Asekol_cervene_k_965x100px__04

ZRUŠIT RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK A ČERPÁNÍ RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ?

Autor: odpověď - JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a.s.

DOTAZ Z PORADNY - Se zaměstnavatelem jsem dohodnutá na rodičovské dovolené do 3 let věku dítěte. O tuto variantu jsem ÚP i požádala, začala ji čerpat, nicméně v průběhu mi přišlo z ÚP rozhodnutí o prodloužení RD na variantu 4-letou z důvodu doručení požadovaných dokumentů před termínem stanoveným pro jejich doručení. V současné době jsem se se zaměstnavatelem domluvila na výpovědi z důvodu zrušení pracovního místa k 1. dni po dovršení 3 let dítěte (zbytek měsíce budu „na překážkách", pak 2 měsíce výpovědní lhůta, pak 3 platy odstupného). Chtěla bych se zeptat, zda musím zrušit čerpání rodičovského příspěvku i rodičovské dovolené (neustále budu celodenně pečovat o dítě) a ke kterému datu. Nechci přijít o plat za dobu „na překážkách", ve výpovědní době ani o odstupné. Termín ukončení pracovního poměru nechci oddalovat.


Související předpisy:
§ 51, 52, 67, 191, 196, 208 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p. p.
§ 30-32 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění p. p.

Odpověď:
Rodičovská dovolená (dále jen "RD") a rodičovský příspěvek (dále jen "RP") jsou dva samostatné právní instituty, které spolu mohou, ale nemusejí vzájemně souviset. Čerpání RD upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen "ZP"). Právní úprava poskytování RP je obsažena v § 30 - 34 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. RD je důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance. Podle § 191 ZP je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu překážek v práci zde uvedených, mimo jiné i po dobu čerpání RD. K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost RD. RD se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let (§ 196 ZP).

Z uvedeného ustanovení ZP vyplývá, že RD lze čerpat maximálně do 3 let věku dítěte, kdežto RP lze za podmínek stanovených v zákoně poskytovat až do 4 let a ve výjimečných taxativně vymezených případech i déle (7, 10, 15 let). Nemohu posoudit okolnosti, za nichž bylo rozhodnuto o poskytování RP až do 4 let věku dítěte, protože neuvádíte žádné podrobnosti. Bez ohledu na tuto skutečnost RD skončí dnem, v němž vaše dítě dosáhne věku 3 let. Z dotazu vyplývá, že vám poté bude dána zaměstnavatelem výpověď pro nadbytečnost (zrušení pracovního místa) podle § 52 písm. c) ZP. Byla-li dána výpověď, skončí podle § 51 pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která činí nejméně 2 měsíce. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v ochranné době (§ 53), mimo jiné v době, kdy zaměstnankyně nebo zaměstnance čerpají RD. Ve vašem případě končí RD dnem dovršení 3let věku dítěte. Následující pracovní den jste povinna nastoupit zpět do zaměstnání a zaměstnavatel je povinen přidělovat vám práci sjednanou v pracovní smlouvě. Pokud tuto práci pro vás nebude mít, protože se vaše pracovní místo ruší, může vám dát shora uvedenou výpověď. Nevím, co máte na mysli tím, že do konce měsíce budete "na překážkách" a pak budou 2 měsíce výpovědní lhůty. Jestliže zaměstnavatel nebude pro vás mít práci podle pracovní smlouvy, půjde o překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 ZP, při níž vám náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Náhrada mzdy náleží po celou dobu, po kterou nebude zaměstnavatel schopen přidělovat práci sjednanou v pracovní smlouvě. Při skončení pracovního poměru (končí posledním dnem druhého měsíce výpovědní doby) vám přísluší odstupné podle § 67 ZP ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku.
Poskytnutí náhrady mzdy ve výši průměrného výdělku po zbývající dobu trvání pracovního poměru a odstupného při jeho skončení nemá vliv na pobírání RP. Podotýkám v této souvislosti, že nárok na RP má i rodič, který je výdělečně činný a dítě navštěvuje po omezenou dobu stanovenou v § 30b zákona o státní sociální podpoře jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení. Podmínka osobní celodenní péče o dítě se považuje též za splněnou, jestliže rodič zajistil péči o dítě jinou zletilou osobou (§ 31).

JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a. s., www.otazkyodpovedi.cz


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

12.7.2011

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359