Asekol_cervene_k_965x100px__04

PŘEPLATEK NA VÝŽIVNÉM

Autor: JUDr. Romana Lužná

K přeplatku na výživném může dojít z několika důvodů. V jakém případě je nutné přeplacené výživné vracet a v jakém případě ne, se dozvíte v následujícím textu.

Vyživovací povinnost je jednou ze základních oblastí, kterou rodinné právo upravuje. Nejčastějším druhem výživného je vyživovací povinnost rodičů k dětem. Právo na výživu vzniká dítěti narozením a trvá až do doby, než je dítě schopno se samostatně živit.

V případě, že je rozsah vyživovací povinnosti upravován soudem, je pro určení výše výživného rozhodující stav, který je zde v době vydání rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že placení výživného je dlouhodobější záležitostí, může po vydání rozhodnutí dojít k řadě změn v rozhodných skutečnostech, a to jak na straně oprávněného, tak na straně povinného. U oprávněného dítěte může dojít zejména ke zvýšení potřeb s ohledem na přibývající věk, změnám při studiu, případně z důvodu zhoršení zdravotního stavu. Na straně povinného rodiče může dojít ke změně v příjmech a majetkových poměrech, například z důvodu nezaviněného poklesu příjmů či vzniku dalších vyživovacích povinností, nebo naopak může dojít k podstatnému zvýšení příjmů či nabytí majetku většího rozsahu. Nejedná-li se o změny pouze krátkodobého charakteru, může být rozhodnuto o zvýšení či o snížení výše výživného. V určitých případech může dojít i ke zrušení vyživovací povinnosti. Je-li rozhodováno o vyživovací povinnosti rodičů k dětem, může soud rozhodnout o změně až tři roky zpětně ode dne zahájení soudního řízení. Dojde-li ke snížení nebo zrušení výživného za dobu minulou, pak v případě výživného pro nezletilé děti platí zásada, že spotřebované výživné se nevrací. Nezletilému nemůže být uložena povinnost vrátit výživné, příp. jeho část, které mu již bylo vyplaceno a žádnou část již vyplaceného výživného nelze ani zúčtovat na běžné výživné, splatné v budoucnu. Účelem této zásady je zabránit zhoršení životní úrovně nezletilého, které by nutně nastalo, kdyby došlo ke snížení výživného se zpětnou účinností a nezletilý měl povinnost vrátit částky, které již nemá.
Přeplatky na výživném mohou vzniknout z několika důvodů. Prvním důvodem vzniku přeplatku může být to, že vyživovací povinnost dosud nebyla soudem upravena a povinný poskytuje výživné dobrovolně ještě před vydáním soudního rozhodnutí, a to v částce vyšší, než jak následně určí soud. V případě, že je výživné poskytováno ve prospěch nezletilého dítěte, nelze požadovat vrácení takto vzniklého přeplatku a není ani možné přeplatek započítat na běžné výživné splatné v budoucnu, a to právě na základě zásady nenávratnosti spotřebovaného výživného.

V případě, že již existuje soudní úprava výživného, může dojít ke vzniku přeplatku snížením nebo zrušením výživného za dobu minulou. V případě výživného pro dítě může dojít ke změně soudního rozhodnutí až za dobu tří let zpět ode dne zahájení soudního řízení. I když povinný rodič podá návrh na zahájení soudního řízení o snížení výživného, je původní rozhodnutí stále vykonatelné a pokud by došlo k neplacení výživného podle tohoto původního rozhodnutí, vystavuje se povinný rodič riziku exekučního vymáhání ze strany zákonného zástupce dítěte. Proto je tento případ vzniku přeplatku na výživném nejčastější. Právní úprava situaci řeší jednoznačně ve prospěch dítěte zásadou nenávratnosti spotřebovaného výživné, i když je následně tvrzení povinného rodiče, že nemá možnost platit výživné v původní výši, novým soudním rozhodnutím potvrzeno. Je však třeba připomenout, že zásada nenávratnosti spotřebovaného výživného se uplatňuje pouze ve vztahu k nezletilým dětem. Jestliže by tedy došlo ke snížení nebo zrušení výživného pro dítě zletilé, může osoba povinná vzniklý přeplatek na oprávněném požadovat zpět nebo mohou povinný s oprávněným uzavřít dohodu o zúčtování tohoto přeplatku na běžné výživné splatné v budoucnu.

Na základě shora uvedeného by bylo možné dojít k závěru, že se jedná o bezdůvodné obohacení podle občanského zákoníku, zejména jako plnění bez právního důvodu podle § 451 občanského zákoníku. Podle ust. § 104 zákona o rodině se však ustanovení občanského zákoníku použijí tehdy, nestanoví-li zákon o rodině něco jiného. Ustanovení § 99 odst. 1 zákona o rodině, které stanovuje, že dojde-li ke zrušení nebo snížení výživného pro nezletilé děti za minulou dobu, spotřebované výživné se nevrací, je právě takovou zvláštní úpravou, která použití občanského zákoníku vylučuje.

Přeplatky mohou vzniknout také tehdy, pokud rodič poskytuje svému dítěti na výživném dobrovolně částky vyšší, než jak bylo určeno soudem. V tomto případě nelze vrácení přeplatku požadovat ani v případě výživného pro dítě zletilé, protože jde o peněžitý dar. Dojde-li však později ke zvýšení výživného za dobu minulou, bude to, co bylo dobrovolně plněno nad rámec soudního rozhodnutí, započítáno na dluh, který vznikl na výživném stanoveném za dobu minulou.

Zásadně je výživné placeno v pravidelných opětujících se částkách. Je však možné, aby soud uložil povinnému složit na výživné splatné v budoucnu předem určitou částku. Soud v tomto případě určí, jakou částkou měsíčně má povinný přispívat na výživu dítěte, současně však určí, na jaké období do budoucna má být výživné předem složeno na soudem určený účet a z tohoto účtu pak příslušný peněžní ústav vyplácí oprávněnému soudem přesně určenou částku na výživné. Při tomto způsobu plateb výživného by mohlo dojít ke vzniku přeplatku pouze při snížení nebo zrušení výživného za dobu minulou, tak jak bylo uvedeno výše.

JUDr. Romana Lužná,
advokátka
sídlo: Heinrichova 16, 602 00 Brno
tel./fax: 543 213 159
e-mail: info@advokatka.net
www.advokatka.net

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

18.5.2012

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359