Asekol_cervene_k_965x100px__04

PRACOVNÍ POMĚR NA DOBU URČITOU A RODIČOVSKÉ DÁVKY

Autor: odpověď - JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a. s.

DOTAZ Z PORADNY - S manželem plánujeme miminko a když vše dobře dopadne, termín porodu by měl být cca květen - červen 2012. Jsem zaměstnaná na dobu určitou do 30.4.2012. Zajímalo by mě, zda bych měla nárok na PPM a poté si vybrat délku RD. Slyšela jsem, že když budu před porodem nezaměstnaná, nebudu mít nárok na PPM (mateřskou) ale na RP. Jaký je v tom rozdíl a co to pro mě znamená? Co dělat od 1.5.2012. Hlásit se na ÚP?


Související předpisy:

§ 10, 15, 30-38 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění p. p.
§ 30 - 32 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění p. p.
§ 5 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění p. p.
§ 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
§ 191, 195, 196 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p. p.

Odpověď:

Peněžitá pomoc v mateřství (dále jen „PPM") je dávkou nemocenského pojištění, kterou upravuje § 32 - 38 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen „ZNP"). Podle § 32 odst. 2 je podmínkou nároku na PPM účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM. Podle § 34 odst. 1 podpůrčí doba u PPM začíná nástupem na PPM, který nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku osmého týdne do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Pokud pojištěnka tento den v tomto období neurčí, začíná podpůrčí doba od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Jestliže by k porodu došlo před stanoveným obdobím, nastává nástup na PPM dnem porodu.
Z výše uvedené úpravy a z obsahu dotazu vyplývá, že zřejmě nastoupíte na PPM před skončením pracovního poměru, tj. přede dnem 30. 4. 2012. Pokud byste otěhotněla později a nástup na PPM nastal až po skončení pracovního poměru, budete mít nárok na PPM, pokud bude splněna podmínka uvedená v § 15 odst. 2 ZNP. PPM náleží též, jestliže po zániku pojištění (pojištění zaniká dnem skončení pracovního poměru - § 10 odst. 1 písm. a) ZNP) došlo k nástupu na PPM v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniká v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Pokud splníte podmínku účasti na pojištění uvedenou v § 32 odst. 2 ZNP a k nástupu na PPM dojde během trvání pracovního poměru nebo v době 180 kalendářních dnů po jeho skončení, budete mít nárok na PPM po celou podpůrčí dobu, která činí 28 týdnů, popřípadě 37 týdnů, pokud byste porodila dvě nebo více dětí. Od nástupu na PPM do skončení pracovního poměru byste čerpala mateřskou dovolenou podle § 195 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP").
Rodičovská dovolená (dále jen "RD") a rodičovský příspěvek (dále jen „RP") jsou dva samostatné právní instituty. RD je důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance podle § 191 a 196 ZP. RP je dávkou státní sociální podpory upravenou v § 30 - 32 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Podle § 191 ZP je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu důležitých osobních překážek uvedených v tomto ustanovení, mezi nimi i po dobu mateřské dovolené a po dobu RD. K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost RD. RD se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy ditě dosáhne věku 3 let ( § 196 ZP).
Jestliže váš pracovní poměr skončí 30. 4. 2012 a poté budete nezaměstnaná, nelze hovořit o čerpání RD, která je překážkou v práci a proto přichází v úvahu jen po dobu trvání pracovněprávního vztahu. Před skončením podpůrčí doby pro poskytování PPM požádáte o poskytnutí RP. Podle § 30 odst. 1 zákona o státní sociální podpoře má nárok na RP rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. RP se poskytuje ve zvýšené, základní nebo snížené výměře na základě volby rodiče po dobu uvedenou v § 30 zákona. Výši RP stanoví § 32 v závislosti na době jeho poskytování, kterou rodič zvolil. Po skončení podpůrčí doby pro poskytování PPM budete na základě žádosti pobírat RP po dobu, kterou zvolíte a která může trvat až do 4 let ( ve výjimečných případech u zdravotně postiženého dítěte do 7, popřípadě 15 let).
Zprostředkování zaměstnání upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Uchazečem o zaměstnání je podle § 24 fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má bydliště a při splnění zákonem stanovených podmínek je zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání. Podle § 25 odst. 2 písm. e) se nemůže uchazečem o zaměstnání stát osoba, která pobírá PPM, v době před porodem a šest týdnů po porodu. Teoreticky byste mohla podat žádost o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání po uplynutí šesti týdnů po porodu. Pokud občan žádá o zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, předpokládá se, že na základě nabídky vhodného zaměstnání do tohoto zaměstnání ihned nastoupí. Po nabytí právní moci rozhodnutí o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání byste musela poté. co by vám bylo nabídnuto vhodné zaměstnání, na příslušné pracovní místo nastoupit, tj. uzavřít pracovněprávní vztah. Pokud byste během pobírání PPM a RP zajistila péči o dítě jinak a chtěla nastoupit do zaměstnání, pak můžete žádost o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání podat. Po dobu pobírání PPM není výdělečná činnost omezena (pokud se nejedná o činnost zakládající pojištění, z něhož se PPM poskytuje), stejně jako v případě pobírání RP. Podle § 31 zákona o státní sociální podpoře je podmínka osobní celodenní péče o dítě splněna též, pokud rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou. Jestliže nebudete chtít do zaměstnání ihned nastoupit, měla byste podání žádosti o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání odložit.
Skutečnost, že nebudete zařazena v evidenci uchazečů o zaměstnání, nebude mít dopady v oblasti zdravotního a důchodového pojištění. Po dobu pobírání PPM a RP je podle § 7 odst. 1 písm. c) a písm. d)zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát. Podle § 5 odst. 1 písm. r) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v zákoně účastny důchodového pojištění osoby pečující o dítě do čtyř let věku. Po dobu pobírání PPM a RP budete účastna důchodového pojištění, i když nebudete mít uzavřen pracovněprávní vztah a nebudete uchazečem o zaměstnání.

JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a. s., www.otazkyodpovedi.cz


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

20.7.2011

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359