Asekol_cervene_k_965x100px__04

OSVČ BEZ NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ A MATEŘSTVÍ

Autor: odpověď - JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a. s.

DOTAZ Z PORADNY - Jsem OSVČ a momentálně jsem ve 12 týdnu těhotenství. Již brzy se chystám přestat pracovat, kvůli pracovní neschopnosti. To proto, že jsem masérka a masírování je činnost fyzicky poměrně náročná.
Nemocenské pojištění si neplatím, tudíž od státu nedostanu až do porodu, tedy do rodičovské ani korunu. Ale nerada bych ještě musela platit sociální a zdravotní pojištění.
Proto se chci zeptat. Když přestanu pracovat a tedy nebudu mít po nějakou dobu žádné výdělky a budu v pracovní neschopnosti, musím stále platit soc. nebo zdrav. pojištění? A nebo musím přerušit živnostenské oprávnění? A ještě jak je to při pobírání rodičovské? To platí soc. a zdrav. pojištění za mne stát?
Hrozím se toho, že jako nastávající rodička od státu nedostanu nic a ještě mu budu muset platit. Prosím poraďte jak na to.


Související předpisy:

§ 7, 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění p. p.
§ 3b, 7, 8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění p. p.
§ 14 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezp. a příspěvku na státní politiku zam., ve znění p. p.
§ 9,10 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění p. p.
§ 48 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění p. p.
§ 30 - 32 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění p. p.

Odpověď:

Placení pojistného na zdravotní a sociální pojištění osobou samostatně výdělečně činnou (dále jen "OSVČ") závisí na několika skutečnostech, především na tom, zda se jedná o samostatnou výdělečnou činnost (dále jen "SVČ") hlavní nebo vedlejší, kdy byla SVČ zahájena, zda je OSVČ uznána práce neschopnou a má nárok na nemocenské apod. Podle údajů uvedených v dotaze je zřejmě SVČ jediným zdrojem vašich příjmů a jedná se proto v současné době o hlavní SVČ. Vycházím také z předpokladu, že rok 2011 nebyl prvním rokem podnikání a že tedy platíte pojistné na zdravotní pojištění a na sociální pojištění formou záloh, jejichž výše byla stanovena ze skutečné výše příjmů po odpočtu vynaložených výdajů na základě údajů uvedených v Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2010.

Vaše problémy týkající se placení pojistného na zdravotní a sociální pojištění v době těhotenství a péče o dítě ovlivňuje zásadním způsobem skutečnost, že nejste účastna nemocenského pojištění. Nemáte nárok na nemocenské ani na peněžitou pomoc v mateřství, protože nejste nemocensky pojištěna a nevztahuje se Na vás právní úprava obsažená v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Nelze proto hovořit o tom, že budete uznána práce neschopnou. Vznik a zánik dočasné pracovní neschopnosti upravuje citovaný zákon pouze ve vztahu k pojištěnci (pojištěnce). Pokud byste byla účastna nemocenského pojištění, byla uznána práce neschopnou a pobírala nemocenské, popřípadě poté peněžitou pomoc v mateřství, po uvedené doby byste nebyla povinna platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění a uvedené skutečnosti by také ovlivnily vyměřovací základ pro stanovení pojistného.

Částečným řešením by mohlo být snížení záloh na pojistné na zdravotní pojištění podle § 8 odst. 4 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a snížení měsíčního vyměřovacího základu na pojistné na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle § 14 odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V obou případech se jedná o časově omezené řešení - nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích.

Doporučuji proto jako nejvhodnější řešení zvážit přerušení výkonu SVČ ke dni, kdy podle vyjádření ošetřujícího lékaře již pro vás nebude stávající činnost ze zdravotních důvodů vhodná. Doba přerušení výkonu SVČ není časově omezena. Úmysl přerušit provozování živnosti nemusíte oznamovat živnostenskému úřadu, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání tuto povinnost neukládá (oznámení tedy závisí na vašem rozhodnutí) ani příslušnému finančnímu úřadu.

Jinak je tomu v oblasti zdravotního a důchodového pojištění.
Přerušení SVČ je třeba oznámit příslušné zdravotní pojišťovně (§ 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění), a to do osmi dnů ode dne přerušení SVČ a příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (§ 48 zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla SVČ přerušena. Po dobu přerušení SVČ nebudete povinna platit zálohy na pojistné na zdravotní pojištění.
Přesto budete mít ještě jednu povinnost. Podle § 7 odst. 1 písm. c) je stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění za příjemce rodičovského příspěvku. V období od přerušení SVČ do měsíce, v němž vám vznikne nárok na rodičovský příspěvek, budete pro účely placení pojistného na zdravotní pojištění považována za osobu bez zdanitelných příjmů. Podle § 3b zákona č. 592/1992 Sb. je vyměřovacím základem osoby, která po celý kalendářní měsíc nemá příjmy ze zaměstnání, ze SVČ a není za ni plátcem pojistného stát, minimální mzda. Výše minimální mzdy činí 8 000 Kč a výše pojistného 1 080 Kč. Po celé kalendářní měsíce přerušení SVČ do vzniku nároku na rodičovský příspěvek budete platiti pojistné ve výši 1 080 Kč.
Přerušením SVČ zaniká podle § 10 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění účast na důchodovém pojištění a tím i povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Nárok na rodičovský příspěvek má podle § 30 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře rodič, který osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to nejdéle do 4 let věku dítěte, a to do doby, kdy byla na rodičovské příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka 220 000 Kč, není-li dále stanoveno jinak.

Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské. Není-li žádnému z rodičů k datu narození nejmladšího dítěte stanoven denní vyměřovací základ, náleží rodičovský příspěvek ve výši podle § 30 odst. 5 ve výši 7 600 Kč do konce devátého měsíce věku nejmladšího dítěte a od desátého měsíce věku ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.

JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a. s., www.otazkyodpovedi.cz


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

20.4.2012

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359