Hrd22_pohoda_965x100

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ!

HUDEBNÍ PROGRAM zaměřený na PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ úspěšně probíhá již od r. 2011, kdy vznikl pod záštitou zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Moniky Šimůnkové.

RADOSLAV "GIPSY" BANGA se s žáky a studenty podělí o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivuje je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování.


Kontaktní údaje pro další informace a objednání programu:

Pavel Konopík, tel. 606 642 744,  azrodina@seznam.cz nebo info@azrodina.cz


Kdyz_chces_obrazek_2012_400_normal

Co:

Přibližně 2 hodinový program, v němž zaznějí autorské písně, které svým obsahem umocňují atmosféru a doplňují vyprávění k jednotlivým tématům.

Ve spolupráci s Mgr. Jolanou Kohoutovou z FZŠ prof. Otokara Chlupa byla k programu vypracována metodika s možností vyhodnocení zpětné vazby.

Učitelé mají k dispozici také pracovní listy, které mohou využít částečně před a zejména po absolvování programu.

Vše v případě zájmu zašleme elektronicky zároveň s potvrzenou objednávkou.

Čím je program výjimečný a proč je efektivní:

  • Radoslav Banga má mimořádný životní příběh, talent i schopnost oslovit mladou generaci. Může být jedinečnou motivací pro všechny, kteří se cítí z jakékoliv příčiny handicapováni, ale z druhé strany také přispět ke zmírnění nesnášenlivosti a předsudků
  • zprostředkování informací mediálně známou osobností je pro děti a mládež velmi atraktivní
  • zvolená forma (hudba s doprovodným slovem) jé této věkové skupině blízká a je pro ni snadno přijatelná
  • poznatky získané formou zážitku jsou dlouhodobě zapamatovatelné a snadno vybavitelné
  • osobní zkušenosti a pozitivní příklady jsou často mnohem působivější než pouhá teorie
  • nejedná se o jednorázovou akci, metodika a pracovní listy umožňují pedagogům i žákům na program systematicky navázat a dlouhodobě s ním v rámci vyučování pracovat

Cíl a přínos projektu:

V současné době bohužel všichni kolem sebe vidíme mnoho násilí, agrese, intolerance a dalších negativních celospolečenských jevů. Program chce posílit v mladé generaci víru a přesvědčení, že budoucnost je v rukou každého z nás. A také, že každý jednotlivec - ať už se na své startovní čáře cítí jakkoliv handicapován - má právo a možnost změnit svou situaci i svět k lepšímu, a žít smysluplný a spokojený život.

Projekt si klade za cíl inspirovat studenty k pozitivnímu, zdravému životnímu stylu, navést je na správnou a bezpečnou cestu při řešení zátěžových situací, přispět k příznivému psychosociálnímu klimatu ve škole a k formování občanských postojů studentů.

Může být přínosem pro mnoho předmětů - Občanskou výchovu, Výchovu ke zdraví, Zeměpis, Informační a komunikační technologie, Základy společenských věd na SŠ a vzhledem k formě i Hudební výchovu


TIP PRO ŠKOLY: Program má dobrý zvuk i díky společnosti AV MEDIATa v českém školství aktivně působí již déle než 20 let, a to nejen jako dodavatel technologií do výuky, ale hlavně jako iniciátor změny výuky právě s využitím ICT. Snaží se zvýšit zapojení studentů a atraktivnost výuky pro novou generaci zapojením všech moderních prostředků ICT. Vždy jí záleží na tom, aby dodávaná řešení byla přínosem jak pro pedagoga, tak i pro žáky. Věnuje se systematickému vzdělávání a rozvoji pedagogů v oblasti digitalizace výuky. Podporuje metody výuky s moderními technologiemi, které vedle zvládnutí obsahu učiva rozvíjejí u dětí klíčové kompetence: kreativitu, kritické myšlení, kooperaci a komunikaci. Další informace na: https://www.avmedia.cz/


O autorovi:

Radoslav Banga, známý také pod pseudonymem Gipsy, je rapper, hudebník, zpěvák a textař romského původu. Přestože dostal do vínku nálepku "nepřizpůsobivé menšiny", sociálně slabší podmínky a drobnější tělesný vzrůst, nezabránilo mu to, aby zúročil svůj talent. Naopak se tyto zdánlivé handicapy staly hnacím motorem v jeho úsilí něco dokázat.

Se svou skupinou Gipsy.cz vystoupil již v téměř 40ti zemích světa (kromě ČR také v Německu, Anglii, Švýcarsku, Belgii, ale např. i Koreji, Číně, Austrálii nebo Alžírsku). Získal několik tuzemských i mezinárodních prestižních ocenění a v roce 2007 se stal ambasadorem kampaně EU Evropského roku rovných příležitostí. V roce 2017 obdržel cenu Františka Kriegla za odvážný občanský postoj.

Účastní se i dalších projektů, zaměřených zejména na děti a mládež.
Je ženatý, kromě hudby se velmi zajímá i o výpočetní techniku.
Není mu lhostejný stav naší společnosti.


Rozhovor pro MVTV v rámci vystoupení v Aši


Pro koho, kde, za kolik, varianty:

Program je určen pro žáky 4. - 9.tříd základních škol a studenty všech ročníků středních škol.

Probíhá ve vhodných prostorách s příslušnou kapacitou přímo ve škole.

Cena: 6 000,- Kč (bez DPH) / 1 vystoupení

(K této základní ceně bude připočtena doprava, přesnou kalkulaci zašleme na základě sdělení lokality obratem)

Doporučený max. počet účastníků 80 - 100.

Možnost hrazení z dotačních zdrojů.


Obsah programu:

Pilotní program KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! je založen zejména na autentickém životním příběhu Radka Bangy. Studenti často se zatajeným dechem poslouchají vyprávění o Radkově dětství i skladbu Mlíko a med, která vypovídá o problematickém rodinném zázemí očima dítěte.
Bohužel stále víc dětí se musí potýkat s podobnými problémy. Rodiče na ně mají málo času, děti jsou zataženy do sporů nás dospělých, nezřídka i svědky nebo dokonce přímými oběťmi domácího násilí. Tato část programu má podtitul Jaká bude Tvoje rodina? a snaží se dětem na základě sdíleného příběhu vysvětlit také důležitost výběru životního partnera.

Další část s podtitulem I ty můžeš být "jiný" upozorňuje na velmi tenkou hranici mezi menšinou a většinou, pozicí slabšího a silnějšího, lepšího a horšího. Pojmy jako předsudky, xenofobie, rasismus, intolerance, diskriminace, šikana vysvětluje na základě příběhů, nutí žáky k zamyšlení, motivuje je k toleranci a také pozitivnímu využití odlišnosti.

Třetím tematickým okruhem programu jsou alkohol, drogy a další návykové látky, ale i související kriminalita a násilí. Podtitul Nenech se stáhnout ke dnu jasně vyjadřuje, co je cílem. Pomáhá dětem přiblížit situace, které je k závislosti mohou dovést a upozorňuje na důsledky, které s sebou závislost, násilí a kriminalita vždy nese.


Volně navazující program NENECH SE OVLÁDNOUT!

První část Chtěj víc než peníze! pomáhá dětem a dospívajícím nastavit smysluplný hodnotový žebříček. Vysvětluje důležitost vzdělání a výběru povolání a varuje před zadlužováním a kriminalitou.

Druhá část Technika je fajn, ale... se věnuje problému nadužívání techniky (pc, internet, Facebook), vysvětluje klady i zápory a přispívá k osvojení bezpečnostních pravidel (prevence závislosti, gamblingu, kyberšikany).

Projekt nabízí nejen možnosti řešení krizových situací, ale také radí, jak se jim pokud možno vyhnout. Motivuje děti, aby si kladly pozitivní cíle, nenechaly se zastavit zdánlivými překážkami a šly vytrvale za svými sny.


Je možné:

  • zvolit variantu pro mladší či starší věkovou skupinu
  • zvolit variantu pro menší skupinu (pouze 1 - 2 třídy)
  • preferovat některá konkrétní témata (na základě specifik a potřeb dané skupiny nebo lokality)
  • na základě dohody vyjít vstříc dalším individuálním potřebám a požadavkům školy

Děti, studenti i pedagogové mají možnost se do programu aktivně zapojit, zazpívat si, ptát se, diskutovat na dané téma.


Hudební obsah:

Písně obsažené v  programu jsou velmi autentické, často otevřeně vypovídající k tématu, jsou ale samozřejmě přizpůsobené věkové skupině - neobsahují žádné nepřijatelné vulgarismy.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ:

DESPERADO

Pojednává o sebeklamu. Všechno nemusí být takové, jaké se to zdá být na první pohled. 
Text v podstatě vyzývá k zamyšlení, jestli jsou všechny naše představy o světě vytvořené skrze předsudky nebo skrze vědomosti, protože v tom může být diametrální rozdíl. Možná, že ten, který se tváří jako kamarád, to s námi ve skutečnosti vůbec nemyslí dobře. Stejně tak zdánlivý mrzout může být v srdci dobrák a naopak na přísného učitele budeme později nejvíc vzpomínat, protože byl spravedlivý a nejvíc nás naučil. Nemůžeme soudit podle prvního "chvilkového" dojmu, spokojit se s nejjednodušší odpovědí. Musíme se naučit vyčkávat, mít oči otevřené, přemýšlet, snažit se pochopit věci do hloubky a teprve pak si udělat svůj názor.
V současné době je nutné se mít také na pozoru zejména ve virtuálním světě internetu, kde často ten, s kým komunikujeme, nemusí být vůbec tím, za koho se vydává. Je velmi důležité být obezřetný a chránit si své soukromí.

AMEN SAVORE

Temný song výstižně popisuje skutečný příběh mladého chlapce, který spadl do světa drog. Teoretických rad a doporučení na toto téma dostanou mladí lidé mnoho, píseň jim ale zprostředkovává opravdovou zkušenost. 
Nikdo vám nemůže lépe popsat svět drog jako ten, kdo se uprostřed něj opravdu pohyboval, aniž se sám stal konzumentem. Pokud se nad sdělenou zkušeností skutečně zamyslíte, představíte si v ní sebe sama, je to ta nejúčinnější prevence. Amen Savore znamená "My všichni" a skladba se tak jmenuje proto, že za vzestup drog u mladých lidí jsme zodpovědní opravdu my všichni. Nesmíme drogám dát prostor, musíme s nimi aktivně bojovat a pomáhat druhým k zvládnutí tohoto boje.

MLÍKO A MED

Tématem skladby je přehlížení, zanedbávání, týrání dětí a domácí násilí.
Toto bývá bohužel často prvopočátkem pozdějšího rizikového chování dětí a mladistvých. 
Každé dítě potřebuje a má právo na pozornost rodičů, společně trávený čas a prostý pocit, že je v bezpečí a milováno.
Pokud se dítě ocitne v nepříznivých rodinných podmínkách, je důležité vědět, že to není jeho vina a že je možné a správné požádat o pomoc.
Měli bychom si vážit milujících rodičů a pomáhat těm, kteří to štěstí nemají a naši pomoc potřebují. Také je důležité se netrápit minulostí, ale snažit se ji zúročit do budoucna. Velmi pečlivě volit životního partnera a snažit se svým dětem zajistit dobré rodinné zázemí.

BARVOSLEPEJ SVĚT

Myšlenkou této písně jsou barvy - nic není jen černobílé, svět je plný barev a barvoslepých úvah. Fiktivní "Doktor Kolór" přichází vyléčit naši barvoslepost. 
Lékem na "barvoslepost" jsou hlavně vědomosti. Jen učením můžeme dojít poznání, ale pokud se naučíme znát vždy jen jednu stranu mince, nepochopíme problém jako celek. Píseň se netýká výhradně rasových problémů. Barvoslepý svět je také svět hlouposti, stereotypu a zakomplexovaných lidí.

JEDNOU

Hlavní tématem jsou rasové předsudky. Píseň vypovídá o tom, jak prosté předsudky mohou zničit mezilidské vztahy. Smýšlení jedinců ovlivněné předsudky a negativními stereotypy je základem pro xenofobii a diskriminaci. 

Bonus, pokud dovolí časové možnosti:

ROMANO HIP- HOP  

Veselá písnička, symbolizující splnění vysněného cíle. Přesně vystihuje nadhled nutný k pochopení harmonie mezi dvěma odlišnými tábory. Nadsázka a legrace jsou občas jedinou cestou, jak harmonie dosáhnout.

nebo ŽIGULIK (viz níž)


NENECH SE OVLÁDNOUT:

HALO?

Písnička, která uvede program, vzbudí pozornost, rozproudí, zahřeje a pobaví. Refrén pobízí účastníky, aby zbystřili, protože se bude dít něco výjimečného :-) Začíná program Nenech se ovládnout.

MARO

Maro znamená romsky "chléb". Jak je těžké vydělat na prostý chléb? Co všechno jsme ochotni udělat proto, abychom vydělali nebo získali peníze? Je dobré znát hranici. A je dobré si vážit i malých příjmů.
A také je důležité vědět, jakou hodnotu mají věci kolem nás.

MAFIOSO

Příběh kluka, který se rozhodl jít špatnou cestou, a tak také špatně skončil. Může se zdát, že je důvod ho považovat za hrdinu, uznávat ho. V určité chvíli má velkou moc a spoustu peněz. Ale je to naopak. Mafiosa čeká nelehký osud a končí tak, jako každý člověk, který své "hrdinství" nezakládá na pozitivních činech a dobrých skutcích, ale na páchání zločinu a násilí.
Bude potrestán a je to jen otázka času, kdy se jeho sen o bohatství a moci promění v noční můru. Každý z nás intuitivně ví, co je dobré a co špatné. A musí počítat s následky svých činů.

LOVE LOVE

Svět peněz může být nefér a může nás mást. Love love znamená "peníze peníze" a pojednává o změnách, které vám peníze v životě přinesou.
Peníze jsou v životě potřeba, ale pokud se stanou vaším jediným cílem, mohou vám také život zničit. Lidé, vycházející ze skromných finančních poměrů často dokážou víc, než Ti, kteří "mají hned všechno".
Peníze je nutné mít, ale není nutné je vydělávat za každou cenu. Zejména mladí lidé, kteří hledají zdánlivě snadné možnosti, jak rychle zbohatnout, si neuvědomují rizika svého počínání (kriminalita, pornografie, prostituce, distribuce drog atd.).
Peníze nepředstavují záruku štěstí, často tomu bývá naopak.

BENGA BEATING

Tématem písně je vlastně radost ze života. Umíme se radovat? A z čeho? Mnoho lidí se upjalo do světa virtuality a už se neumí bavit jinak. Přitom tam venku na nás čeká ta pravá zábava - lidi, radost, třeba zrovna z hudby.

DESPERADO (viz nahoře)

Bonus, pokud dovolí časové možnosti:

ŽIGULIK 

Jak jinak zakončit program, než zábavou, legrací a tancem. Žigulik je písnička o legendárním automobilu, který pamatují nejen (pra)rodiče současných dětí ve všech východoevropských zemích. Vždyť "Žigul" byl Mercedesem své doby. Písnička nám s nadsázkou připomene i pomíjivost některých hmotných hodnot.

nebo ROMANO HIP- HOP  (viz výš)


Kontaktní údaje pro další informace a objednání programu:

Pavel Konopík, tel. 606 642 744, azrodina@seznam.cz nebo  info@azrodina.cz


Jak program vnímají žáci, studenti, učitelé a další zúčastnění:

http://www.zs-gymnazium.cz/kdyz-chces-tak-to-dokazes/d-2451

http://zs-stechovice.cz/5-9-predstaveni-radka-bangy/

Starší odkazy:

http://www.azrodina.cz/5190-casopis-tucak

http://www.zsslapanice.cz/kdyz-chces-tak-to-dokazes/c3964

http://www.skolavinarice.cz/clanky/prevence/kdyz-chces-dokazes-to--aneb-gipsy.cz-v-nasi-telocvicne-.html

http://www.ricansko.info/clanky/za-detmi-v-nove-skole-v-ricanech-prijel-gipsy-cz

http://www.zsboticska.cz/fotogalerie/Gipsy/gipsy.html

http://www.kultura21.cz/hudba/3971-kdyz-chces-tak-to-dokazes-radek-banga

http://www.ucitelskyzpravodaj.cz/fotografie/cisla/uz21_web.pdf

(str. 13)

http://www.zstgm-steti.cz/index.php/akce-skoly/projekty/334-kdyz-chces-tak-to-dokazes

http://www.zsazusfrydlant.cz/?p=1137

http://www.skolabrezany.cz/?det=1096

http://www.zsobristvi.cz/aktuality.php?id=00337

http://www.oalysa.cz/novinky.php?ms=1&Id=136

http://www.kameniceskola.cz/aktivity-skoly/reportaze-ze-skolnich-akci/

http://www.jmzstrinec.cz/

http://www.zs-gymnazium.cz/kdyz-chces-tak-to-dokazes/d-2451

https://zsstochov.cz/udalosti/kdyz-chces-tak-to-dokazes/

O verzi programu určené školám a dalším subjektům s převahou romských dětí:

http://www.osf.cz/novinky/kdyz-chces-tak-to-dokazes

http://www.policie.cz/fotogalerie/kdyz-chces-tak-to-dokazes.aspx?q=Y3BpPTE%3d

http://zpravy.idnes.cz/raper-gipsy-radil-romskym-detem-dnu-/domaci.aspx?c=A120323_1752827_usti-zpravy_oks

Krátké video:

http://www.youtube.com/watch?v=9oBb6VYMAnE


Děkujeme: 

PhDr. Heleně Vrbkové (O.s. Život bez závislostí) za odbornou konzultaci při přípravě pilotního programu.

Mgr. Jolaně Kohoutové (FZŠ prof. Otokara Chlupa) za spolupráci při zpracování metodiky s možností vyhodnocení zpětné vazby a pracovních listů. 


Zejména na základě zkušeností z programu Když chceš, tak to dokážeš! se Radek Banga se skupinou Gipsy.cz rozhodli věnovat videoklip k písničce Odraz v očích všem, kteří si i v dnešní náročné době najdou dostatek času na své děti (i rodiče).


Azrodina_portal_250x250
Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

Historický úspěch pro Českou republiku, český seriál #martyisdead získal cenu Emmy známou jako televizní Oscar

Mezinárodní akademie televizních umění a věd dnes vyhlásila v New Yorku internetový seriál #martyisdead jako vítěze mezinárodní ceny Emmy. Stalo se tak v průběhu slavnostního ceremoniálu 48. ročníku International Emmy Awards, který se letos poprvé konal online. Seriál o aktuálním tématu kyberšikany se stal historicky prvním českým seriálem, který získal tuto prestižní cenu. Emmy v kategorii krátkých seriálů převzali během online přenosu producenti Milan Kuchynka a Vratislav Šlajer. Spoluproducentem je i Jakub Koštál, režisérem Pavel Soukup.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! - UKÁZKY ZPĚTNÉ VAZBY

Reakce žáků, studentů, pedagogů i rodičů na preventivní program Radky Bangy.

VYŠEL PŘEPRACOVANÝ MANUÁL PRO SPOKOJENÉ RODIČE, DĚTI I UČITELE – KNIHA RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

Původní kniha Respektovat a být respektován vyšla v r. 2005 a od té doby se jí prodalo téměř 100 000 kusů. Za těch 15 let od vydání vyšla nová literatura, realizovaly se stovky kurzů se stejnojmenným názvem. A tak se autoři rozhodli knihu přepracovat. Z původní čtveřice autorů se toho ujaly J. Nováčková a D. Nevolová. Na více než 350 stranách autorky rozkrývají, jak vychovávat děti k sebeúctě a zodpovědnosti. Pomáhají porozumět potřebám dítěte a upozorňují na velká rizika metod, kterými jsou děti vedeny k poslušnosti i na neblahé důsledky takového jednání. My dospělí samozřejmě většinou vše děláme v dobré víře, že pro děti činíme jen to nejlepší, jenže opak bývá pravdou...

Za staré mobily pomoc do dětských domovů

Sběrová kampaň společnosti ASEKOL s názvem Věnuj mobil pravidelně pomáhá dobročinným organizacím. Za sběr vysloužilých mobilních telefonů daruje ASEKOL nové mobilní zařízení vybrané organizaci a navíc se postará o správnou ekologickou likvidaci starých zařízení. Letos se do této sběrové kampaně zapojili i zaměstnanci společnosti Avast, kteří během jednoho roku sesbírali 173 starých nefunkčních mobilů a odevzdali je k odborné recyklaci. Za tento počin ASEKOL věnoval 2 nové přístroje, které byly předány organizaci Dejme dětem šanci.

DĚTI SE VE ŠKOLKÁCH SKVĚLE BAVÍ

Současné školky umí děti patřičně zaujmout. Stačí několik málo okamžiků a dítě si nové prostředí školky velice oblíbí. Školky totiž nabízí nejen seznámení se stejně starými dětmi, ale naučí je mnohé činnosti zábavnou formou, takže si ani nevšimnou, že se učí něco, co se jim bude v budoucím životě dost hodit.

UKAŽTE DĚTEM PESTROBAREVNÝ SVĚT

Víte, kolik odstínů zelené se objevuje ve světě kolem nás? Proč si muži pořád pletou růžovou a fialovou? Už v dětství je důležité naučit se barvy správně rozeznat a pojmenovat.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ!

HUDEBNÍ PROGRAM zaměřený na PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ úspěšně probíhá již od r. 2011, kdy vznikl pod záštitou zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Moniky Šimůnkové. RADOSLAV "GIPSY" BANGA se s žáky a studenty podělí o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivuje je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování.

Jak kondolovat na pohřbu a psát kondolenci

Ztráta člověka je bolestivou událostí jak pro nejbližší rodinu a přátele zesnulého, tak pro jeho širší okolí. Pokud jste se dozvěděli o úmrtí prostřednictvím smutečního oznámení, parte nebo od pozůstalých, je vhodné vyjádřit soustrast jeho nejbližším. Způsob kondolování se odvíjí od toho, zda se pohřbu účastníte osobně, nebo chcete kondolenci předat poštou.

SKVĚLÝ RYCHLÝ MOUČNÍK PRO NEČEKANOU NÁVŠTĚVU VÁS NAUČÍ MARKÉTA PAVLEJE V GOURMET ACADEMY

Taky máte svých pár oblíbených moučníků, které jedete pořád dokola a chtěli byste zase překvapit něčím novým? Hledáte něco osvědčeného, co nedá moc práce, ale výsledek bude tak úžasný, že se po něm okamžitě zapráší? Přesně takový moučník jsem se naučila na Kurzu jarního pečení s Markétou Pavleje (v rámci Gourmet Academy). Galleta má navíc tu výhodu, že je velmi variabilní, takže při jednom pečení, uspokojíte i rozdílné chutě členů rodiny a hostů.

LEU BRAIN STIMULATOR - DIDAKTICKÁ HRA OD 4 DO 104 LET!

Zábavná a poutavá hra s pedagogicky vysokou hodnotou pro lidi všech věkových kategorií ( s výjimkou malých dětí do 3 let). U dětí stejně jako u dospělých je mozek stimulován různými způsoby a tímto je podporován ve svém vývoji. Díky velkému množství čím dále tím náročnějších úkolů a ještě mnohem vyššímu počtu variací her zůstane hra vždy výzvou, která znovu a znovu upoutá děti a dokonce i lidi ve vysokém věku.

NEWSLETTER bEDUin - TÝDENNÍ PRŮVODCE SVĚTEM VZDĚLÁVÁNÍ

Přináší inspirativní informace pedagogům, rodičům i všem ostatním, kteří se o vzdělávání zajímají. V aktuálním vydání se můžete např. podívat jaká jídla dostávají děti ve školních jídelnách v různých zemích světa nebo se dozvědět víc o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která nutí rodiče k očkování. Setkáváte se ve škole s nesnášenlivostí? Podívejte se na praktický manuál pro učitele Chci to řešit! Pokud se přihlásíte k odběru, můžete pravidelně dostávat informace k zajímavým tématům i v dalších týdnech.

HLEDÁTE DOBRÉ KURZY ANGLIČTINY, KTERÉ BAVÍ DĚTI I DOSPĚLÉ? ZKUSTE MORTIMER ENGLISH CLUB!

Výuka jazyků, konkrétně angličtiny může vypadat různě, a většinou tomu odpovídají i výsledky. Pokud nechcete pořád dokola začínat v nezáživných kurzech nebo odradit děti hned z počátku nudnou výukou, zkuste MORTIMER ENGLISH CLUB. Díky těmto kurzům se naučíte anglicky zábavně a všemi smysly. V nabídce jsou kurzy angličtiny pro děti, dospělé i seniory. Kurzy mohou být inspirací i pro všechny, kteří hledají zajímavou možnost pracovního uplatnění nebo podnikání.

PROČ ZAČÍT S EKOLOGICKOU VÝCHOVOU U DĚTÍ

Děti, které vidí rodiče, jak třídí odpad, to dělají samy. Naučí se to, protože rodiče odpad třídí. V rodinách, kde se odpad automaticky třídí, se takto nenápadně pěstuje "pečovatelský" vztah k přírodě. Ve školách pomáhají vzdělávací projekty společnosti ASEKOL.

Asekol_cervene_k_468x60px__05