro klidný, zdravý a přirozený růst svého dítěte. Dobrý vztah s učitelem je základ, který vám pomůže v náročnějších situacích. Není nic horšího než konfliktní vztah učitel - rodič. To platí i v ostatních zájmových činnostech - v kroužcích, při sportu, při odjezdu na letní tábory aj.

Výběr a hledání vhodného vybavení do školy

Bývaly časy - a není to tak dávno - kdy lidé neměli jinou možnost než přijmout pomůcky pro praváky, které jim jejich místní škola doporučila nebo sama dodala. Někde se to děje dodnes. Prosadit si např. písanky pro leváky je někdy „pěkná fuška", jak napsalo pár maminek. Proto je důležité být informován a umět si prosadit a dostatečnými „slušnými" argumenty odůvodnit svoji snahu. Určitě se to dřív nebo později vyplatí. Pomůcky a potřeby pro leváky už jsou v ČR dostupným artiklem. A až ostatní prodejci zjistí, že jsou opravdu potřeba a že existuje internetový obchod http://prolevaky.cz/ a stále funguje - přidají se. Podpoří spolu s námi kvalitnější život pro české leváky a přístup k nim.

Co je ještě důležité?

Nic z výše uvedeného nebude mít dostatečný efekt bez podporujícího okolí. Proto citlivě zapojte celou rodinu, abyste na dítě působili jednotně. Spíše, než abyste se dohadovali, jak to bývá v českých rodinách zvykem - kdo, co, kdy, jak, komu a za co - se konstruktivně domluvte a táhněte "za jeden provaz".

A nejen v přístupu k levorukým dětem.

Zdroj:

http://prolevaky.cz/

Na AZ RODINA.cz zveřejněno 28.3.2011

Azrodina_portal_250x250
11499230

Za staré mobily do jihlavské ZOO

Děti uspořily recyklací 40 bazénů vody, za odměnu jedou do ZOO Soutěžní klání základních škol z celé republiky ve sběru mobilních telefonů proběhlo pod názvem Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu. „Ze 121 škol bylo svezeno a předáno k recyklaci 9 412 kusů mobilních telefonů,“ uvedla Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, společnosti, která soutěž organizuje. „Děti ekologickou likvidací mobilů pomohly uspořit vodu, která by například více než čtyřicetkrát naplnila oba bazény sportovního multifunkčního objektu Evžena Rošického v Jihlavě,“ dodala Dana Duchečková, tisková mluvčí společnosti ASEKOL.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! - DÍKY RADKOVI BANGOVI A AV MEDIA

Radek Banga inspiruje mladé lidi k životu bez drog, násilí a dalších variant rizikového chování. Program Když chceš, tak to dokážeš! mělo i díky AV MEDIA v letošním školním roce možnost slyšet téměř 9 000 žáků a studentů z celé České republiky.

Zlatý Ámos 2018 & Mlékárna Valašské Meziříčí

Podporou mladých lidí se Mlékárna Valašské Meziříčí zabývá dlouhodobě. Propaguje zdravý životní styl spojený s pohybem a vyváženým stravováním. Nechyběla tedy logicky ani při podpoře prestižní ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos, protože osobnost učitele považuje při výchově dětí za zcela zásadní. Svými produkty podpořila už krajové semifinále ve Zlínském kraji. Čerstvé kysané výrobky a jogurty nechyběly pak ani na celorepublikovém finále Zlatého Ámose. Voucher na zdravé a chutné produkty z Valašska si odnesl vítěz 25. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky. Zlatým Ámosem se stal David Turek ze Základní školy v České Kamenici. Lucii Bakalovou pak vybrala dětská porota jako dětskou Ámosku, ta voucher od Mlékárny Valašské Meziříčí obdržela také. Zlatého Ámose vybrala porota v čele s Janem Cimickým na základě vystoupení ve finále, které přijeli podpořit nejen jeho žáci, ale i příznivci dalších pěti finalistů. Finálové kolo moderoval známý tanečník a moderátor Jan Onder.

Bambini litera 2018. Když děti píšou pohádky

Rodí se další výjimečná pohádková knížka – výsledek již třetího ročníku soutěže pro malé spisovatele Bambini litera. Zapojit se do ní mohou žáci prvního stupně základních škol, kteří mají fantazii a chuť promítnout ji do příběhů. Co je na Bambini litera úžasné? Děti, které dosud psaly pohádky jen tak pro radost „do šuplíku“, je mohou ukázat ostatním v knížce, která se i letos objeví na předvánočním trhu.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ!

HUDEBNÍ PROGRAM zaměřený na PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ úspěšně probíhá již od r. 2011, kdy vznikl pod záštitou zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Moniky Šimůnkové. RADOSLAV "GIPSY" BANGA se s žáky a studenty podělí o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivuje je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování.

PODÍVEJTE SE NA VIDEOKLIP JIŽNÍ SPOJKA

Je lepší dvojka nebo trojka?

Jak kondolovat na pohřbu a psát kondolenci

Ztráta člověka je bolestivou událostí jak pro nejbližší rodinu a přátele zesnulého, tak pro jeho širší okolí. Pokud jste se dozvěděli o úmrtí prostřednictvím smutečního oznámení, parte nebo od pozůstalých, je vhodné vyjádřit soustrast jeho nejbližším. Způsob kondolování se odvíjí od toho, zda se pohřbu účastníte osobně, nebo chcete kondolenci předat poštou.

UKAŽTE DĚTEM PESTROBAREVNÝ SVĚT

Víte, kolik odstínů zelené se objevuje ve světě kolem nás? Proč si muži pořád pletou růžovou a fialovou? Už v dětství je důležité naučit se barvy správně rozeznat a pojmenovat.

SKVĚLÝ RYCHLÝ MOUČNÍK PRO NEČEKANOU NÁVŠTĚVU VÁS NAUČÍ MARKÉTA PAVLEJE V GOURMET ACADEMY

Taky máte svých pár oblíbených moučníků, které jedete pořád dokola a chtěli byste zase překvapit něčím novým? Hledáte něco osvědčeného, co nedá moc práce, ale výsledek bude tak úžasný, že se po něm okamžitě zapráší? Přesně takový moučník jsem se naučila na Kurzu jarního pečení s Markétou Pavleje (v rámci Gourmet Academy). Galleta má navíc tu výhodu, že je velmi variabilní, takže při jednom pečení, uspokojíte i rozdílné chutě členů rodiny a hostů.

LEU BRAIN STIMULATOR - DIDAKTICKÁ HRA OD 4 DO 104 LET!

Zábavná a poutavá hra s pedagogicky vysokou hodnotou pro lidi všech věkových kategorií ( s výjimkou malých dětí do 3 let). U dětí stejně jako u dospělých je mozek stimulován různými způsoby a tímto je podporován ve svém vývoji. Díky velkému množství čím dále tím náročnějších úkolů a ještě mnohem vyššímu počtu variací her zůstane hra vždy výzvou, která znovu a znovu upoutá děti a dokonce i lidi ve vysokém věku.

DĚTI SE VE ŠKOLKÁCH SKVĚLE BAVÍ

Současné školky umí děti patřičně zaujmout. Stačí několik málo okamžiků a dítě si nové prostředí školky velice oblíbí. Školky totiž nabízí nejen seznámení se stejně starými dětmi, ale naučí je mnohé činnosti zábavnou formou, takže si ani nevšimnou, že se učí něco, co se jim bude v budoucím životě dost hodit.

NEWSLETTER bEDUin - TÝDENNÍ PRŮVODCE SVĚTEM VZDĚLÁVÁNÍ

Přináší inspirativní informace pedagogům, rodičům i všem ostatním, kteří se o vzdělávání zajímají. V aktuálním vydání se můžete např. podívat jaká jídla dostávají děti ve školních jídelnách v různých zemích světa nebo se dozvědět víc o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která nutí rodiče k očkování. Setkáváte se ve škole s nesnášenlivostí? Podívejte se na praktický manuál pro učitele Chci to řešit! Pokud se přihlásíte k odběru, můžete pravidelně dostávat informace k zajímavým tématům i v dalších týdnech.

HLEDÁTE DOBRÉ KURZY ANGLIČTINY, KTERÉ BAVÍ DĚTI I DOSPĚLÉ? ZKUSTE MORTIMER ENGLISH CLUB!

Výuka jazyků, konkrétně angličtiny může vypadat různě, a většinou tomu odpovídají i výsledky. Pokud nechcete pořád dokola začínat v nezáživných kurzech nebo odradit děti hned z počátku nudnou výukou, zkuste MORTIMER ENGLISH CLUB. Díky těmto kurzům se naučíte anglicky zábavně a všemi smysly. V nabídce jsou kurzy angličtiny pro děti, dospělé i seniory. Kurzy mohou být inspirací i pro všechny, kteří hledají zajímavou možnost pracovního uplatnění nebo podnikání.

FIRMY MOHOU RECYKLACÍ POMOCI DĚTEM Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ

ASEKOL ODSTARTOVAL PROJEKT VĚNUJ POČÍTAČ. Nezisková organizace ASEKOL od července spustila dlouhodobý projekt Věnuj počítač. Jde o akci na podporu sběru a recyklace počítačů a notebooků z firem po celé České republice. Firmy podle výzkumu totiž až v 80 % případů nakupují nové zařízení mnohem dříve, než staré skutečně doslouží. Tyto funkční přístroje chce ASEKOL po repasování předávat dětem z dětských domovů. Navíc zapojené firmy obdrží i certifikát společenské odpovědnosti.

PROČ ZAČÍT S EKOLOGICKOU VÝCHOVOU U DĚTÍ

Děti, které vidí rodiče, jak třídí odpad, to dělají samy. Naučí se to, protože rodiče odpad třídí. V rodinách, kde se odpad automaticky třídí, se takto nenápadně pěstuje "pečovatelský" vztah k přírodě. Ve školách pomáhají vzdělávací projekty společnosti ASEKOL.

Asekol_cervene_k_468x60px__05