Asekol_cervene_k_965x100px__04

ŽENA V DOMÁCNOSTI A PLATBY STÁTU, ODEPSÁNÍ Z DANÍ

Autor: odpověď - JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a. s.

DOTAZ Z PORADNY - Jsem na úřadě práce již 9. měsíc, nemůžu sehnat práci a rozhodla jsem se zůstat doma jako žena v domácnosti. Co všechno musím udělat, abych vůči státu splnila placené dávky (SP, ZP, důchod.pojištění, daně aj.) a dodržela zákon. Mám 8leté dítě, chodí do školy, jsem vdaná, mimo podpory v nezaměstnanosti jsem nepobírala žádné dávky a ani jiné dávky nehodlám pobírat, v případě, že zůstanu doma. Může si mne manžel odepsat z daní jako nevýdělečnou osobu?


Související předpisy:

§ 4, 5, 7, 8, 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění p. p.
§ 2, 3b, 4, 10 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění p. p.
§ 2, 5, 6, 11 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění p. p.
§ 3, 4, 5c, 6, 7, 16 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezp. a příspěvku na státní politiku zam., ve znění p. p.

Odpověď:

Dotaz se týká několika oblastí - placení pojistného na zdravotní pojištění, na důchodové pojištění a problematiky daní. K jednotlivým oblastem sděluji následující informace.

1. Zdravotní pojištění
Podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění je stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění za uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů, kteří přijali krátkodobé zaměstnání. Po dobu, kdy jste, popřípadě ještě budete vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, je či bude plátcem pojistného stát. Pokud bude vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání ukončeno a nebudete mít žádný příjem, stanete se pojištěncem ve smyslu § 5 písm. c) uvedeného zákona. Podle tohoto ustanovení je pojištěnec plátcem pojistného na zdravotní pojištění, pokud má na území ČR trvalý pobyt, není však zaměstnancem ani osobou samostatně výdělečně činnou a není za něj plátcem pojistného stát, pokud uvedené skutečnosti trvají po celý kalendářní měsíc. Podle § 3b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění vyměřovacím základem u osoby, která po celý kalendářní měsíc nemá příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a není za ni plátcem pojistného stát (tuto osobu označuje zákon jako osobu bez zdanitelných příjmů), je minimální mzda. Minimální mzda činí i v roce 2011 8 000 Kč měsíčně. Podle § 2 zákona výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovací základu za rozhodné období, kterým je kalendářní měsíc. Jako žena v domácnosti budete povinna odvádět příslušné zdravotní pojišťovně pojistné ve výši 1080 Kč měsíčně. V případě změny výše minimální mzdy se změní i výše pojistného. Podle § 10 zákona č. 592/1992 Sb. osoba bez zdanitelných příjmů platí pojistné na účet příslušné zdravotní pojišťovny za celý kalendářní měsíc. Pojistné je splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
Podle § 10 odst. 4 a 5 zákona č. 48/1997 Sb. jste povinna do osmi dnů ode dne, kdy zanikne povinnost státu platit za vás pojistné (tj.kdy budete vyřazena z evidence uchazečů o zaměstnání) a stanete se osobou bez zdanitelných příjmů, oznámit tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně.

2. Důchodové pojištění
Podle § 2 a 5 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění jsou důchodového pojištění povinně účastni zaměstnanci v pracovní poměru, zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti, osoby samostatně výdělečně činné a další v § 5 uvedené osoby. Podle § 5 odst. 1 písm. n) jsou pojištění účastny i osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti a v rozsahu nejvýše 3 let též po dobu, po kterou jim tato podpora nenáleží. Ve vašem případě nebudete jako žena v domácnosti povinně účastna důchodového pojištění. Můžete však být dobrovolně účastna důchodového pojištění podle § 6 citovaného zákona za podmínky, že podáte přihlášku k účasti na důchodovém pojištění. Účast je možná v rozsahu nejvýše deseti let. Přihlášku podáte u příslušné okresní správa sociálního zabezpečení.
Podle § 3 odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti jsou osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění povinny za dobu dobrovolné účasti na důchodovém pojištění platit pojistné na důchodové pojištění. Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu, zjištěného za rozhodné období. Rozhodným obdobím, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ, je kalendářní měsíc. Podle § 5c je vyměřovacím základem osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění částka,kterou si určí, nejméně však částka ve výši jedné čtvrtiny průměrné mzdy. Sazba pojistného činí podle § 7 zákona 28 %. Jako osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění budete povinna odvádět pojistné za jednotlivé celé kalendářní měsíce na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. V roce 2011 minimální výše pojistného u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění činí 1 732 Kč měsíčně.

3. Daně
Jako žena v domácnosti, která nemá příjmy z výdělečné činnosti ani žádné jiné příjmy podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále "ZDP"), nebudete povinna odvádět daně podle tohoto zákona. Podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP se poplatníku daň snižuje za zdaňovací období o částku 28 840 Kč na manželku manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč.
Zákon uvádí taxativní výčet příjmů, které do do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnují. Podpora v nezaměstnanosti se do příjmu zahrnuje. Jestliže její výše v letošním roce přesáhne 68 000 Kč, nemůže manžel uplatnit po uplynutí zdaňovacího období slevu na dani. V opačném případě a v následujících letech, kdy nebudete mít příjem nebo příjem nepřesáhne zákonem stanovenou částku, bude oprávněn slevu na dani na manželku uplatnit. Nárok na slevu na dani uplatní po uplynutí zdaňovacího období, a to v ročním zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, které zaměstnavatel provede podle § 38ch ZDP, popřípadě v daňovém přiznání, pokud by byl povinen je podle § 38g ZDP podat.

JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a.s., www.otazkyodpovedi.cz


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

31.10.2011

 

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
38_ska_bambini_litera_web_banner_250x250px_nahled

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359