ORGANIZACE PŘÁTEL EKOLOGICKÉHO ROZVOJE O.S.

Projekt ZVÍŘÁTKA LIDEM.CZ vznikl na základě zjištění, že dnešní nejmladší generaci je stále méně a méně dopřáván kontakt s přírodou... Projekt funguje na jednoduchém principu, kdy za přítomnosti živého zvířete (koza, prasátko, poník, králík, kuře, kachna apod.- typicky česká zvířata) jsou dětskému kolektivu, formou zábavného kontaktního programu, představovány základy vztahu člověka a zvířete. Hlavním pilířem činnosti občanského sdružení Oper o.s se staly návštěvy MŠ a ZŠ, kdy není nutno vytrhávat děti z jejich známého prostředí, což má příznivý vliv na jejich celkové vnímání programu.

Oper_o_normal

Vznik sdružení Oper o.s. a projektu Zvířátka lidem

Projekt Zvířátka lidem svoji činnost započal v září roku 2010 pod pracovním názvem Poníci do školek. Tehdy zakladatelé dnešního občanského sdružení Oper, navštívili děti z Fondu ohrožených dětí Klokánek v Litoměřicích v rámci programu Zdravého města Litoměřice - 30 dní pro neziskový sektor. Děti se seznámily s poníkem Lucinkou a se zajímavostmi ze světa zvířat. Následovaly návštěvy mateřských školek, kde již program probíhal dle předem připraveného konceptu. Během následujícíh několika měsíců pomalu vznikaly jasnější představy o možnostech jak rozvíjet u dětí ve školkách přirozený cit ke zvířatům a přírodě všeobecně.
V březnu 2011 se zakládá občanské sdružení OPER o.s. - organizace přátel ekologického rozvoje. Začínají se tvořit další programy a nabídka se rázem rozšiřuje i do základní škol a ostatních institucí. V dubnu 2011 již zaměstnává sdružení na plný úvazek lektorku pro práci se seniory a řeší další pracovní vztahy s ostatními zkušenými zájemci o spolupráci v oblastech komunikace s dětmi, mentálně postiženými lidmi apod. Aktivně se začíná podílet se spřátelenými organizacemi na pořádání akcí pro veřejnost, kde se prezentují především zvvířátka a v neposlední řadě začíná dělat první kroky pro zařazení do dotačních a grantových fondů. Tímto krokem by sdružení mělo dosahnout stavu, kdy programy nebudou zatěžovat rozpočty institucí ani rodičů a jejich provozní náklady budou zcela či alespoň z části hrazeny získanými prostředky.

PROGRAMY, DÍKY NIMŽ SE MŮŽEME SETKAT I S VÁMI:

Návštěva poníka
Návštěva kozy a prasátka
Návštěva králíků
Návštěva velblouda
Beseda Zvířata z farmy s maketami prasátek
a další

(Se všemi programy vyjíždíme za zájemci do mateřských školek, mateřských center, klubů, škol, speciálních ústavů i za zájemci z řad veřejnosti na zahrady jako užitečné spestření dětských oslav apod.)

Nápadů máme mnoho a aktivně pracujeme na konceptech dalších programů, ale budeme potěšeni i jakoukoliv připomínkou, radou či nápadem z řad rodičů a pedagogů!

Děkujeme za Váš zájem o naši činnost a dovolte nám Vás pozvat k prohlídce našich internetových stránek, kde se o nás dozvíte mohem více!

www.zviratkalidem.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

KŘÍDLA A KOŘENY

Síť mateřských center (Síť MC) vyhlašuje celoroční kampaň jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN.

www.kridla-koreny.cz
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359