Banner_rucne_tvorene

BRÁNĚNÍ VE STYKU S DÍTĚTEM

Autor: odpověď - JUDr. Romana Lužná

DOTAZ Z PORADNY - Manželka si našla přítele a téměř se k němu nastěhovala. Ještě není podána žádost o rozvod. Může mi manželka bezdůvodně bránit ke styku se 7letou dcerou?


Rozhodně Vám matka Vašeho dítěte ve styku s ním bránit nemůže, pokud tak nerozhodl soud. Podle zákona o rodině má dítě právo na pravidelný osobní styk s oběma svými rodiči a na jejich péči. Práva obou rodičů jsou rovnocenná, a proto Vám matka dítěte nemůže ve styku s ním svévolně bránit. Vy jí ale samozřejmě nemůžete bránit v přestěhování, na to právo nemáte. Doporučuji Vám pokusit se s manželkou na styku s dcerou rozumně domluvit, především v zájmu dítěte. Pokud dohoda s matkou není možná, budete muset nechat rozhodnout soud, jak má úprava styku s dítětem vypadat.
Před samotným rozhodnutím soudu o rozvodu manželství soud určí, komu se dítě svěřuje do péče, jaký bude rozsah styku dítěte s druhým rodičem a stanovení jeho vyživovací povinnosti. Toto rozhodnutí soudu o úpravě rodičovské zodpovědnosti může být nahrazeno dohodou rodičů, která ale ke své platnosti potřebuje schválení soudu, protože ten musí mít v patrnosti především zájem dítěte.
Pokud Vám matka ve styku s dcerou v současnosti brání a Vy nemáte možnost se s ní nijak dohodnout, máte možnost podat k soudu návrh na předběžné opatření ohledně úpravy styku, o kterém soud rozhodne do jednoho týdne. Vzhledem k tomu, že soud rozhoduje bez jednání, je třeba soudu návrh dostatečně zdůvodnit a předložit co nejvíce možných listinných důkazů. S přípravou návrhu Vám může pomoci advokát, nebo se můžete obrátit na pracovnici OSPOD, tj. sociální odbor, kde Vám také mohou pomoci řešit situaci domluvou matce dítěte.

(OSPOD - orgán sociálně právní ochrany dětí - najít je ho možné nejlépe přes portál státní správy - www.portal.gov.cz.
Zde najedete na mapku kraje a otevřou se všechny obecní úřady.
OSPOD sídlí vždy v obci s rozšířenou působností. Když rozkliknete obec s rozšířenou působností, tak se Vám otevře celý správní obvod - které obce tam patří a pro koho tedy OSPOD vykonává agendu.
Obce s rozšířenou působností jsou městské úřady /ne tedy všechny/ a vykonávají na svěřeném úseku státní správu /plní funkce státu/. OSPOD jsou zpravidla zařazené na sociálních odborech nebo na odborech soc. věcí a zdravotnictví a na internetových stránkách jednotlivých městských úřadů jsou adresy a telefonní čísla úřadu a jeho zaměstnanců - lze dohledat až po pracovníky OSPOD. - pozn.red.)


Než bude rozhodnuta úprava rodičovské zodpovědnosti, můžete tedy podat návrh na vydání předběžného opatření, který poměry upravuje dočasně. Návrh musí obsahovat: označení soudu, označení navrhovatele a ostatních účastníků, podpis, datum a co se návrhem sleduje, jméno dítěte, povolání a bydliště účastníků, vylíčení rozhodných skutečností, které nařízení předběžného opatření odůvodňují, označení jakého předběžného opaření se navrhovatel domáhá a že se má jednat o předběžné opatření. K návrhu připojte listiny a jiné důkazy, jichž se dovoláváte.

JUDr. Romana Lužná,
advokátka
sídlo: Heinrichova 16, 602 00 Brno
tel./fax: 543 213 159
e-mail: info@advokatka.net
www.advokatka.net


Související odkazy:

 

 

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

3.2.2012

11482880__1_

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

MĚKKÁ NEBO TVRDÁ MATRACE? ZVOLTE VARIABILNÍ.

Na trhu je spousta matrací z různých materiálů, které se liší kromě jiného také různými stupni tuhosti. Pro laika je velmi těžké se v nabídce zorientovat. Často nevíme, jestli je pro nás vhodnější matrace tužší nebo měkčí, případně zda ji nebudeme později využívat pro jiného rodinného příslušníka, který může mít na matraci jiné požadavky. Ideálním řešením je variabilní matrace.

HLEDÁTE ZAJÍMAVÝ DÁREK PRO PŘÍTELE, MANŽELA NEBO KOLEGU?

Ať už potřebujete originální a nevšední dárek pro muže k narozeninám, životnímu jubileu či dárek pro obchodního partnera, nechte se inspirovat nabídkou na: http://eshop.dobrydarek.cz/.

VSTUPTE DO NOVÉ DIMENZE ŽENSTVÍ

V naší společnosti existuje mnoho mýtů a zkreslených představ o ženách. Ženy žijí v mužském světě a používají mužské kvality. Také si někdy říkáte toto? „Musím vyhovět ostatním, aby mě měli rádi" „Když chci být úspěšná, musím velmi tvrdě pracovat" „Když projevím své emoce, jsem slabá a ztrapním se"

V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359