Asekol_cervene_k_965x100px__04

OSVČ A ZÁLOHY NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ PŘI ČERPÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU

Autor: odpověď - JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a. s.

DOTAZ Z PORADNY - Chtěla bych se zeptat, zdali jako OSVČ (hlavní zdroj příjmů) musím platit zálohy na sociálním pojištění při nástupu na rodičovskou dovolenou. Platím minimální zákonné zálohy na sociální pojištění. Podotýkám, že nemám nárok na PPM (peněžitou pomoc v mateřství), tudíž bych měla rovnou pobírat rodičovský příspěvěk ode dne porodu dítěte (srpen 2011).


Související předpisy:

§ 191, 196 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p. p.
§ 11, 13, 34 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění p. p.
§ 13, 14, 15 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezp. a příspěvku na státní politiku zam., ve znění p. p.
§ 9, 10 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění p. p.
§ 30, 31, 32 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění p. p.

Odpověď:

Úvodem odpovědi upozorňuji na skutečnost, že u osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ") nelze v souvislosti s porodem a péčí o dítě používat pojmy mateřská a rodičovská dovolená. Rodičovská dovolená je důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnankyně a zaměstnance podle § 191 a 196 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Podle § 196 je k prohloubení péče o dítě zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. OSVČ tedy nemůže čerpat mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou, pouze nastupuje podle § 34 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění peněžitou pomoc v mateřství, pokud na ni má nárok. Jestliže na peněžitou pomoc v mateřství nárok nemá, poskytuje se jí rodičovský příspěvek, který je dávkou státní sociální podpory a je upraven v § 30 - 32 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
Placení pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné"), popřípadě placení záloh na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „zálohy na pojistné") a doplatku na pojistném upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Placení pojistného a záloh na pojistné závisí na účasti OSVČ na důchodovém pojištění a na tom, zda je samostatná výdělečná činnost (dále jen "SVČ") považována za hlavní nebo vedlejší SVČ.
Podle § 13a odst. 1 písm. c) zákona č. 589/1992 Sb. je OSVČ povinna platit zálohy na pojistné za kalendářní měsíc. ve kterém vykonávala hlavní SVČ. Podle § 14 odst. 7 se zálohy na pojistné neplatí za kalendářní měsíce, v nichž po celý kalendářní měsíc měla OSVČ nárok na výplatu nemocenského a peněžité pomoci v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ. OSVČ, která pobírá rodičovský příspěvek, je OSVČ vedlejší. Zálohy neplatí, pokud by jako OSVČ vedlejší nebyla v roce 2010 povinně účastna důchodového pojištění.
S účinností od 1. 1. 2011 došlo k zásadní změně v posuzování SVČ jako hlavní a vedlejší SVČ. Pokud je OSVČ účastna nemocenského pojištění, je její SVČ vždy považována za hlavní SVČ. Účast na nemocenském pojištění OSVČ je i nadále podle § 11 zákona o nemocenském pojištění dobrovolná. Placení záloh na pojistné by nemuselo být za určitých podmínek povinné v případě vedlejší SVČ. Pro účely placení záloh se OSVČ, která není účastna nemocenského pojištění, považuje za OSC vykonávající vedlejší SVČ v těch kalendářních měsících, v nichž trvaly skutečnosti uvedené v § 9 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. V tomto ustanovení jsou vymezeny případy, kdy se SVČ považuje za vedlejší SVČ, pokud OSVČ není účastna nemocenského pojištění. Mimo jiné sem patří i případ, kdy OSVČ měla nárok na rodičovský příspěvek. Pokud byste nebyla účastna nemocenského pojištění (tato skutečnost z dotazu nevyplývá), pak v kalendářních měsících, v nichž byste měla nárok na rodičovský příspěvek, by byla SVČ považována za vedlejší.
Podotýkám však, že i při vedlejší SVČ může být OSVČ povinna platit zálohy na pojistné, kdy se povinnost platit zálohy odvíjí od vyměřovacího základu za předchozí rok. Pouze v případě, že daňový základ (rozdíl mezi příjmy a výdaji vynaloženými na jejich dosažení, zajištění a udržení) v předchozím roce nedosáhne výše zakládající účast na důchodovém pojištění, zaniká OSVČ povinnost platit zálohy v kalendářních měsících souběhu SVČ a pobírání rodičovského příspěvku. Rozhodná částka výše daňového základu, která zakládá účast na důchodovém pojištěním se stanoví způsobem uvedeným v § 10 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění a v roce 2010 činila 56 901 Kč. Za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyla SVČ vykonávána, se odečte 1/12 rozhodné částky.
Pokud jste účastna nemocenského pojištění, bude i po dobu pobírání rodičovského příspěvku vaše SVČ považována za hlavní SVČ a budete povinna platit zálohy na pojistné. Mohla byste ovšem podat odhlášku z nemocenského pojištění. Podle § 13 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění zaniká pojištění dnem uvedeným v odhlášce z pojištění, ne však dříve než dnem, v kterém byla odhláška podána. Dnem podání odhlášky by zanikla vaše účast na nemocenském pojištění. Pokud byla OSVČ účastna nemocenského pojištění OSVČ jen po část kalendářního měsíce, považuje se podle § 9 odst. 9 zákona o důchodovém pojištění v tomto kalendářním měsíci SVČ vždy za hlavní. V případě podání odhlášky v měsíci červenci, kdy by účast na nemocenském pojištění OSVČ zanikla dnem podání odhlášky, by se SVČ, pokud byste měla od 1. 8. 2011 nárok na rodičovský příspěvek, považovala od tohoto data za vedlejší SVČ. Povinnost platit zálohy na pojistné by závisela na tom, zda výše příjmů po odpočtu výdajů v roce 2010 dosáhla výše rozhodné částky. Pokud ne, vedlejší činnost by nezaložila účast na důchodovém pojištění a posledním dnem kalendářního měsíce, v jehož průběhu zaniklo nemocenské pojištění, tj. 31. 7. 2011, by zanikla i účast na důchodovém pojištění. Až do podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2011 byste nebyla povinna platit zálohy na pojistné.
Protože se jedná o složitější případ, který vyžaduje znalost konkrétních podrobností a osobní konzultaci, doporučuji, abyste se osobně obrátila na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení.

JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a. s.,www.otazkyodpovedi.cz


Související odkazy:

 

 

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

1.8.2011, aktualizace 10.11.2011

 

Prospanek-postele_250x250
Azrodina_portal_250x250

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359