Asekol_cervene_k_965x100px__04

JAK SE ČERPÁ NEMOCENSKÉ PŘED A PO PORODU, POZASTAVENÍ ŽL?

Autor: odpověď - kolektiv autorů ČSSZ, Ing. Pavlína Hedererová, KM SSP Olomouc

DOTAZ Z PORADNY - Jsem OSVČ a koncem května se mi narodí miminko. Nemám nárok na peněžitou pomoc v mateřství, ale na nemocenskou spojenou s porodem, která je 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu. Pokud tomu ale dobře rozumím, podle nových "pravidel" se mi nemocenská bude vyplácet až od 21. dne, tedy pouze 3 týdny před porodem?
Na nemocenskou spojenou s porodem se nastupuje 6 týdnů před očekávaným termínem porodu, ale jak to pak je, když se mimčo narodí v jiný termín? Stále platí 6 týdnů před a 6 týdnů po očekávaném datu porodu nebo se to nějak posouvá podle skutečného data porodu?
Chci si vybrat tříletou variantu rodičovské dovolené a při ní si pozastavit živnostenský list, tak bych se chtěla zeptat, kdy mohu ŽL pozastavit, jestli ihned po vyčerpání nemocenské spojené s porodem nebo kdy jindy a do kdy a kde musím nahlásit vybranou 3-letou variantu, když by se mi měla začít vyplácet ihned po čerpání nemocenské spojené s porodem, tedy 6 týdnů po porodu?


Odpověď:

Lékař vystaví dočasnou pracovní neschopnost (DPN) v souvislosti s těhotenstvím a porodem, pokud Vám nevznikne nárok na poskytování PPM a tuto skutečnost doložíte potvrzením příslušné správy sociálního zabezpečení. Lékař Vás přitom v této souvislosti může uznat práceneschopnou od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu (není-li již dříve důvod pro vystavení DPN). Nárok na výplatu nemocenského vzniká dle právní legislativy platné v roce 2011 až od 21. dne trvání DPN a může trvat až do uplynutí šestého týdne ode dne skutečného porodu (opět není-li nadále jiný důvod pro trvání DPN). Z uvedeného vyplývá, že v případě předčasného porodu se výplata nemocenského krátí.

Po skončení výplaty nemocenského v souvislosti s těhotenstvím a porodem, tj. uplynutím šesti týdnů po porodu, není-li jiný důvod pro trvání DPN, si můžete požádat o rodičovský příspěvek. V případě, že měsíční výše Vašeho nemocenského je nižší než výše rodičovského příspěvku, který by Vám byl poskytnut, můžete o výplatu rodičovského příspěvku požádat již ode dne narození dítěte a rodičovský příspěvek Vám bude vyplácen ve výši rozdílu mezi výší Vašeho nemocenského a výší rodičovského příspěvku.

Dávky státní sociální podpory, mezi něž patří i pobírání rodičovského příspěvku neposkytuje ČSSZ. O poskytování těchto dávek je nutno požádat místně příslušný Úřad práce v místě Vašeho trvalého pobytu. Výběr tříleté varianty je možné zvolit v případě, že rodiči vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem. Výběr musí být proveden nejpozději do devátého měsíce věku dítěte.

Výkon samostatné výdělečné činnosti nevylučuje možnost pobírání rodičovského příspěvku a není nutné pouze z tohoto důvodu pozastavovat samostatnou výdělečnou činnost, pokud ji chcete dále vykonávat. Pobíráním rodičovského příspěvku budete jako OSVČ splňovat podmínku pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, (§ 9, odst. 6 zákona č.155/1995 Sb. v platném znění). Při výkonu vedlejší činnosti vzniká povinnost platit pojistné na důchodové pojištění za kalendářní rok v případě, že daňový základ dosáhne výše zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění. V roce 2011 tato částka činí 59 374 Kč, pokud bude samostatná výdělečná činnost vykonávána po celý kalendářní rok. Od rozhodné částky se odečte 4 948 Kč za každý kalendářní měsíc roku 2011, ve kterém činnost vykonávána nebyla.

Pokud nechcete samostatnou výdělečnou činnost nadále vykonávat, je vhodné ukončit tuto činnost posledním dnem, za které Vám bude vypláceno nemocenské. Oznámení o ukončení činnosti je třeba doručit příslušné správě sociálního zabezpečení písemnou formou. Pro ukončení činnosti není předepsaný formulář, můžete využít nepovinný formulář, který získáte na příslušné správě sociálního zabezpečení nebo na webových stránkách ČSSZ - www.cssz.cz - OSVČ - Tiskopisy.

Kolektiv autorů ČSSZ, www.cssz.cz

Vzhledem k tomu, že žádost o dávku státní sociální podpory, tj. i o rodičovský příspěvek, můžete podat nejdříve dva měsíce předem, nic Vám nebrání v tom, abyste si ji podala na příslušném pracovišti úřadu práce http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/local hned po porodu. Datum, od kterého budete žádat o rodičovský příspěvek, může být dvojí: buď se jedná o den následující po dni, kdy Vám skončí nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, nebo je to od prvního dne následujícího kalendářního měsíce. Vše závisí na denní výši nemocenského, jehož rozsah si zaměstnanci útvaru státní sociální podpory zjistí sami na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení popř. ve spolupráci s ošetřujícím ženským lékařem. Samotnou žádost o rodičovský příspěvek můžete uplatnit maximálně tři měsíce zpětně. Co se týká volby délky čerpání rodičovského příspěvku, tam máte u tzv. tříleté varianty čas do devíti měsíců věku dítěte, popř. můžete „volbu" provést zároveň s podáním žádosti o rodičovský příspěvek.
Na závěr podotýkám, že rodičovskému příspěvku Váš živnostenský list „nevadí", tj. i při pobírání rodičovského příspěvku můžete vykonávat výdělečnou činnost, pouze po dobu výkonu této činnosti musíte zabezpečit péči o dítě jinou zletilou osobou, popř. můžete využít tzv. přípustného umístění dítěte v nějakém zařízení.

Ing. Pavlína Hedererová
vedoucí odboru státní sociální podpory
Úřad práce v Olomouci


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

1.5.2011

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359