Animace-eon

ZMĚNY V ČERPÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU OD 1. 1. 2012

Autor: MPSV

Od ledna 2012 můžou rodiče pružně volit délku pobírání rodičovského příspěvku a jeho výši podle aktuální situace rodiny. Celkem mohou vyčerpat až 220 000 Kč a nejdéle mohou příspěvek čerpat do 4 let věku dítěte.

Rodič, který je příjemcem příspěvku, si sám určí jeho výši, ta ovšem nesmí překročit 11 500 Kč měsíčně, resp. výši peněžité pomoci v mateřství (tj. 70 procent 30násobku denního vyměřovacího základu). Jednoduše řečeno, rodičovský příspěvek bude vyplácen, dokud jeho příjemce nevyčerpá celkovou částku (220 tis. Kč), případně dokud dítě nedovrší čtyř let věku. Rozhodnutí o výši příspěvku ale nemusí být jednorázové či definitivní, výši příspěvku je možné upravovat jednou za 3 měsíce.

Možnost volby délky a výše čerpání rodičovského příspěvku bude mít nově i ten rodič, který nebyl nemocensky pojištěn (jedná se například o matky, které před porodem byly dlouhodobě nezaměstnané, studovaly apod.) Podmínkou je, aby alespoň jeden z rodičů pojištění z platu odváděl a šlo mu stanovit denní vyměřovací základ, jeho výše potom ovlivňuje možnost volby (dosud bylo výhradně na tom, kdo uplatňoval nárok).

Pokud ani jeden z rodičů neplatil pojistné na sociální zabezpečení, a tedy nesplnil podmínky pro volbu výše a délky pobírání rodičovského příspěvku, výše příspěvku zůstává v pevných částkách - 7 600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a poté 3 800 Kč do 4 let věku dítěte podle právní úpravy od 1. ledna 2011.

Po 1. 1. 2012 budou moci rodiče pobírat příspěvek i tehdy, když umístí dítě starší dvou let do předškolního zařízení. Dosud bylo toto umožněno jen na velmi omezenou dobu, jinak nárok na příspěvek rodiči zanikl. 

U dětí mladších než dva roky se zavádí jednotné konto 46 hodin měsíčně jako doba, po kterou je možné umístit dítě v zařízení pro děti, aniž by rodič ztratil nárok na příspěvek.

Ti, kteří již rodičovský příspěvek pobírají, se mohou rozhodnout, jestli chtějí čerpat příspěvek postaru nebo podle nové úpravy. Pokud se rodič rozhodne pro čerpání podle nové právní úpravy, může požádat o změnu nejdříve 1. ledna 2012, a to podáním písemné žádosti.

V případech, kdy si rodič nyní pobírající příspěvek nemohl vybrat délku čerpání příspěvku (neplatil nemocenské pojištění) a nyní chce zažádat o převod do nové právní úpravy, pak může. Musí splnit podmínku, že alespoň jeden z rodičů byl k datu narození dítěte nemocensky pojištěn a lze mu k tomuto datu stanovit denní vyměřovací základ pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem. Pokud toto splňuje, požádá si oprávněná osoba (která nyní rodičovský příspěvek pobírá) o převod do nové právní úpravy a doloží potřebné údaje pro stanovení denního vyměřovacího základu. Přechod do nové právní úpravy není nikomu z rodičů omezen. Při přechodu se sečtou všechny doposud vyplacené rodičovské příspěvky a tato suma se odečte od celkové částky 220 000 Kč. O vyplácení zbytku si rozhoduje rodič podle svých potřeb.

 

Zdroj:

MPSV, www.mpsv.cz

Na AZ RODINA.cz zveřejněno 14.12.2011

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Banner_flexikurz