Asekol_cervene_k_965x100px__04

NEZLETILÁ BUDOUCÍ MATKA A PŘÍTEL VE VÝKONU TRESTU

Autor: odpověď - JUDr. Romana Lužná, Ing. Pavlína Hedererová

DOTAZ Z PORADNY - V době porodu mi bude pořád ještě sedmnáct let. Přítel jde nyní bohužel do výkonu trestu na devět měsíců (nekrade, není násilník, řídil bez OP). Jelikož jsem ještě nezletilá, tak mám omezené právní úkony, přestěhovali jsme se do domečku, ale trvalý pobyt budu mít u maminky, která žije ještě s mým bratrem. Oba sourozenci studujeme střední školu. Přítel chtěl být napsaný v RL dítěte už kvůli jménu po něm a hlavně se hlásí k otcovství, máme pěkný vztah, akorát to bude hrozně těžké. Když jsme s maminkou od přítele nastudovali vše co se týká naší životní situace, tak jsme z toho trošku vykolejené a potřebujeme souhrnnou radu.
Po porodu pravděpodobně budu u maminky, u mojí budoucí tchýně a také na našem baráčku, ale tam bych byla sama a tak tam budu s miminkem na zahradě a udržovat to tam, atˇmáme kde začít. Potřebujeme vědět hlavně s tím zápisem otce, jak to provést co nejrychleji a nejjednodušeji. Prosím napište nám kam se obrátit, co mít s sebou, jestli už vyřizovat porodné, rodičovský příspěvek, přídavky na dítě, když maminka dostává přídavky na dítě na mě apod.


Nezletilý rodič rodičovskou zodpovědností nedisponuje. Důvodem této právní úpravy je skutečnost, že rodič, který nemá plnou způsobilost k právním úkonům, nemůže své dítě například zastupovat při právních úkonech a spravovat jeho jmění. Na druhé straně zákon neodpírá nezletilému rodiči právo se s dítětem stýkat, osobně o něj pečovat, zajišťovat jeho běžnou výživu a podobně.

Jestliže jeden z rodičů nedisponuje rodičovskou zodpovědností, náleží tato v plném rozsahu druhému rodiči a ten bude zákonným zástupcem dítěte až do nabytí zletilosti druhého rodiče.
Jestliže rodičovskou zodpovědnost k dítěti nemá ani jeden z rodičů, ustanoví soud dítěti poručníka.

Zákon nezletilému rodiči staršímu šestnácti let umožňuje uzavřít manželství s povolením soudu. Pokud by manželství skutečně uzavřel, nabyl by tím zletilosti a plné způsobilosti k právním úkonům a současně tedy i rodičovské zodpovědnosti. V případě, že nezletilý rodič nenabude rodičovskou zodpovědnost tímto způsobem, umožňuje zákon o rodině přiznat nezletilému rodiči alespoň dílčí oprávnění tvořící obsah rodičovské zodpovědnosti, spočívající v péči o dítě. Předpokladem pro přiznání rodičovské zodpovědnosti soudem je skutečnost, že jde o nezletilého rodiče staršího šestnácti let, který skýtá záruku, že je schopen tato oprávnění vykonávat. Nezletilý rodič se tedy smí o dítě osobně starat, zajišťovat jeho výživu, zdravotní péči, smí přijímat za dítě výživné, pojistné atp., ale nemůže je zastupovat v jeho právních vztazích, neboť sám nemá plnou způsobilost k právním úkonům.
Zákon nevylučuje, aby toto rozhodnutí bylo vydáno i v případě, že by nezletilí byli oba rodiče, a to buď ohledně jednoho z nezletilých rodičů, nebo u obou. Pokud by se dítě narodilo nezletilé neprovdané matce a nebylo určeno otcovství, pak stejně jakou obou nezletilých rodičů s ohledem na dikci § 78 bude zastupování a správu jmění vykonávat poručník ustanovený soudem.

Zvláštní právní úpravu pro nezletilé rodiče obsahuje zákon o rodině dále v případě určení rodičovství souhlasným prohlášením rodičů. Podle ustanovení § 52 odst. 2 zákona o rodině prohlášení nezletilého rodiče o otcovství musí být učiněno vždy před soudem. Zákon vychází z předpokladu, že soudní řízení je vedeno tak, aby se předešlo neuváženým úkonům, když soud dbá na to, aby nezletilý byl řádně poučen a aby nedošlo v důsledku jeho neznalosti, obav nebo nátlaku k poškození jeho zájmů. Jestliže otec dítěte bude v době jednání u soudu ve výkonu trestu, může být na základě vyžádání soudu k jednání předveden a bude mít možnost se vyjádřit k určení otcovství osobně. Tato okolnost tedy určení otcovství dítěte nijak nebrání.

Obraťte se proto na orgán péče o děti (OSPOD) v místě vašeho bydliště a projednejte zde postup ve věci určení otcovství. Pracovnice by vám měla pomoci sepsat návrh na zahájení řízení, nebo dát informaci, na koho se obrátit na soudě se žádostí o sepis návrhu formou záznamu do protokolu. Obojí je bezplatný úkon. Případně samozřejmě můžete vyhledat advokáta, který vám vše pomůže vyřídit, v tomto případě se však jedná o placenou právní službu.

JUDr. Romana Lužná,
advokátka
sídlo: Heinrichova 16, 602 00 Brno
tel./fax: 543 213 159
e-mail: info@advokatka.net
www.advokatka.net

(OSPOD - orgán sociálně právní ochrany dětí - najít je ho možné nejlépe přes portál státní správy - www.portal.gov.cz.
Zde najedete sezname krajů a otevřou se všechny obecní úřady.
OSPOD sídlí vždy v obci s rozšířenou působností. Když rozkliknete obec s rozšířenou působností, tak se Vám otevře celý správní obvod - které obce tam patří a pro koho tedy OSPOD vykonává agendu.
Obce s rozšířenou působností jsou městské úřady /ne tedy všechny/ a vykonávají na svěřeném úseku státní správu /plní funkce státu/. OSPOD jsou zpravidla zařazené na sociálních odborech nebo na odborech soc. věcí a zdravotnictví a na internetových stránkách jednotlivých městských úřadů jsou adresy a telefonní čísla úřadu a jeho zaměstnanců - lze dohledat až po pracovníky OSPOD. - pozn.red.)


Vzhledem k tomu, že miminko se ještě nenarodilo, nemůžete požádat o dávky státní sociální podpory, které ve svém dotazu zmiňujete, tj. porodné, rodičovský příspěvek případně přídavek na dítě. Všechny tyto dávky si můžete vyřídit nejdříve ode dne narození dítěte. Doporučuji vybrat si kontaktní pracoviště podle místa bydliště http://portal.mpsv.cz/upcr/kp. Pokud máte se svojí maminkou stejné trvalé bydliště, tak je to na tom samém místě, kde si ona vyřizuje přídavky na děti „na Vás". Informace o jednotlivých dávkách Vám podají přímo na kontaktním pracovišti nebo je možné základní informace získat i na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR www.mpsv.cz, v sekci státní sociální podpora, nicméně doporučuji Vám osobní návštěvu, neboť řešení Vašeho případu může být komplikovanější zejména z pohledu stanovení správného okruhu společně posuzovaných osob, kdy může nastat několik variant.

V každém případě budete potřebovat rodný list miminka, a to je pro Vás nyní ten hlavní problém (pokud jsem správně pochopila dotaz). V případě, že matka dítěte je nezletilá, otec nenarozeného dítěte je zletilý, a otec chce být prohlášen za otce dítěte ještě před jeho narozením, existuje způsob, jak to udělat. Tento způsob spočívá v tom, že tento otec, nezletilá matka a zákonný zástupce nezletilé matky (např. Vaše maminka) se dostaví k soudu, kde otec prohlásí, že je otcem nenarozeného dítěte. Praktickou pomoc (jak na to) by Vám měl poskytnout orgán sociálně právní ochrany dítěte, zpravidla se tyto útvary jmenují oddělení péče o rodinu a děti popř. nějak podobně a sídlí pouze v obcích s rozšířenou působností http://www.mpsv.cz/cs/7261. Výsledkem je rozhodnutí soudu, které pak (mimo jiné) po narození dítěte slouží matrice k zapsání otce do rodného listu. Pokud by se Vám tedy povedlo ještě před narozením dítěte získat toto rozhodnutí soudu, což bude asi obtížnější v souvislosti s tím, že Váš přítel je ve výkonu trestu, bude mít miminko ode dne svého narození otce uvedeného v rodném listě. V podstatě stejný postup je potřeba absolvovat i v případě, že by se Vám nepovedlo získat rozhodnutí soudu před narozením dítěte, tzn. „napřed k soudu a pak na matriku", ale řešili byste rodný list po narození dítěte, a to až do doby Vaší zletilosti. V momentě, kdy budete zletilá, stačí navštívit pouze matriku.

Ing. Pavlína Hedererová
vedoucí odboru státní sociální podpory
Úřad práce v Olomouci


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

9.11.2012

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359