Hrd22_pohoda_965x100

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ POČÍTAČE U DĚTÍ

Autor: MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Praktické rady pro rodiče z knihy Prim. MUDr. Karla Nešpora, CSc. JAK PŘEŽÍT POČÍTAČ (vydává nakladatelství Computer Media). CO MOHOU RODIČE UDĚLAT V PREVENCI NEBEZPEČÍ INTERNETU U SVÝCH DĚTÍ?

Bezpecne_pouzivani_pocitace_normal

Ilustrační foto: archiv AZ RODINA.cz


Následující doporučení se částečně překrývají s prevencí problémů působených alkoholem a jinými návykovými látkami. To je dobře, protože rodiče tak prospívají dětem ve více směrech zároveň. I zde jsou důležité na jedné straně vřelost, laskavost a zájem, na straně druhé pak schopnost prosazovat rozumná pravidla, rodičovský dohled a pevnost.

Prevence problémů působených počítačovými hrami u dětí - obranné a restriktivní postupy

 • Měli byste stanovit přiměřená pravidla týkající se práce s počítačem i dalších stránek života dítěte a účinně je prosazovat. Pravidla se mohou týkat doby, kdy je možné být u počítače, délky času takto stráveného času i jeho náplně. Na pravidlech by se měli oba rodiče předem dohodnout a prosazovat je společně. Případných neshod a rozporů rodičů totiž dokáží děti dovedně vyžívat.
 • U dětí lze vytvořit softwarovými prostředky prostředí s omezeným přístupem na internet (např. s elektronickou poštou a předem schválenými stránkami).
 • Vážení rodiče, naučte se s počítačem dobře pracovat a využívejte softwarových prostředků. Např. spuštění operačního systému nebo určitého programu je možné chránit heslem. Software také zaznamená, kdy došlo ke spuštění počítače a jaké programy na něm běžely. K tomu poslouží třeba prohlížeč událostí ve Windows. Podmínkou je ale, aby administrátor zakázal vymazání historie. Jestli dítě nevymaže z internetového prohlížeče historii, snadno zjistíte z prohlížeče, čím se na internetu zabývalo. I vymazání historie poskytuje určitou informaci. Existují speciální softwarové aplikace umožňující např. používat počítač pouze ve vymezeném čase.
 • Rozumná pravidla zahrnují také zákaz posílání osobních fotografií a materiálů o vaší rodině neznámým lidem. Z tohoto hlediska představují zvýšené riziko počítače vybavené webovou kamerou. Její spuštění poskytuje neznámým lidem mnoho rizikových informací o dítěti i o vašem bytě. Webovou kameru zajistěte proto raději heslem.

Příklady rozumných pravidel pro děti na internetu

 • Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii. Nenechávej se fotografovat nedostatečně oblečený nebo oblečená nebo v choulostivé situaci. Jestliže už taková fotka existuje, znič ji. Rozhodně ji nikomu neposílej, protože nevíš, co s ní udělá.
 • Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, jaké má úmysly, může to být třeba zloděj nebo člověk, který není duševně zdráv.
 • Hesla ke svému e-mailu a jiným službám mohou znát pouze tví rodiče a ty. Nikdo jiný!
 • Neodpovídej na neslušné nebo hrubé dopisy a vzkazy nereaguj, ale řekni o nich rodičům. 
 • Nedomlouvej si schůzku přes internet s neznámým člověkem. Kdybys o takovou schůzku opravdu moc stál (stála), požádej rodiče nebo někoho dospělého, aby tě na ni doprovodil.
 • Vyhýbej se na internetu všemu, co zavání násilím nebo sexem. Tyto stránky jsou nebezpečné svým obsahem i tím, že často obsahují viry a jiné škodlivé programy. Jestliže už by se někdo na takovou stránku i omylem dostal, je třeba z ní co nejrychleji odejít. Pak se odpoj od internetu, spusť protivirový program a řekni o tom někomu dospělému.
 • Jestliže Ti přijde v e-mailu příloha od neznámého člověka neotevírej ji. Adres na internetové stránky v dopisech od neznámých lidí si nevšímej.
 • Na internetu je mnoho nepravdivých nebo zkreslených informací. Jestliže si hledáš odpověď na nějaký opravdu vážný problém, bývá vhodnější se poradit s někým zkušeným, koho znáš a komu se dá věřit.
 • Na porušení pravidel reagujte přiměřeně závažnosti. Jestliže se dítě s něčím problematickým na internetu svěří, měli byste ocenit, že vám to řeklo. Dobrá rada může následovat až pak. Nevhodný materiál, jestliže si ho dítě zkopírovalo na disk, odstraňte a „odpadkový koš" operačního systému vysypte. Odstraňte i rizikové adresy z paměti prohlížeče a pro jistotu vymažte v prohlížeči i veškeré „cookies".
 • Z pochopitelných důvodů by dítě nemělo nikomu svěřovat hesla a jiné citlivé údaje. K číslům bankovních účtů, heslům apod. by se dítě vůbec nemělo dostat a neměly by ani být na pevném disku. Nejlépe je citlivá data zašifrovat nebo alespoň chránit heslem a mít je na přenosném médiu, aby byly dětem nedostupné. K tomuto účelu jsou vhodné některé flash disky.
 • Nedostupné pro dítě by samozřejmě měly být i vaše kreditní karty. Pravidelně kontrolujte položky na bankovních účtech, jestli tam nedošlo k nezvyklému úbytku peněz. Velkým rizikem pro rodinné finance jsou zejména hazardní hry na internetu.
 • Malé děti by se neměly zapojovat do internetových diskusí, protože tak často dojde k odhalení jejich totožnosti. To je pak spojeno s rizikem sexuálního nebo jiného zneužití. Ze stejného důvodu je vhodné zakázat tzv. cookies" (to umí většina prohlížečů). Už vůbec by se dítě nemělo scházet z neznámými lidmi, které poznalo prostřednictvím internetu. Jestliže máte dojem, že se někdo pokouší přes internet dítě zneužívat nebo vydírat, kontaktujte policii.
 • S dítětem o riziku práce s počítači hovořte. Zajímejte se o jejich zkušenosti v tomto směru. Prospěje to dětem a navíc snížíte riziko, že vám dítě počítač nakazí viry a že vaši schránku zaplaví spam. Dítě varujte před otevíráním příloh e-mailů, zejména pokud přicházejí z neznámých adres (mohou být zavirované nebo obscénní). Dítě by nemělo navštěvovat rasistické stránky, pornografické stránky, stránky propagující návykové látky či hazard nebo stránky, kde se radí, jak vyrábět nebezpečné předměty, např. výbušniny. Vysvětlete dítěti, že kdo navštěvuje rasistické, hazardní nebo pornografické stránky, je tak podporuje.
 • Slušné chování se týká nejen osobního kontaktu, ale i internetu. Dítě by ani v elektronické komunikaci nemělo využívat nevhodné výrazy. Na agresivní e-maily je lépe nereagovat a říci o nich rodičům. 
 • Počítač instalujte na místo, kde na něj rodiče vidí. Sníží se tím riziko nevhodného používání počítače (pornografie, násilné hry) a dospělí budou mít lepší přehled o množství času, který takto dítě tráví. Jestliže dítě vypne počítač právě ve chvíli, kdy rodiče vstoupili do místnosti, je to další důvod k obezřetnosti a lepšímu rodičovskému dohledu.
 • U dětí je často vhodné trvat na tom, že budete mít přístup k jejich internetové poště. Podle jedné studie tuto možnost využívá 39 % amerických rodičů.
 • Dítě by také mělo vědět, že zákony platí i ve vztahu k internetu. Posílání ilegálního materiálu nebo porušování autorských práv může způsobit problémy dětem i rodičům. Ve Spojených státech byl např. tvrdě pokutován otec, jehož nezletilý syn zkopíroval obličej jisté ženy do obrázku s obscénním obsahem.
 • Možná se pod tlakem problémů rozhodnete k tak radikálnímu kroku, jako je zcela zablokovat přístup k internetu nebo odnést počítač známým. V tom případě je lépe, když v době, kdy se to dítě dozví, je v bytě přítomen další dospělý. Sníží se tak riziko agresivního jednání a budete v silnější pozici i psychologicky. Pak lze vyjednávat o podmínkách a pravidlech, na kterých trváte. V případě nekontrolované agrese u adolescenta nebo mladého dospělého může být někdy bezpečnější zavolat policii. Slabost a ústupnost rodičů situaci jen zhoršují.

Prevence problémů působených počítačovými hrami u dětí - nabízení lepších možností

 • Bývá prospěšné používat počítač společně. Ten, kdo je počítačové méně zdatný, což v dnešní době nemusí být dítě, se může naučit mnoho užitečného. Navíc tak vzniká možnost o případných problémech diskutovat, nacházet vhodné stránky, pracovat i s informacemi apod. Prospěšné stránky se dají snadno uložit do paměti prohlížeče, případně je umístit na jeho lištu, aby byly na očích. 
 • Motivujte dítě ke zdravému životu. Můžete např. argumentovat, že je příliš dobré a chytré na to, aby bylo služebníčkem internetových manipulátorů a že svůj čas může vyžít mnohem lépe a příjemněji.
 • Dbejte na to, aby mělo dítě přiměřeně spánku. Dostatek spánku zvyšuje duševní výkonnost, zlepšuje školní prospěch a snižuje riziko úrazů.
 • Duševní výkonnost během dopoledne zvyšuje i důkladná snídaně a dostatečný příjem tekutin během dne, na duševní výkonnost působí naopak nepříznivě nadměrný stres.
 • Pomáhejte rozvíjet dobré zájmy dítěte. Uvažujte o lepších možnostech, než je bombardování domorodců v nějaké počítačové hře. Způsob života dítěte by měl být vyvážený. Předcházejte také nudě. Kvalitní zálibou není televize, protože ta s sebou přináší podobná rizika (dlouhé sezení, násilí, reklama alkoholu a hazardu). Např. Schellenberg (2004) uvádí, že studium a nácvik vokální i instrumentální hudby vedly k měřitelnému zvýšení inteligenčního kvocientu a studium dramatického umění k sociálně přizpůsobenějšímu chování.
 • Dostatek pohybu je důležitý pro všechny děti. Zvláště důležitý je ale pro hyperaktivní a poruchami pozornosti. A právě ty jsou nadměrném zaujetím počítači a internetem více ohroženi než běžná populace. Zdravým pohybem se ovšem nemíní vrcholový sport, protože ten s sebou přináší tělesná i psychologická rizika.
 • Jestliže umíte nějakou relaxační techniku (jógovou relaxaci, autogenní trénink atd.), dítě ji naučte. Mírní se tak stres a zlepšuje sebeovládání u dětí i dospělých.
 • To, že sami žijete relativně zdravě a že máte dobré zájmy, nemusí v prevenci vždy stačit. Je to ale výhoda.
 • Stres mírní i smích. Společný smích, legrace a společné příjemné zážitky navíc posilují vztahy dítěte a rodičů.
 • Prospívá „tvrdá láska". To je na jedné straně laskavost, zájem a vřelost, na druhé ale také včas upozornit na případné problémy a trvat na změně. Dítě které se chová rozumně, je správně pochválit nebo vhodně odměnit.
 • Pomozte dítěti najít vhodnou společnost. Vhodnou společností jste především vy. Čas strávený s dítětem snižuje riziko problémů s počítači a riziko návykových nemocí. Užitečná může být i dobrá skupina vrstevníků nebo lidé pěstující nějakou dobrou zálibu.
 • Spolupracujte v rámci rodiny. I rozvedení rodiče by měli ve vlastním zájmu i v zájmu dítěte při výchově spolupracovat. Potřebná je také spolupráce v rámci širší rodiny, např. s prarodiči dítěte i s dalšími dospělými. To pomáhá vytvářet pro děti bezpečnější prostředí nejen ve vztahu k internetu.
 • Důležitá je spolupráce s školou. Kyber šikana je často spojena s fyzickým šikanováním ve škole. Server www.novinky.cz uvedl, že oběť i útočník šikany přes internet nebo mobilní telefon bývají nejčastěji ze stejné třídy nebo ze stejné školy. Podle stejného zdroje se s kyber šikanou setkalo každé desáté české dítě.
 • Rodiče by měli pro dítě v nesnázích vyhledat včasnou psychologickou nebo další odbornou pomoc. Někdy nadměrné a nevhodné používání počítače souvisí s jinými duševními problémy. To může obvykle posoudit až odborník. Užitečné mohou být např. pedagogicko-psychologické poradny.
 • V krizi lze využívat i služby telefonické pomoci (např. tel. 284 016 666 po celých 24 hodin). Lze také volat rodičovskou linku Linky bezpečí: 840 111 234. Pro úplnost ještě číslo Linky bezpečí určené dětem 800 111 113 a telefonní číslo určené dětským obětem internetové šikany, kriminality apod.: 116 111.

Zdroj:

Kniha Prim. MUDr. Karla Nešpora, CSc. JAK PŘEŽÍT POČÍTAČ, vydalo nakladatelství Computer Media

Na AZ RODINA.cz zveřejněno 13.12.2011

Azrodina_portal_250x250
Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

Historický úspěch pro Českou republiku, český seriál #martyisdead získal cenu Emmy známou jako televizní Oscar

Mezinárodní akademie televizních umění a věd dnes vyhlásila v New Yorku internetový seriál #martyisdead jako vítěze mezinárodní ceny Emmy. Stalo se tak v průběhu slavnostního ceremoniálu 48. ročníku International Emmy Awards, který se letos poprvé konal online. Seriál o aktuálním tématu kyberšikany se stal historicky prvním českým seriálem, který získal tuto prestižní cenu. Emmy v kategorii krátkých seriálů převzali během online přenosu producenti Milan Kuchynka a Vratislav Šlajer. Spoluproducentem je i Jakub Koštál, režisérem Pavel Soukup.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! - UKÁZKY ZPĚTNÉ VAZBY

Reakce žáků, studentů, pedagogů i rodičů na preventivní program Radky Bangy.

VYŠEL PŘEPRACOVANÝ MANUÁL PRO SPOKOJENÉ RODIČE, DĚTI I UČITELE – KNIHA RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

Původní kniha Respektovat a být respektován vyšla v r. 2005 a od té doby se jí prodalo téměř 100 000 kusů. Za těch 15 let od vydání vyšla nová literatura, realizovaly se stovky kurzů se stejnojmenným názvem. A tak se autoři rozhodli knihu přepracovat. Z původní čtveřice autorů se toho ujaly J. Nováčková a D. Nevolová. Na více než 350 stranách autorky rozkrývají, jak vychovávat děti k sebeúctě a zodpovědnosti. Pomáhají porozumět potřebám dítěte a upozorňují na velká rizika metod, kterými jsou děti vedeny k poslušnosti i na neblahé důsledky takového jednání. My dospělí samozřejmě většinou vše děláme v dobré víře, že pro děti činíme jen to nejlepší, jenže opak bývá pravdou...

Za staré mobily pomoc do dětských domovů

Sběrová kampaň společnosti ASEKOL s názvem Věnuj mobil pravidelně pomáhá dobročinným organizacím. Za sběr vysloužilých mobilních telefonů daruje ASEKOL nové mobilní zařízení vybrané organizaci a navíc se postará o správnou ekologickou likvidaci starých zařízení. Letos se do této sběrové kampaně zapojili i zaměstnanci společnosti Avast, kteří během jednoho roku sesbírali 173 starých nefunkčních mobilů a odevzdali je k odborné recyklaci. Za tento počin ASEKOL věnoval 2 nové přístroje, které byly předány organizaci Dejme dětem šanci.

DĚTI SE VE ŠKOLKÁCH SKVĚLE BAVÍ

Současné školky umí děti patřičně zaujmout. Stačí několik málo okamžiků a dítě si nové prostředí školky velice oblíbí. Školky totiž nabízí nejen seznámení se stejně starými dětmi, ale naučí je mnohé činnosti zábavnou formou, takže si ani nevšimnou, že se učí něco, co se jim bude v budoucím životě dost hodit.

UKAŽTE DĚTEM PESTROBAREVNÝ SVĚT

Víte, kolik odstínů zelené se objevuje ve světě kolem nás? Proč si muži pořád pletou růžovou a fialovou? Už v dětství je důležité naučit se barvy správně rozeznat a pojmenovat.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ!

HUDEBNÍ PROGRAM zaměřený na PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ úspěšně probíhá již od r. 2011, kdy vznikl pod záštitou zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Moniky Šimůnkové. RADOSLAV "GIPSY" BANGA se s žáky a studenty podělí o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivuje je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování.

Jak kondolovat na pohřbu a psát kondolenci

Ztráta člověka je bolestivou událostí jak pro nejbližší rodinu a přátele zesnulého, tak pro jeho širší okolí. Pokud jste se dozvěděli o úmrtí prostřednictvím smutečního oznámení, parte nebo od pozůstalých, je vhodné vyjádřit soustrast jeho nejbližším. Způsob kondolování se odvíjí od toho, zda se pohřbu účastníte osobně, nebo chcete kondolenci předat poštou.

SKVĚLÝ RYCHLÝ MOUČNÍK PRO NEČEKANOU NÁVŠTĚVU VÁS NAUČÍ MARKÉTA PAVLEJE V GOURMET ACADEMY

Taky máte svých pár oblíbených moučníků, které jedete pořád dokola a chtěli byste zase překvapit něčím novým? Hledáte něco osvědčeného, co nedá moc práce, ale výsledek bude tak úžasný, že se po něm okamžitě zapráší? Přesně takový moučník jsem se naučila na Kurzu jarního pečení s Markétou Pavleje (v rámci Gourmet Academy). Galleta má navíc tu výhodu, že je velmi variabilní, takže při jednom pečení, uspokojíte i rozdílné chutě členů rodiny a hostů.

LEU BRAIN STIMULATOR - DIDAKTICKÁ HRA OD 4 DO 104 LET!

Zábavná a poutavá hra s pedagogicky vysokou hodnotou pro lidi všech věkových kategorií ( s výjimkou malých dětí do 3 let). U dětí stejně jako u dospělých je mozek stimulován různými způsoby a tímto je podporován ve svém vývoji. Díky velkému množství čím dále tím náročnějších úkolů a ještě mnohem vyššímu počtu variací her zůstane hra vždy výzvou, která znovu a znovu upoutá děti a dokonce i lidi ve vysokém věku.

NEWSLETTER bEDUin - TÝDENNÍ PRŮVODCE SVĚTEM VZDĚLÁVÁNÍ

Přináší inspirativní informace pedagogům, rodičům i všem ostatním, kteří se o vzdělávání zajímají. V aktuálním vydání se můžete např. podívat jaká jídla dostávají děti ve školních jídelnách v různých zemích světa nebo se dozvědět víc o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která nutí rodiče k očkování. Setkáváte se ve škole s nesnášenlivostí? Podívejte se na praktický manuál pro učitele Chci to řešit! Pokud se přihlásíte k odběru, můžete pravidelně dostávat informace k zajímavým tématům i v dalších týdnech.

HLEDÁTE DOBRÉ KURZY ANGLIČTINY, KTERÉ BAVÍ DĚTI I DOSPĚLÉ? ZKUSTE MORTIMER ENGLISH CLUB!

Výuka jazyků, konkrétně angličtiny může vypadat různě, a většinou tomu odpovídají i výsledky. Pokud nechcete pořád dokola začínat v nezáživných kurzech nebo odradit děti hned z počátku nudnou výukou, zkuste MORTIMER ENGLISH CLUB. Díky těmto kurzům se naučíte anglicky zábavně a všemi smysly. V nabídce jsou kurzy angličtiny pro děti, dospělé i seniory. Kurzy mohou být inspirací i pro všechny, kteří hledají zajímavou možnost pracovního uplatnění nebo podnikání.

PROČ ZAČÍT S EKOLOGICKOU VÝCHOVOU U DĚTÍ

Děti, které vidí rodiče, jak třídí odpad, to dělají samy. Naučí se to, protože rodiče odpad třídí. V rodinách, kde se odpad automaticky třídí, se takto nenápadně pěstuje "pečovatelský" vztah k přírodě. Ve školách pomáhají vzdělávací projekty společnosti ASEKOL.

Asekol_cervene_k_468x60px__05