Asekol_cervene_k_965x100px__04

CO DĚLAT, KDYŽ PRO DÍTĚ NENÍ MÍSTO VE ŠKOLCE

Autor: odpověď - Ing. Pavlína Hedererová, KM SSP Olomouc, Mgr. Dagmar Dítětová ÚP Brno-město a MPSV

DOTAZ Z PORADNY - 10.června 2011 mi končí 3letý RP, tudíž bych měla nastoupit do zaměstnání. Problém je ale v tom,že mi mého syna vezmou do školky až od září, do té doby nemám šanci. Nemám nikoho kdo by se mi o kluka postaral do té doby, abych do práce mohla nastoupit. Žádala jsem na sociálce prodloužení rodičovského příspěvku do srpna, abych se mohla řádně postarat o své dítě, ale bylo mi řečeno, že jsem si své již vyčerpala a že nemám na nic nárok. Nemůžu ale přece nechat 3lté dítě bez dozoru a jít do práce a zadarmo být doma taky nemůžu. Můžete mi prosím poradit, co mohu dělat?


Poslední výplata rodičovského příspěvku ve výši 7600 Kč u Vás proběhne v červenci 2011 (za červen), takže fakticky potřebujete překlenout období srpna a září (předpokládám, že zaměstnání od září budete mít a první výplatu obdržíte v říjnu). Protože z Vašeho dotazu není zřejmé, v jaké lokalitě žijete a jaké jsou příjmové možnosti (z Vašeho zaměstnání), není možné Vám doporučit nějakou konkrétní variantu řešení. Úplně nejlepší by bylo nastoupit po 10. červnu 2011 do svého zaměstnání a dítěti obstarat paní na hlídání, nemusí se jednat přímo o agenturní hlídací službu. Pokud by se Vám to nepovedlo, můžete ve Vaší situaci navštívit také příslušný pověřený obecní úřad a požádat o některé z dávek pomoci v hmotné nouzi. Předtím musíte mít požádáno o dávky státní sociální podpory, zejména o přídavek na dítě a příspěvek na bydlení (tam, odkud nyní pobíráte rodičovský příspěvek). Na závěr si Vás dovoluji upozornit, abyste nezapomněla upravit svůj „vztah" se zaměstnavatelem, pokud po třetích narozeninách syna nenastoupíte do práce. Rodičovskou dovolenou (podle Zákoníku práce) je možné čerpat nejdéle do tří let věku dítěte. Nejčastěji se rodiče v těchto případech dohodnou se zaměstnavatelem na „neplaceném volnu".

Ing. Pavlína Hedererová
vedoucí odboru státní sociální podpory
Úřad práce v Olomouci


Pokud nebudete v pracovním poměru, můžete být na základě osobně podané žádosti zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání. Spolu se žádostí o zprostředkování zaměstnání si může podat žádost o podporu v nezaměstnanosti. Pokud nebyla nikdy v evidenci úřadu práce, nebo byla a od poslední evidence uplynuly více než 3 roky, vznikl by Vám nárok na podporu v nezaměstnanosti a to započítáním náhradní doby zaměstnání, kterou je péče o dítě do 4 let věku. V tomto případě se podpora v nezaměstnanosti vypočítává jako násobek průměrné mzdy v národním hospodářství a v současné době činí 3499Kč první dva měsíce, 2799 Kč další dva měsíce a po zbytek podpůrčí doby 2566 Kč.

Mgr. Dagmar Dítětová, ÚP Brno-město


Vyjádření MPSV k celkové situaci:

Zřizování zařízení typu mateřské školy spadá plně do kompetence jednotlivých zřizovatelů, jimiž jsou především obce. Předškolní vzdělávání je pak plně v kompetenci ministerstva školství. MŠMT nyní navrhuje legislativní úpravu tzv. firemních školek (pro získání podrobnějších informací je potřeba obrátit se na tento resort).

V programovém prohlášení se vláda zavázala podpořit rozvoj firemních školek, alternativních předškolních zařízení typu mateřských a rodinných center, ale i institut sousedského hlídání, čímž se spektrum poskytovatelů služeb péče o děti v ČR rozšíří o alternativní typy vůči jeslím a mateřským školám. Vytvoří se tak podmínky pro rychlejší návrat pečujících rodičů k výdělečné činnosti.

V souvislosti s podporou prorodinných opatření a rozvoje služeb péče o děti podle tohoto programového prohlášení Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR připravuje návrh věcného záměru zákona o službách péče o děti, který obsahuje opatření k zavedení nových a rozvoji existujících služeb péče o děti. Účelem opatření je podpora sladění pracovního a rodinného života rodičů a udržení kontaktu se zaměstnáním v době péče o dítě a následný návrat k výdělečné činnosti. Materiálem ministerstvo reaguje mimo jiné na nedostatečné kapacity současných zařízení.

Jedná se o tato opatření:
- poskytovatel vzájemné rodičovské výpomoci - vytvoření nového typu služby péče o děti poskytované rodičem, který zároveň osobně, celodenně a řádně pečuje o vlastní dítě do 7 let věku;
- podpora služeb péče o děti v oblasti živnostenského podnikání;
- dětská skupina - vytvoření nového typu služby nepříležitostné a nekrátkodobé péče o děti poskytované na komerčním i nekomerčním základě v zařízení péče o děti;
- úprava odborné způsobilosti osob pečujících nepříležitostně a nekrátkodobě o děti v domácnosti dítěte;
- zavedení daňové uznatelnosti nákladů zaměstnavatele v souvislosti s poskytováním služeb péče pro děti svých zaměstnanců;
- zrušení bezplatnosti posledního roku předškolního vzdělávání;
- zvýšení procenta maximální možné finanční spoluúčasti zákonných zástupců dítěte na úhradě neinvestičních nákladů na předškolní vzdělávání.

V rámci aktuálně připravované novely zákona o státní sociální podpoře MPSV připravuje možnost pružnější volby čerpání rodičovského příspěvku. Předkládaná úprava umožní rodiči volit délku pobírání této dávky a její výši až do vyčerpání celkové částky 220.000 korun, maximálně však do čtyř let věku dítěte. Částka rodičovského příspěvku se bude moci podle aktuální situace rodiny měnit maximálně jednou za tři měsíce.
Oba zákony by mohly začít platit od příštího roku (účinnost návrhu zákona o službách péče o děti se předpokládá od 1. 7. 2012).

Nyní jsou možnosti rodičů omezenější, neboť variant, jak zajistit hlídání dítěte, je méně. Pokud dítě nelze umístit do školky, jednou z možností je obrátit se na své známé či příbuzné, kteří by byli ochotni v takto omezené době (několika málo měsíců) s hlídáním dítěte vypomoci.
Další možností, jak zajistit péči o dítě v době, než bude možné umístit dítě do mateřské školy, je využití soukromého sektoru v oblasti služeb péče o děti (tzv. chůvy nebo soukromého zařízení péče o děti). Nevýhodou těchto služeb bývá jejich vyšší finanční náročnost.
Další možností je využití nabídek jiných institucí, především nestátních neziskových organizací, (ale třeba i domů dětí a mládeže), které provozují např. dětské kluby, nebo nějaký typ volnočasových aktivit. Jelikož v době letních prázdnin často tyto instituce nabízí různé příměstské tábory a jiné aktivity pro zajištění právě hlídání dětí v době, kdy mateřské a základní školy jsou zavřené.

MPSV, www.mpsv.cz


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

5.5.2011

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359