Animace-eon

VRACÍME SE MEZI VÁS

www.sdruzenidrak.org

Pečující v Libereckém kraji dostanou větší šanci získat zaměstnání. Občanské sdružení D.R.A.K. zahájilo od počátku prosince vzdělávací projekt „Vracíme se mezi Vás" z prostředků Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílovou skupinou jsou pečující osoby, které se starají o zdravotně postiženého člena rodiny a které žijí v Libereckém kraji.

Ten je určen pro 20 osob, které pečují o zdravotně postižené dítě či jiného zdravotně postiženého člena rodiny. „Projekt reaguje na zvýšenou poptávku pečujících, kteří se sami zajímají o vzdělávacích kurzy určené přímo pro ně," uvedla Petra Kuntošová, odborná poradkyně projektu. „Podobný projekt jsme realizovali již před 2 roky, a byl o něj velký zájem. Absolventky kurzů samy po skončení projektu přišly s požadavkem, zda by bylo možné v kurzech pro ně nadále pokračovat," doplnila Kuntošová.

Pečující osoby, zejména maminky zdravotně postižených dětí, mají problém se získáním zaměstnání, které by jim umožnilo skloubit náročnou péči o dítě s pracovní činností. Zároveň trpí velkým stresem a nemalou sociální izolací. Maminky či jiné pečující osoby musí často volit mezi vlastním profesním rozvojem a péčí o zdravotně postiženého člena rodiny. V důsledku opuštění zaměstnání a intenzivní péče o handicapovaného se dostávají do sociální izolace, ztrácí sociální kontakty a rezignují na své vlastní potřeby seberealizace. Ze zkušeností realizátora projektu vyplývá, že východiskem z této situace by pro pečující mohly být práce na částečný úvazek s možností flexibilní pracovní doby. „Nabídka těchto míst je na současném trhu práce stále ještě omezená. Vhodnými zaměstnavateli jsou například neziskové organizace, ve kterých je v pozdějších fázích projektu plánováno zaměstnání účastníků projektu," nastínila Petra Kuntošová z občanského sdružení D.R.A.K.

V první etapě vstoupí do projektu 15 osob, pro které jsou připraveny motivační a diagnostické aktivity. Prvotní kurzy by měly pomoci účastníkům projektu zvýšit jejich motivaci k hledání zaměstnání, rozvoji sebedůvěry a měly by pomoci diagnostikovat jejich možnosti a schopnosti pro budoucí pracovní uplatnění. V rámci kurzu zvyšování efektivity se účastníci projektu naučí sepsat svůj životopis, natrénovat vytvoření průvodního dopisu, stejně jako komunikační dovednosti a prezentaci při jednání se zaměstnavatelem. V následující fázi vstoupí do projektu dalších 5 účastníků, kteří již motivačními a diagnostickými aktivitami prošli v minulosti. Po společné rekvalifikaci v oblasti ICT se účastníci projektu budou moci zapojit do rekvalifikačního kurzu pracovníka v sociálních službách či do kurzu projektové administrativy a fundraisingu. „Tyto kurzy jsou zaměřeny pro získání dovedností a znalostí pro budoucí uplatnění v nestátních neziskových organizacích," sdělil manažer projektu Martin Korych. „Díky mzdovým příspěvkům bude moci být 6 účastníků projektu zaměstnáno v neziskových organizacích na území Libereckého kraje, pro které budou kvalifikovaní pracovníci s úhradou mzdovým nákladů rovněž velkým přínosem," doplnil Korych.

Účastníci vzdělávání budou v rámci projektu podpořeni příspěvky na stravování, na dopravu a příspěvky na zajištění péče o zdravotně postižené v době realizace vzdělávacích aktivit. Jako určitý bonus je na květen naplánován třídenní psychorehabilitační pobyt, na kterém pečující získají informace a praktické dovednosti pro prevenci syndromu vyhoření, zvládání stresu a další přednášky na témata, se kterými se pečující každodenně vyrovnávají „Pečující se díky pobytu dostanou z každodenního stereotypu, odpočinou si od náročné péče o handicapovaného a zároveň se naučí zvládat stres a různé techniky relaxace a uvolnění," doplnil manažer projektu.

Projekt Vracíme se mezi Vás poběží na území Libereckého kraje celkem 23 měsíců. Náklady na jeho realizaci jsou stanoveny na 3,2 milionu korun s tím, že 85% prostředků bude hrazeno z rozpočtu Evropské unie a 15% prostředků ze státního rozpočtu ČR.

Účast na všech aktivitách projektu je pro pečující osoby bezplatná.

Zájemci z řad maminek a dalších pečujících osob mohou získat podrobnější informace pro zapojení se do aktivit projektu v sídle OS. D.R.A.K, Oblačná 450, 460 05 Liberec 5 u Mgr. Petry Kuntošové, tel: 602 716 488, email: kuntosova@sdruzenidrak.org

 

www.sdruzenidrak.org

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Banner_flexikurz