Banner-760x100_20130510_i-iii

BRÁNĚNÍ VE STYKU S DÍTĚTEM

Autor: odpověď - JUDr. Romana Lužná

DOTAZ Z PORADNY - Manželka si našla přítele a téměř se k němu nastěhovala. Ještě není podána žádost o rozvod. Může mi manželka bezdůvodně bránit ke styku se 7letou dcerou?


Rozhodně Vám matka Vašeho dítěte ve styku s ním bránit nemůže, pokud tak nerozhodl soud. Podle zákona o rodině má dítě právo na pravidelný osobní styk s oběma svými rodiči a na jejich péči. Práva obou rodičů jsou rovnocenná, a proto Vám matka dítěte nemůže ve styku s ním svévolně bránit. Vy jí ale samozřejmě nemůžete bránit v přestěhování, na to právo nemáte. Doporučuji Vám pokusit se s manželkou na styku s dcerou rozumně domluvit, především v zájmu dítěte. Pokud dohoda s matkou není možná, budete muset nechat rozhodnout soud, jak má úprava styku s dítětem vypadat.
Před samotným rozhodnutím soudu o rozvodu manželství soud určí, komu se dítě svěřuje do péče, jaký bude rozsah styku dítěte s druhým rodičem a stanovení jeho vyživovací povinnosti. Toto rozhodnutí soudu o úpravě rodičovské zodpovědnosti může být nahrazeno dohodou rodičů, která ale ke své platnosti potřebuje schválení soudu, protože ten musí mít v patrnosti především zájem dítěte.
Pokud Vám matka ve styku s dcerou v současnosti brání a Vy nemáte možnost se s ní nijak dohodnout, máte možnost podat k soudu návrh na předběžné opatření ohledně úpravy styku, o kterém soud rozhodne do jednoho týdne. Vzhledem k tomu, že soud rozhoduje bez jednání, je třeba soudu návrh dostatečně zdůvodnit a předložit co nejvíce možných listinných důkazů. S přípravou návrhu Vám může pomoci advokát, nebo se můžete obrátit na pracovnici OSPOD, tj. sociální odbor, kde Vám také mohou pomoci řešit situaci domluvou matce dítěte.

(OSPOD - orgán sociálně právní ochrany dětí - najít je ho možné nejlépe přes portál státní správy - www.portal.gov.cz.
Zde najedete na mapku kraje a otevřou se všechny obecní úřady.
OSPOD sídlí vždy v obci s rozšířenou působností. Když rozkliknete obec s rozšířenou působností, tak se Vám otevře celý správní obvod - které obce tam patří a pro koho tedy OSPOD vykonává agendu.
Obce s rozšířenou působností jsou městské úřady /ne tedy všechny/ a vykonávají na svěřeném úseku státní správu /plní funkce státu/. OSPOD jsou zpravidla zařazené na sociálních odborech nebo na odborech soc. věcí a zdravotnictví a na internetových stránkách jednotlivých městských úřadů jsou adresy a telefonní čísla úřadu a jeho zaměstnanců - lze dohledat až po pracovníky OSPOD. - pozn.red.)


Než bude rozhodnuta úprava rodičovské zodpovědnosti, můžete tedy podat návrh na vydání předběžného opatření, který poměry upravuje dočasně. Návrh musí obsahovat: označení soudu, označení navrhovatele a ostatních účastníků, podpis, datum a co se návrhem sleduje, jméno dítěte, povolání a bydliště účastníků, vylíčení rozhodných skutečností, které nařízení předběžného opatření odůvodňují, označení jakého předběžného opaření se navrhovatel domáhá a že se má jednat o předběžné opatření. K návrhu připojte listiny a jiné důkazy, jichž se dovoláváte.

JUDr. Romana Lužná,
advokátka
sídlo: Heinrichova 16, 602 00 Brno
tel./fax: 543 213 159
e-mail: info@advokatka.net
www.advokatka.net


Související odkazy:

 

 

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

3.2.2012

Retro_saty
Odraz_v_ocich_250

HLEDÁTE ZAJÍMAVÝ DÁREK PRO PŘÍTELE, MANŽELA NEBO KOLEGU?

Ať už potřebujete originální a nevšední dárek pro muže k narozeninám, životnímu jubileu či dárek pro obchodního partnera, nechte se inspirovat nabídkou na: http://eshop.dobrydarek.cz/.

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC PŘI VYMÁHÁNÍ DLUŽNÉHO VÝŽIVNÉHO!

Dluží Vám otec nebo matka Vašich dětí výživné? Máte možnost využít právní pomoc. O bezplatnou právní konzultaci a pomoc při vymáhání dluhu na výživném se můžete obrátit na advokátku JUDr. Romanu Lužnou na speciální e-mailové adrese vyzivne@advokatka.net.

www.advokatka.net

VSTUPTE DO NOVÉ DIMENZE ŽENSTVÍ

V naší společnosti existuje mnoho mýtů a zkreslených představ o ženách. Ženy žijí v mužském světě a používají mužské kvality. Také si někdy říkáte toto? „Musím vyhovět ostatním, aby mě měli rádi" „Když chci být úspěšná, musím velmi tvrdě pracovat" „Když projevím své emoce, jsem slabá a ztrapním se"

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství, včetně zpracování smluv, žalob a zastupování v soudních sporech v oboru práva rodinného, občanského, obchodního, zejména zastupování v rozvodovém řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, včetně mezi manžely, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství, převody nemovitostí, nájemní vztahy, vymáhání dluhů, zastupování v dědickém a exekučním řízení.

Domestav_banner_450
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359